27.05.2017 – Reformatsioon 500

By | p.k.p.l.

Reformatsiooni 500. juubeliaastat tähistatakse suurejooneliselt üle maailma. Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) on andnud ametlikult nii Tallinnale, kui Tartule Euroopa reformatsioonilinna tiitli. Aastal 1517 algatas Saksamaal, Wittenbergis munk ja teoloog Martin Luther (1483-1546) vaidluse indulgentside müümise vastu. Diskussiooni tulemusena tekkinud reformiliikumisega sooviti tagasi pöörduda kristluse lätete juurde, rõhutades inimese isiklikku suhet Jumalaga. See eeldas rahvakeelse kiriku ja emakeelse kirjasõna arendamist, mistõttu omistatakse just reformatsioonile oluline roll eesti kirjakeele, eestikeelse hariduse ja rahvuskultuuri kujunemisel. 1862. aastal lasi Kumna mõisnik Georg von Meyendorff püstidada Keila pastoraadi lähedale pronksist Martin Lutheri mälestussamba. See oli ainus Martin Lutherile püstitatud mälestusmärk kogu Vene keisririigis ning selle selgitavad kirjad olid esmakordselt eesti keeles. Nõukogude võimud eemaldasid kuju 1949. aasta detsembris.

Eesti Post 657-27.05.17

Lisainfo ja kommentaarid nende postmarkide kohta filateelia foorumis.