Ajakava

10.04.2011 – Tähtaeg näitusest osavõtu avalduste esitamiseks näitusekomiteele.

25.05.2011 – Näitusekomitee informeerib avalduse esitajaid vastuvõetud väljapanekutest ja määratud stendidest.

22.05.2011 – Kirjandusklassi väljapanekud peavad jõudma näitusekomitee käsutusse.

20.06.2011 – Postiga saadetavad väljapanekud peavad saabuma hiljemalt selleks kuupäevaks.

05.07.2011 – Väljapanekuid võib kohale tuua personaalselt.

07.07.2011 – Näitus avatud külastamiseks (11:00 – 17:00).

08.07.2011 – Näitus avatud külastamiseks (09:00 – 17:00).

08.07.2011 – ERM Postimuuseumi Sõprade Seltsi kokkutulek (17.00 näituse ruumides, peale näituse sulgemist).

09.07.2011 – Näitus avatud külastamiseks (09:00 – 17:00).

09.07.2011 – Näituse pidulik lõpetamine (19.00 – Tallink City Hotel 1. korruse restoranis).

10.07.2011 – Eksponaatide mahavõtmine ja stendide demonteerimine.

Kommenteerimine on suletud