tagasi filateelia.ee lehele

Postiperioodid Eestis XX sajandil

Ma teen järgnevalt -- väga lühidalt ja kokkuvõtlikult -- juttu erinevatest postiperioodidest Eestis. On ju nii, et postipiirkond kuhu üks maaala -- käesoleval juhul Eesti -- kuulub või on kuulunud ei ühtu alati riigiõigusliku valitsusvõimuga. Teadagi on selles süüdi sõjad, okupatsioonid ja poliitilised muudatused.

Kui XX sajand algas A.D. 1900, siis kuulusid eestlaste elamisalad Eesti ja Liivimaal VENE KEISRIRIIGI koosseisu ja selle postipiirkonda. Vene Keisririik oli UPU (Ülemaailmne Postiliit) asutaja liige (1874). Eesti alad kuulusid kahe regionaalse keskuse alluvusse: Eestimaa kubermang -- Pterburi ja Liivimaa kubermang -- Riia.

I Maailmasõda ja Saksa okupatsioon (Saaremaal juba oktoobris 1917) tõi muudatuse. SAKSA OKUPATSIOON 1918 (Postgebiet Oberbefehlhaber Ost -- Ob.Ost) alustas oma postaalset tegevust Eesti aladel 1. mail 1918. Võeti kasutusele vastava pealetrükiga postmargid ja postipiirkonna (mis tegutses juba varem Läti ja Leedu aladel) postitariifid.

EESTI VABARIIGI Postivalitsus loodi küll 13. novembril 1918, kuid iseseisvale postipiirkonnale pandi alus Eesti Vabariigi esimeste postitariifide kinnitamisega 15. novembril 1918 (RT nr 2-1918).
UPU liikmeks astus Eesti Vabariik 7. juulil 1922.

N. LIIDU OKUPATSIOON 1940--1941 viis Eesti N. Liidu postipiirkonda. Tegelikult toimus see 6. detsembril 1940, mil võeti kasutusele N. Liidu postmargid ja postitariifid.
Okupatsioonide vahetus 1941. a. suvel tõi kaasa terve rea kohalikke postmarke ja ka kohalikke postitariife, kuid muudatus postipiirkonnas toimus

DEUTSCHE DIENSTPOST OSTLAND (Saksa Ametpost Ida-aladel) rakendamisega Saksa okupatsiooni võimude poolt 1. detsembril 1941. Võeti kasutusele Saksa postmargid pealetrükiga "Ostland" ja rakendati piirkonna erilised postitariifid. 24. aprillil 1942 rakendati Eestis DEUTSCHE POST OSTLAND (Saksa Post Ida-aladel) ja võeti kasutusele Saksa postitariifid teatud piirangutega välisposti osas.

N. LIIDU II OKUPATSIOON 1944. a sügisel taastas uuesti N. Liidu postipiirkonna Eestis. Võeti kasutusele N. Liidu postmargid ja postitariifid. Üleminek toimus järk-järgult seoses maa vallutamisega. Tallinnas näiteks toimus üleminek septembrikuu lõpupäevadel 1944.

EESTI VABARIIK lahkus N. Liidu postipiirkonnast de facto ja taastas oma iseseisva postipiirkonna 1. jaanuaril 1991. Aluseks on Eesti Vabariigi Riikliku Hinnaameti Sideteenuste hinnakiri Nr. 125, millega kehtestati omad (N. Liidu omadest erinevad) postitariifid. Piirkonna omad (s.o. Eesti) postimaksevahendid võeti kasutusele aprilli alguses lisafrankeeritud tervikasjade näol.
16. jaanuaril 1991 kehtestab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu "Eesti Vabariigi Sideseaduse" (RT nr. 3-1991, art 49). Riiklik isesseisvus taastatakse 20. augustil 1991 ja postikorraldus muutub seega iseseisvaks ka de jure.
30. aprillil 1992 taastakse Eesti Vabariigi liikmestaatus UPU-s.

Elmar Ojaste

 

<<< artiklite nimekiri