23.05.2019 – Patendiamet 100

By | p.k.p.l.

Patendiamet on sündinud koos Eesti riigiga. 23. mail 1919 määrati Eesti Vabariigi Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi korraldusega ametisse ametnik patentide asjus. See päev on tööstusomandi õiguskaitse alguseks Eesti Vabariigis ning seega ka Patendiameti sünnipäevaks. Esimene patendiseadus hakkas Eestis kehtima 1921. aastal ja oli Patendiameti tegevuse aluseks kuni II maailmasõjani. 1940. aasta suvel pärast Eesti okupeerimist ja annekteerimist Nõukogude Liidu poolt Patendiamet likvideeriti. Järgnenud paarikümne aasta jooksul ei ole tööstusomandi õiguskaitse kohta Eestis just palju andmeid säilinud. 1960. aastate keskpaigast alates hakati leiundusega seotud probleemidega NSVL leiutiste komitee egiidi all küll tegelema, kuid spetsiaalset institutsiooni selleks Eestis ei olnud. Patendiamet taasalustas tööd 3. detsembril 1991.
Patendiamet on valitsusasutus, kes annab Eestis tööstusomandile õiguskaitse. Nõustame ettevõtjaid ja leiutajaid ning tõstame avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandist, et edendada innovatsiooni ja majandust ning elavdada teaduse ja ettevõtluse koostööd.
Patendiameti peadirektorid on olnud:
Hans Ahven – 1920–1921;
Oskar Aarmann – 1921–1940;
Matti Päts – 1992–2015.
Alates 2015. aastast on Patendiameti peadirektor Margus Viher.

Eesti Post 713-23.05.19

Lisainfo ja kommentaarid selle postmargiväljaande kohta filateelia foorumis.