Eesti Rahva Muuseumi virtuaalnäitus “Aja jälg”

By | p.k.e.l.

Eesti Vabadussõda november 1918 – veebruar 1920

Eesti riigi loomisel aastatel 1917–1918 on tähtsat osa etendanud rahvusväeosad, kelle toel leidis Eesti iseseisvuse mõte teostamist. Rahvusväeosad said aluseks iseseisva Eesti sõjaväele – nii koondusid kodumaale meie Vabadussõjaks vajalikud reaaljõud ning pandi alus ka rahva omakaitse korraldamisele.

2018. aastal möödub Eesti Vabadussõja algusest 100 aastat. Muuseumi postiajaloo kogus on ligemale 700 sõja-aastatel saadetud postkaarti erinevates väeosades kasutusel olnud templitega.

Näituse esimene osa viib meid aastatesse 1917–1919:

  • Eesti rahvusväeosade loomine 1917–1918
  • Välipost Eesti Vabadussõjas aastal 1919

Vanad kirjad on osa meie kultuuri- ja postiajaloost. Näitus keskendub postiajaloole, st templijäljenditele. Aga põnevat uurimist jagub ka ajaloo- ja postkaardihuvilistele.

Näitena esimese postkaardi pilt:

1. Eesti Jalaväepolk 7.05.1917 saatis Aleksandr Kerenski (Ajutise Valitsuse sõjaminister) telegrammi, milles andis loa ühe Eesti polgu moodustamiseks. Seda kuupäeva peetakse 1. Eesti Jalaväepolgu sünnipäevaks. Foto: J. & A. Paalmanni trükk, Tallinnas

Head vaatamist!

>>> näitese teema filateelia foorumis