tagasi filateelia.ee lehele

Post merel

Kui on juttu postist merel, siis tuleb mõelda, et see haarab kahte erinevat nähtust:

1. POST MEREL (ingl See Mail, sks Seepost)
Mõnedes, tavaliselt ookeanidel liikuvatel liini- või kruiisilavadel asuva postiasutuse poolt töödeldud ja postikotis ükskõik millises sadamas üleantud post. Kehtivad selle maa, mille lipu all laev sõidab, postitariifid ja postmargid.

2. LAEVAPOST (ingl Ships Mail, sks Schiffpost)
Mõnedes sadamates liini-, kruiisi- või kaubalaeva juhtkonna poolt lahtiselt (seega mitte postikotis) üleantud saadetised. Ulgumerel kehtivad lipumaa tariifid ja postmargid. Sadamas selle maa tariifid ja postmargid, kelle vetes laev viibib.
Margid kustutab selle maa postiasutus, kuhu saadetised antakse üle, oma kalendertempliga, lisades "NAVIRE", "PAQUEBOT" või mõne muu vastava märkuse.

Need põhimõtted on sama vanad, kui UPU (Ülemaailmne Postiliit), sest selle loomisel 9. septembril 1874 vastuvõetud rahvusvaheline Postikonventsioon reguleeris laevade poolt võõras sadamas üleantava posti tingimusi ja kohustusi seoses sellega. Teatavate mitteoluliste muudatustega kehtivad need eeskirjad veel tänapäeval. (Art. 31 & 140 p. 6, UPU Washingtoni Konventsioon).

!995-08-15 M/S MARE BALTICUM. Stockholm - Tallinn. Rootsi postmark,
Eesti erikujundusega kalendertempel (nr. 1) ja saadetise liiki määratlev "NAVIRE" tempel.

1997-06-12 M/S REGINA BALTICA. Tallinn - Stockholm. Eesti postmark,
Rootsi välispostivahetuskontori kalendertempal ja Tallinn PTK masintempel.

2003-05-23 M/S STENA GERMANICA. Göteborg - Kiil. Rootsi postmark, Saksa erikustutustempel
ja saadetisliiki määritlev "Paquebot" tempel. POSTEN (Rootsi Post) saabumisaega märkiv lasermärge
.

Kuna tänapäeval Eestis on peaasjalikult tegemist LAEVAPOSTIGA (p 2), siis vaatleme seda lähemalt.
Käesoleva aja tihe reisi- ja kaubaliiklus Läänemerel on kutsunud ellu arvukalt laevaliine kui ka kruiislaevade külaskäike Eesti sadamais. Regulaarsed liinid ühendavad Eesti sadamaid naabritega, peaasjalikult Soome, Rootsi ja Saksamaa sadamate kaudu. Eesti ja Soome vahel on liigub laevu nii Eesti või Soome aga ka Rootsi lipu all. Eesti - Rootsi ja Eesti - Saksamaa vahel on enamus laevu Eesti lipuga. Tallinki laevad Rootsi ja Läti sadamate vahel võivad kanda nii Eesti kui Läti lippu.
On täheldatud, et Soome laevades (vähemalt reisilaevades) on Soome postivõimude poolt paigeldatud postkastid ja sinna heidetud saadetised tembeldatakse Helsingis vastava "Navire" kalendertempliga. Kui aga soovitakse postile andmist Tallinnas, siis tulevad saadetised koos vastava sooviga anda üle laeva ametkonnale. Rootsi ja Eesti laevadel postkaste ei ole. Seal tulevad saadetised anda personali kätte sooviga, et need lähemas sadamas postile üle antakse.
Kuigi suur ose laevaposti algupärastest ülesannetest, nagu arvete, veo- ja lastikirjade edastamine, on tänapäeval ära langenud, on see siiski oluline reisijate ja meremeeste postiteadete, tänusõnade ja tervituste saatmisel.

Elmar Ojaste

 

Esmakordselt avaldatud "Postisarv" 1999 nr. 8 (54) lk 2

<<< artiklite nimekiri