tagasi filateelia.ee lehele

Eesti uute frankeerimismasinate templid ehk "punased"

1991. aastal kasutusele võetud frankeerimismasinate templijäljendite kogumine kujunes algul üpris populaarseks. Õnnestus käivitada tõhus ühistöö ning selle tulemusena alustati templijäljendite variantide tabeli pidamist.

1.01.2002 jõustunud POSTISEADUSE § 27 nõudis postiteenuse osutaja ärinime olemasolu postitemplis. Alates 2002. aasta sügisest lisati AS EESTI POST uutele kasutusele võetavatele templitele. Näiteks:

2005. aastal hakati massiliselt kõigile kasutusel olevatele templite kalendertempli osale lisama ärinime AS EESTI POST, mis hakkas kiiresti kasvatama templite tabeli mahtu. Käesolevaks ajaks tundub see muudatus olema lõppenud või vähemalt lõppemas. Nii lõppes 29.04.2006 templite ühise tabeli täiendamine ja alates 1.05.2006 on see jagatud kaheks.

Info frankeerimismasinate uudistest postitatakse punaste foorumisse. Uudiste leidmiseks foorumis on kaks võimalust.

Süstematiseeritud viited foorumiteemadele leiab nüüd viki.filateelia.ee -st

Käesoleva veebi ja vastava foorumi eesmärgiks pole kujundada sellisel viisil nende templijäljendite kõikehõlmavat kataloogi vaid pakkuda kogujatele töökeskkonda uudisinfo ning kogumisel tekkivate probleemide ja küsimuste üle arutlemiseks. Seetõttu lisandub templite pilte ja kommentaare, sel juhul kui see on uudiseks ning sel juhul, kui sellega seoses on mingeid arutamist väärivaid probleeme. Lihtsalt niisama pilte lisama hakata pole kavas.

Head kasutamist soovides
Elmo Viigipuu