Eesti Rahva Muuseumi virtuaalnäituste uued osad

By | p.k.p.l.

Eesti Rahva Muuseum

Sajandivanused postiajaloo haruldused uutel virtuaalnäitustel

Palju õnne, Eesti!
Avalikustame Eesti Vabariigi 101. aastapäeva puhul postiajaloo virtuaalnäituse – „Oma riik, oma mark“ ja „Aja jälg“ – uued osad, mis toovad huvilisteni haruldased Rakvere 1918. aasta postmargid ning Eesti Vabadussõja aastatel eri väeüksustes kasutusel olnud postitemplid.

Virtuaalnäituse „Oma riik, oma mark“ teine osa keskendub „Rakveretele“ ehk 1918. aastal Viru Maavalitsuse korraldusel asutatud Rakvere postkontoris kasutusel olnud postmarkidele.

Toonane postkontori juhataja Aleksander Torn leidis kontori kõrvalruumidest veneaegseid ristpaela linte (panderolliribasid), postkaarte ja tervikasju, millele oli mark juba peale trükitud. Äsja asutatud Eesti Postivalitsus oli saatnud Rakverre mõned korraldused, aga nende käest ei olnud veel lootust saada Eesti marke ega ka luba anda välja kohalikke marke. Nii pöördus Torn maavalitsuse poole saamaks luba trükkida üle veneaegsed ristpaela lindid, milleks ta voli ka sai.

Ületrükk oli kolmerealine: Eesti / (Rakvere) / uus väärtus. Neid kleebiti markidena kirjadele, postkaartidele ja teistele postisaadetistele. „Rakvered“ on filatelistide seas tõelisteks maiuspaladeks.

Tutvu näitusega siin.

Virtuaalnäituse „Aja jälg“ kolmandas osas näeb postitemplite jäljendeid, mis olid kasutusel Eesti Vabadussõja aastatel erinevates väeosades.

Sajandivanuste sündmuste juurde juhatavad seekord kooliõpilaste pataljonide, Eesti Kaitse Liidu, Rahvaväe, saarte komandantuuride, Peipsi sõjalaevastiku, Kalevlaste Maleva, Eesti Scoutsi, Rannavalve, Side ja Päästejaamade Valitsuse erinevates väeüksustes kasutusel olnud postitemplid.

ERMi postiajaloo kogus on kokku ligi 700 Vabadussõja-aastatel saadetud postkaarti erinevates väeosades kasutusel olnud templitega. Näituse „Aja jälg“ kolme osaga on huvilisteni jõudnud juba 202 postkaarti ja ümbrikku.

Tutvu näitusega siin.