tagasi filateelia.ee lehele

Postidaatumid 1632-1636-1638-1645-1918-1991

"Heal lapsel on mitu nime." - nii üteldakse. Võib ka julgesti ütelda: "Heal asjal on mitu sünnipäeva." Nii on see ka avaliku posti osas Eestis. Avalik ja tasuline postiteenistus, mida iga mees võis kasutada, sellise teenuse alguse kohta Eestis on pakutud välja mitmeid kuupäevi. Omaette on need kõik tähtsad ja olulised kuupäevad. Mõte on neid kuupäevi siinkohal reastada ja nende olemust nii ajas, ruumis kui ka seost riigivõimuga selgitada. Peame minema tagasi "vanasse, heasse Rootis aega" ja sealt tegema alguse.

1632, 28, septembril trükkis Tartu Postmeister ja "Durch der Königl. Mayest: zu Schweden etc. verordneten Postmeister durch Liefflandt und Preussen" Jacob Becker oma PostOrdnungi. See plakat annab postiliikluse ajad ja selle kasutamise tariifid Tallinna markades.

POSTIKORRALDUS 1632. Plakat (trükitud korraldus) välja läinud ja trükki antud Rootsi kuningliku majesteedi poolt postiveoks läbi Liiv- ja Preisimaa amatisse pantud postmeistri Jakob Beckri poolt. Trükitud Tartus Liivimaal 28. septembril 1632. aastal. Seda plakatit tuleb täie õigusega pidada üldise postiliikluse tekke Liivi- ja Eestimaal algdokumendiks. (EAA - Saaremaa Rüütelkonna Fond ja Rootsi Postimuuseum Stockholm).

 

1636, 20. veebruaril väljastas Kuninganna Kristiina eeskostevalitsus Stockholmis: "Förordning om Post-Bådhen", mis pani aluse postijaamade võrgule kui ka Postivalitsusele (Kuningliku Kammarkoleegiumi alluvuses) terves riigis ja provintsides ("alle provincier över hela Vårt rike"). Olof Jönsson sai samal päeval korralduse sõita provintsidesse ja viia see määrus ellu. Asi aga venis ja alles

1638, 2. juunil sai Ingerist pärinev aadlimees Bernhard Stein von Steinhausen kuningliku volituse; koheselt organiseerida postiliiklus Soomes, Tallinnas ja Narvas. Selle ülesande läbiviimise kohta esitas ta aruande s.a. 7. augustil. 6. septembril 1638 ilmus esimene Rootsi trükitud postitariifide tabel "Ordning och taxa för allom dem som vela skicka brev på posthuset att låta gå åt Finnland, Ingermanland och Räffle" (Korraldus kõigile, kes tahavad saata kirju posti teel Soome, Ingerimaale ja Tallinna.).

Bernhard Stein von Steinhauseni töö tulemusena avati Rootsi postkontorid Narvas ja Tallinnas ning postiveoliin nende kontorite vahel. Kõik muu postivedu jäi Jacob Beckeri korraldada.

1645, 18. detsembril (eelnev kokkulepe 24. mail) kinnitas Kindralkuberner Andreas Ericsson, et Becker on nimetatud Postidirektoriks Riiast kuni Danzigini ja ka Pärnu, Tallinna, Tartu ja Narva postiliikluse üle. Kui Becker 1672 suri, läks see amet edasi tema lesele Marie Giese'le ja väimees Stanius Stein'ile. Seoses muudatustega provintsides 1692 võttis Kuningas Karl XI selle privileegiumi tagasi ja kogu Rootsi Post allutati ühele peadirektorile. Selleks oli siis Juhan Gustav Beijer, jun.

1918, 13. novemberil moodustati Eesti Vabariigi Postivalitses. Esimesed postitariifid kinnitati 15. novembril ja postmargid väljastatati 24. novembril 1918. Esimeseks Eesti Posti Peadirektoriks sai Hindrek Rikand.

1991, 1. jaanuaril kehtestas Eesti Postsidevalitsus omad - N. Liidu omadest erinevad - postitariifid. Selle sammuga lahkus Eesti de facto N. Liidu postipiirkonnast. Omad postmargid - pärast 52. aastast vaheaega - emiteeriti 1. oktoobril 1991. 1. juunil 1991 loodi senise Postsidevalitsuse baasil RE Eesti Post. Selle Haldusnõukogu esimeheks sai Juhan Kiris ja peadirektoriks Ants Litvinov.

Kui posti asutamise kriteeriumiks võtta, et see oleks avalik, kõigile kättesaadav ja liiguks kindla graafiku ning kindlate tariifide alusel, siis tuleb postiliikluse Eestis sünnitunnistuseks pidada Jacob Beckeri "PostOrdnung'it 28. septembrist 1632". See post oli ka riiklik, kuna Becker allus Kindralkuberneri kaudu otse Kuningale

Elmar Ojaste

 

<<< artiklite nimekiri

<<< viki.filateelia.ee: Post Eestis kuni aastani 1638

<<< viki.filateelia.ee: Post Eestis 1638-1710

<<< viki.filateelia.ee: Post Eestis aastail 1918-1940

<<< viki.filateelia.ee: Eesti posti taasloomine aastal 1991