01.03.2021 – Eesti statistika 100

By | p.k.p.l.

1. märtsil 2021. aastal möödub sada aastat päevast, mil algas teadlik ja sihipärane andmekogumine Eesti riigistatistika tegemiseks. Noorel, 1918. aastal iseseisvunud riigil seisis ees ülesanne hinnata kõiki oma ressursse, sh rahvastikku, ja ehitada üles statistikasüsteem, mis võimaldaks pidevalt jälgida nii majandust kui ka sotsiaalelu.
Riiklik Statistikabüroo loodi Eestis 1. märtsil 1921. aastal. Statistikabüroo direktoriks sai kogu Eesti esimese iseseisvuse ajaks (1918–1940) Albert Pullerits, kes andis Eesti riigistatistikale näo, mida iseloomustasid korrektsus, rahvusvahelisus, aja- ja asjakohasus – need on väga olulised statistikaprintsiibid ka tänapäeval.
Praegusel infoühiskonnaajastul on andmeteadus ning usaldusväärse ja ajakohase statistika tähtsus igapäevaste otsuste tegemisel asendamatu. Suurem suutlikkus hankida ja töödelda infot parandab konkurentsivõimet, tagab edu majanduses ja suurendab nii inimeste heaolu kui ka riigivalitsemise tõhusust. Statistikaameti missioon on kogutud ja analüüsitud andmetega sellele kaasa aidata.

Eesti Post 764-01.03.21

Lisainfo ja kommentaarid selle postmargiväljaande kohta filateelia foorumis.