06.04.2020 – Kaitsepolitseiamet 100

By | p.k.e.l.

Kaitsepolitseiamet tähistab tänavu oma 100. aastapäeva. Kaitsepolitsei tegevuse seadustas 12. aprillil 1920 peaminister Jaan Tõnissoni ja siseminister Aleksander Hellati allkirjastatud Eesti Vabariigi kaitsepolitsei korraldus. Algselt Kohtuministeeriumi alluvusse planeeritud kaitsepolitsei määrati Siseministeeriumi haldusalasse. Uue ameti ülesandeks seati demokraatliku vabariigi ja kehtiva riigikorra kukutamisele suunatud kuritegude vastu võitlemine. Tänagi seisab Kaitsepolitseiamet selle eest, et Eestis oleks kaitstud meie igapäevase heaolu ja turvalisuse aluseks olevad põhiväärtused: inimõigused- ja vabadused, demokraatia ning õigusriik. NATO ja Euroopa Liidu ühisesse julgeolekuruumi kuulumine kohustab Eestit andma panust ka üleilmsete ohtude ennetamisse ja tõrjumisse. Siinjuures on oma roll täita Kaitsepolitseiametil, kes teeb koostööd teiste riikide julgeoleku- ja õiguskaitseasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Eesti Post 737-06.04.20

Lisainfo ja kommentaarid selle postmargiväljaande kohta filateelia foorumis.