26.01.2018 – Kaitseliit 100

By | p.k.p.l.

KAITSELIIT on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.

KAITSELIIT on 11. novembril 1918 loodud Eesti vanim ja suurim riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliit on erakonnaväline organisatsioon. Erakondade ja muude poliitiliste ühenduste ning nende esindajate poliitiline tegevus Kaitseliidus on keelatud.

KAITSELIIDU ÜLESANNE on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Kaitseliidu ülesanded hõlmavad laia spektri riigi kaitsest, alates sõjalisest riigikaitsest, sisejulgeoleku tagamisest kuni psühholoogilise kaitse, isamaalise kasvatuse ja kehakultuuri edendamiseni. Sellisena on Kaitseliit oluline osa laiapindsest riigikaitsest ja ka heidutusest.

KAITSELIITU kuulub üle 16 000 liikme. Koos Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on Kaitseliidu peres tegevad 25 000 vabatahtlikku.

Eesti Post 673-26.01.18

Lisainfo ja kommentaarid selle postmargiväljaande kohta filateelia foorumis.