Monthly Archives: veebruar 2020

03.03.2020 – Rahvusarhiiv 100

2020. aasta 3. märtsil möödub sada aastat päevast, mil seitse meest alustasid riikliku arhiivinduse rajamist ehk meie ajaloolise kirjaliku pärandi talletamist ühtse süsteemina. 3. märtsil 1920. aastal nõu pidanud arhiivikomisjoni algatusel loodi ajalooliselt oluliste asutuste dokumentide hoiukohana Riigi Keskarhiiv Tartus ning tegutsevate asutuste dokumentide haldajana Riigiarhiiv Tallinnas. Arhiivikomisjoni alustatut võib lugeda esimeseks sammuks arhivaalide kogumise,… Read More »

27.02.2020 – Paldiski Nikolai kirik

25.02.1770.a andis Konsistoorium loa pidada Paldiskis saksakeelseid jumalateenistusi. Esialgu toimusid need üürimajas, kiriku ehitus võis alata alles pärast seda, kuid tsaar Nikolai I eraldas kiriku ehitamiseks 14000 bankorubla. Arhitekt Schellbachi projekteeritud kiriku nurgakivi pandi 13.06.1840.a, kirik pühitseti 18.10.1842.a. Seoses 1939.a baaside lepinguga lahkus kogudus Paldiskist ning hääbus Teise Maailmasõja ajal. Nõukogude võim muutis kiriku klubiks,… Read More »

19.02.2020 – Jaan Kross 100

Jaan Krossi (1920–2007) postmargi ilmumisega tähistame 100 aasta möödumist eesti kirjanduse suurkuju sünnist. Jaan Krossi vabavärsiline luule kehastab 1960. aastate luuleuuendust ja jõulise poeetilise hingamise tulekut eesti kirjandusse. Tema meisterlikud ja erudeeritud ajaloolised romaanid, nagu „Kolme katku vahel“, „Keisri hull“ või „Paigallend“, avardavad Eesti ja eestlaste ajalugu, väärtustavad meie rahvuslikku minapilti ning kannavad endas inimsuse… Read More »