08.11.2016 – Balti Assamblee 25. Eesti, Läti ja Leedu ühisväljaanne.

By | p.k.p.l.

640_641_balti_assamblee_25_uudisBalti Assamblee on 8. novembril 1991 Tallinnas asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on kooskõlastada Balti riikide parlamentide koostööd, arutada ühist huvi pakkuvaid küsimusi ja ettevõtmisi, otsida lahendusi ühistele probleemidele ja väljendada ühiseid seisukohti. Vastastikuse toetuse ja ühistegevuse kaudu edendas Balti Assamblee iseseisvuse tugevdamist, lõimumist Euroopa Liidu ja NATO-ga ning aitab kaasa Balti riikide poliitiliste, sotsiaalsete, keskkonna- ja majanduslike probleemide lahendamisele.

Eesti Post 640-08.11.16 ja 641-08.11.16

Lisainfo ja kommentaarid selle postmargiväljaande kohta filateelia foorumis.