Eesti Rahva Muuseumi veebinäituse “Aja jälg” 5. ja 6. osa

By | p.k.p.l.

Eesti Rahva Muuseumi veebinäitusele “Aja jälg” on lisandunud kaks uut osa.

Viies osa: Ratsaväe ja suurtükiväe postitemplid.
Sirvime edasi Eesti Vabadussõja postiajaloo kogu.

Näitena postkaart näituse “Aja jälg” 5. osast. Saadetud 24.02.1919 ehk siis Eesti Vabariigi esimesel sünnipäeval.

Kuues osa: Eesti Vabadussõda, november 1918 – veebruar 1920.
Väliposti teenistus kutsuti ellu Eesti sõjaväe ülemjuhataja käsuga 11. jaanuaril 1919.

Postisaadetised suunal kodu–rinne maksustati tavalises korras, samas kui vastassuunalised, rinne–kodu olid maksuvabad. Väliposti teenindasid kõik postiasutused ning ka Tallinna peapostkontoris avatud välipostkontor. Hiljem avati välipostkontorid veel Narvas ja Valgas. Sõjaväes korraldasid posti vastuvõtmist-väljastamist kindlad ülema nimetatud inimesed.

Eesti väekoondistel ja üksustel polnud numbreid. Kirjadele märgiti väeosa nimetus, kusjuures asukoha märkimine oli keelatud. Sõjaväest koju saadetud kirjad märgistati saatja väeosa, allüksuse, sõjaväeasutuse või tagalateenistuse templiga. Välipost lõpetas tegevuse 15. mail 1920.

Vaata: Eesti Rahva Muuseumi virtuaalnäitused

Näituse “Aja jälg” teema filateelia foorumis

Teemaga on tihedalt seotud ka Eesti Rahva Muuseumi ajaveebi postitus:
Kirjad neilt, kes võitlesid vabaduse eest
Autor: ERMi näituste talituse produtsent Eve Aab. Fotod: Arp Karm.