26.05.2020 – Postipasun 0.05, 0.25, 0.90 €

By | p.k.p.l.

2008. aasta 10. jaanuaril hakkas ilmuma ühtse kujundusega postipasunat kujutav standardmarkide seeria. 2016. aasta 10. veebruaril hakkas ilmuma standardmarkide seeria, millel on uuenenud postipasuna kujutis. Käesolevad margid on jätk samale postipasuna seeriale.

Eesti Post 743-26.05.20, 744-26.05.20 ja 745-26.05.20

Lisainfo ja kommentaarid nende postmarkide kohta filateelia foorumis.