tagasi filateelia.ee lehele

Eesti liba- ja fantaasiamarke

Varakult enne millenniumivahetust ilmusid "turule" kogujate peibutamiseks värvirikkad kleebikud, mis kannavad kupüüri ja Eesti saarte nimetust, näiteks Hiiumaa Post, Muhu Post, Vormsi Post jne. Motiivivalik ja keelelised vead lasevad oletada, et need "margid" on valmistatud väljaspool Eestit.

Markidel leiduv sõna POST, Eesti saarte nimed ning kupüür (müüguhind ?), viitavad sellele, et neid tuleb vaadelda kui presumtiivset pettust ja ainuõiguse rikkumist AS Eesti Posti kahjuks.

Iseendast ei ole see uus nähtus, sest taolisi "marke" on valmistatud ja püütud levitada noortele ja väheteadlikele kogujaile juba varam. Eriti palju tuli neid liikvele XX-sajandi alguses ja pärast I Maailmasõda. Ka Eesti kogujad pole sellest "hanekspüüdmisest" pääsenud.

Oma eesmärgi, olemuse, väljanägemise jne. poolest võiks neid kleebikuid jagada järgmistesse alaliikidesse:

A - LIBAMARGID - mõeldud pettuseks kogujate, aga ka posti vastu.

a) Kujunduselt kasutuselolevaist postmarkidest erinevad, aga kannavad kupüüri.
1919 - "Eesti Post Virumaa" 7 erinevat-
1938 - "Kalevipoja plokk" ja ka
1998 - Eesti saarte "margid".

b) Mitmesugused üle- või pealetrükid olemasolevatele postmarkidele.
1919 - Tsaari-Vene ja Ob-Osti margid peletrükiga EESTI,
1919 -- 1921 Lillemustri ja teiste markide "uus kupüür",
1930-aastate Vapimargid. "Õhupost" jne.
1991 - Tartu "Margisild"

B - FANTAASIAMARGID - võivad omada teatava postaalse tagapõhja, kuid ei ole postivõimude poolt postimaksevandina tunnustatud.

a) Postiametnike kaastegevusel - kas teadmatusest või sihilikult - väljastatud, tavaliselt post-
margid üle- või pealetrükiga.
1941 - Rakvere, Hiiumaa, Humuli, Räpina jne.
1990 -- 1991 Elva, Paide.

b) Postkaardid (tervikasjad) - järeleaimndus.
1986 - Saksamaal valmistatud ja kogujate petmiseks turustatud Eesti "Turismi-sari" (1935).

C - VÄLJASTAMATA POSTMARGID - on postivõimude poolt ettevalmistatud, aga ei ole kunagi emiteeritud. Põhjuseks on tavaliselt sõjasündmused ja/või poliitilise olukorra muudatus.

a) 1944 - Tallinna Postkontoris ettevalmistatud "Mart Ruubeli margid". Pealetrükk "Eesti Post" 18. "Ostland" margil ja 2. rullmargi paaril.

Liba- ja fantaasiamargid ei ole heategevus-, jõulu- ega meenemargid, mis oma kujunduselt on kasutuselolevaist postmarkidest erinevad ja ei kanna kupüüri. Nende kogumist nimetatakse erinnofiiliaks.

Margid gruppis C - Väljastamatud postmargid - kuuluvad oma eesmärgi tõttu postiajaloo valdkonda. Eelpool mainitud kolm grupp leiavad vähe lähemat käsitlemist H/O Käsiraamatu (1986) ja selle Lisa I (1988) veergudel.

Kuidas peaksid suhtuma taolistesse liba- ja fantaasiamarkidesse nii AS Eesti Post, Eesti Filatelistide Liit ja teised kogujate ühendused aga eelkõige iga koguja?

Kogujad ja nende ühendused peaksid neid (Grupp A ja B) täielikult ignoreerima, neid ka mitte uudishimu pärast ostma - veel vähem neid koguma.

Mida saaks teha AS Eesti Post? - Arvan, et võiks toimuda nii, nagu paljud postivalitsused on teinud:
keelata postisaadetiste aadressküljel nende kasutamine, saadetisi nende kleebikutega vaadelda kui frankeerimatuid,
need koormata juurdemaksuga (T-tempel) ja saata tagasi saatjale eraldi ümbrikus ilma, et saadetisele endale lisataks mingi postaalne tempel või märkus.
Saadetised ilma saatja aadressita tuleks hävitada.
Oma seisukohtadest ja meetmetest peaks AS Eesti Post informeerima nii oma allasutusi kui ka avalikkust.

Alates vasakult tüüp A a, A a, A b ja C

Elmar Ojaste

 

Esmakordselt avaldatud "Postisarv" 1999 nr. 3 (49) lk 2

<<< artiklite nimekiri