Category Archives: Tartu

16.06.2021 – VIII World Congress of Finno-Ugric Peoples

The Finno-Ugric peoples have always strived for cooperation, and awareness of common linguistic and cultural roots has become a part of our national identity. The First World Congress of Finno-Ugric Peoples, held in 1992 in Sõktõvkar, the capital of the Komi Republic, exhibited these exact ways of thinking. The congress that is held in every… Read More »

16.06.2021 – 8. Weltkongress der finnougrischen Völker

Die finnougrischen Völker haben im Laufe der Zeit immer mehr auf Zusammenarbeit gesetzt. Das Wissen über unsere gemeinsamen sprachlichen und kulturellen Wurzeln ist Teil unserer nationalen Identitäten geworden. Der erste Weltkongress der finnougrischen Völker, welcher 1992 in Syktywkar, der Hauptstadt der Republik Komi abgehalten wurde, transportierte genau diese Denkweise. Alle vier Jahre bietet sich auf… Read More »

16.06.2021 – VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress

Soome-ugri rahvad on läbi aegade püüelnud koostöö poole, teadmine ühistest keele- ja kultuurijuurtest on muutunud osaks meie rahvuslikust identiteedist. 1992. aastal Komi Vabariigi pealinnas, Sõktõvkaris kogunenud I soome-ugri rahvaste maailmakongress kandis just neid mõtteviise. Iga nelja aasta tagant kogunenud kongressid on olnud parimaks võimaluseks demonstreerimaks meie rahvaste ühtsust ja valmisolekut koostööks hariduse, kultuuri, teaduse või… Read More »

27.02.2021 – Eesti Arstide Liit 100

Eesti Arstide Liit (EAL) on suurim Eesti arstide ühendus, mis seisab rahva tervise ja arstikutse arengu eest, kaitseb arstide huve, edendab meditsiinikultuuri ja arstieetikat ning esindab arstkonna seisukohti tervishoiupoliitika kujundamisel.Tänavu tähistab arstide liit 100 aasta juubelit. 28. veebruaril 1921. aastal loodi Eesti Arstideseltside Liit. Võõrvõimu ajal kandis liidu järjepidevust Eesti Arstide Selts Rootsis, mis nüüdseks… Read More »

27.02.2021 – 100th Anniversary of the Estonian Medical Association

Estonian Medical Association (EMA) is the largest medical association in Estonia that stands for the people’s health and development of the medical profession, protects doctors’ interests, promotes medical culture and ethics, and represents the views of medical professionals in healthcare policy formation.This year is the 100th anniversary of the Estonian Medical Association. On 28 February… Read More »

27.02.2021 – 100 Jahre Estnischer Ärzteverband

Der Estnische Ärzteverein (Eesti Arstide Liit, EAL) ist der größte Ärzteverband Estlands, der sich für die Gesundheit der Bevölkerung und die Entwicklung des Arztberufs einsetzt, die Interessen der Ärzte schützt, die medizinische Kultur und ärztliche Ethik fördert sowie die Ärzteschaft in der Gesundheitspolitik vertritt.Dieses Jahr feiert der Estnische Ärzteverein sein 100-jähriges Jubiläum. Am 28. Februar… Read More »