Category Archives: Tartu

29.01.2020 – Tartu rahu 100

Tartu rahuleping sõlmiti 2. veebruaril 1920. aastal pärast kahekuulisi läbirääkimisi Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Rahulepingu sõlmimisega lõppes Vabadussõda (1918-1920) ning see kindlustas lahingutandritel võidetud Eesti iseseisvuse de jure. Lepinguga loobus Venemaa “vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suverään-õigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta maksvusel olnud”. Eestile soodsa rahulepingu sõlmimisel olid erilised… Read More »

29.01.2020 – 100th anniversary of the Tartu Peace Treaty

The Tartu Peace Treaty was signed on 2 February 1920 after two months of negotiations between the Republic of Estonia and Soviet Russia. The peace treaty brought the War of Independence (1918-1920) to a close and guaranteed the de jure independence of Estonia, which had been won on the battlefield. Under the terms of the… Read More »

29.01.2020 – Frieden von Tartu 100

Der Friedensvertrag von Tartu wurde am 2. Februar 1920 nach zweimonatigen Verhandlungen zwischen der Republik Estland und Sowjetrussland unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages endete der Freiheitskrieg (1918–1920), was Estland die auf den Schlachtfeldern errungene Unabhängigkeit auch de jure sicherte. Durch den Vertrag verzichtete Russland „freiwillig und für immer auf alle souveränen Rechte, die Russland… Read More »

ERM-i uus virtuaalnäitus: Ülikool postiloos

Tartu Ülikooli peahoone on üks enim kujutatud hoone meie markidel Eesti Rahva Muuseumi uus virtuaalnäitus pakub valikut Tartu Ülikooliga seotud postiajaloost, nii markidest kui ka kirjavahetusest. Näitus „Ülikool postiloos“ koosneb u 160 pildist. Muuhulgas leiab sealt kõik margid, millel on Tartu Ülikooli peahoone – üks enim kujutatud hoone meie postmarkidel. Esimene ülikooli peahoonega mark „300… Read More »

19.11.2019 – Rahvusülikool 100

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemisest eestikeelse ülikoolina. 1. detsembril 1919 toimus Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli avaaktus ning tegevust alustas ennekõike eesti üliõpilastele mõeldud ja Eesti ühiskonda teeniv ülikool. Eesti Vabariigi Tartu Ülikool sündis koos Eesti riigiga. Esimese maailmasõja lõpu järel andis Saksa sõjavägi Tartu ülikooli üle Eesti valitsuse esindajale Peeter Põllule. Ülikooli ametlikuks… Read More »

19.11.2019 – Estonia’s National University 100

This year, the University of Tartu will mark 100 years since it was re-opened as a university teaching in Estonian. On 1 December 1919, the opening ceremony of the University of Tartu in the newly independent Republic of Estonia was held and the university dedicated first and foremost to Estonian students and serving Estonian society… Read More »

19.11.2019 – 100 Jahre nationale Universität

Die Universität Tartu feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen als estnischsprachige Universität. Am 1. Dezember 1919 fand die Eröffnungsfeier der Universität Tartu der Republik Estland statt, und die Universität nahm ihre Arbeit auf, um in erster Linie estnischen Studenten und der estnischen Gesellschaft zu dienen. Die Universität Tartu der Republik Estland entstand zusammen mit… Read More »

04.10.2019 – Tartu Peetri kogudus 150

Rahvusliku ärkamise kõrglainel 1869, pärast Tartus peetud esimest eestlaste üldlaulupidu, otsustasid Tartu linna eestlased asutada oma koguduse ja püstitada esimese üldlaulupeo platsi veerele uhke kiriku. 1. oktoobril (vkj.) 1869 kinnitati Tartu Rae korraldusel uus kogudus, mille liikmeteks loeti kõik Tartu linna territooriumil elavad eestlased. Peetri kogudus ja kirik on olnud oluliseks rahvusliku liikumise keskpunktiks Tartu… Read More »