Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Post Reply
elmo
Administraator
Posts: 4300
Joined: 08.08.2004 13:44

Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Post by elmo »

Norrby tuletornide markide tutvustusele Eesti Posti veebil sobiks ehk lisada veidi infot, sellest, mis piltidelt varjule jääb.

Markide poognate servadel on joonised tuletornidest:
Image Image

Esimese päeva eriümbriku 2005 - 1 tagaküljel on järgmine pilt
Image

Maksimumkaardi nr 45 tagakülje alumisse vasakusse nurka on kunstnik paigutanud Vormsi saare kaardi
Image
https://pood.omniva.ee/et/maksimumkaard ... ornid.html
Last edited by elmo on 17.01.2005 21:06, edited 1 time in total.
elmo
Administraator
Posts: 4300
Joined: 08.08.2004 13:44

Norrby tuletornid - 310-11.01.2005 ja 311-11.01.2005

Post by elmo »

Võrdsustamaks foorumi ja hobi.filateelia listi lugejate informeeritust kopeerin siia kahe minu poolt listi saadetud sõnumi tekstid:

[filateelia:1621] Uued postmargid: Norrby liitsihi tuletornid

Uued postmargid: Norrby littsihi tuletornid

Norrby liitsihi tuletornid/310-11.01.05

Nominaal: 4.40
Välja antud: 11.01.2005
Trükk: ofset
Kujundaja: Roman Matkiewicz
https://viki.filateelia.ee/index.php/Roman_Matkiewicz
Perforatsioon: 13 3/4 : 14
Poogen: 5 x 2
Trükiarv: 335 000
Trükikoda: AS Vaba Maa
https://viki.filateelia.ee/index.php/AS_Vaba_Maa

Norrby liitsihi tuletornid/ 311-11.01.05

Nominaal: 6.50
Välja antud: 11.01.2005
Trükk: ofset
Kujundaja: Roman Matkiewicz
https://viki.filateelia.ee/index.php/Roman_Matkiewicz
Perforatsioon: 13 3/4 :14
Poogen: 5 x 2
Trükiarv: 180 000
Trükikoda: AS Vaba Maa
https://viki.filateelia.ee/index.php/AS_Vaba_Maa

Norrby Leading Line Lighthouses/ 311-11.01.05

Vormsi saarel asuvad Norrby tuletornid määravad Eesti randade pikima liitsihi, mis ulatub Osmussaare ja Põõsaspea vahelisest väinast Ramsi sihituledeni Voosi kurgus - ligi 11,5 miili. Esimese maailmasõja aegu ehitatud puitsõrestik-tornid asendati 1935. aastal silindriliste raudbetoontornidega. Ülemine torn on 32 m kõrge, 8-tahulisel soklikorrusel on 3 m läbimõõduga ümmargune rõduga osa ja sellel 2 m läbimõõduga tuleruum. Alumine torn, mis on 24 m kõrge, asub ülemisest 952 m kaugusel Vormsi saare kirderannikul; 8-tahulisel soklikorrusel on 2 m läbimõõduga ümmargune rõdu ja tuleruumiga osa. Tornid on valged, ülemisel tornil on ülemine kolmandik punane. Alumisel tornil on lühiplinktuled, ülemisel aga varjutavad tuled. Liitsihi suunas valgustatavate valgete tulede nähtavus on 12 miili. Nimetus on tulnud Norrby küla järgi. 2005. aastal täitub 70 aastat Norrby tuletornide ehitamisest.

Norrby Leading Line Lighthouses

The Norrby lights on Vormsi Island have the longest leading line in Estonian coastal waters, extending from the strait between Osmussaar Island and Cape Põõsaspea to the Ramsi lights in Voosi Strait – a total of nearly 11.5 nautical miles. The wooden framework structures put up during World War I were replaced with slender cylindrical reinforced concrete towers in 1935. The base of both the towers is octagonal with the cylindrical tower reaching upwards from it. The rear tower is 32 and the front one 22 meters high, and both have a wider gallery running round the lantern at the top. The front light stands 952 metres away from the rear light on the northewestern shore of the island. The towers are white, but the upper part of the rear tower has its uppermost third painted red. The lights of both the towers flash white, the front light every 2 seconds and the rear one every 4 seconds. The visibility of the lights is 12 miles. The name derives from the nearby Norrby Village. 2005 marks 70 years since the construction of the Norrby lights.

Eelnev on kopeeritud Eesti Posti veebilt. Seal olevatelt piltidelt selgub, et tulemas on mõlema margi jaoks ühine esimese päeva eriümbrik ning üks ühine maksimumkaart (kahe margiga!) nr.45
https://pood.omniva.ee/et/maksimumkaard ... ornid.html

====================
Pühadeaegne ettevalmistus võimaldab mul eelnevale lisada ka pisut teemakohast teavet või viiteid selle leidmniseks internetis.

Veeteede Ameti veebi
http://www.vta.ee/atp/
navigatsioonimärgistuse andmekogu Norrby tuletornide tutvustused:
447 Norrby liitsihi alumine tuletorn
http://195.50.203.61:8010/TORNID?Lan=447
448 Norrby liitsihi ülemine tuletorn
http://195.50.203.61:8010/TORNID?Lan=448

Tuletornide asupaiga näitamiseks leidsin sobivaima kaardi
http://www.saared.ee/teejuht/kaardid/vormsi.jpg
Eesti Saarte Kogu teejuhi Vormsi veebilt
http://www.saared.ee/teejuht/saared/vormsi.html

Vormsi veeb
http://www.vormsi.ee/

Armas Luige juhatusel ehitati ja remonditi Eesti randades möödunud sajandil arvukalt tuletorne ning muid meremärke. Nende hulgas ka uudismarkidel kujutatud Norrby tuletornid. Seetõttu on igati asjakohane tutvustada järgnevalt mõnda lõiku Armas Luige raamatust EESTI TULETORNID (Tallinn, 1974).

Esmimese maailmasõja ajal käivitas Venemaa Lääne-Eestis ulatusliku ehitustegevuse. Armas Luige kirjutab: Seoses madalas Väinameres sadamate ehitamise ja pikkade kitsaste kanalite süvendamisega tuli ohutu laevaliikluse tagamiseks rida tuletorne ehitada peamiselt sihttulede paigutamiseks. Sõjaoludest tingituna tehti tuletornid enamikus puidust, alusmüürita, otse maapinnale. Kujult meenutasid nad neljatahulisi tüvipüramiide. Vundamenti asendas sellisel tornidel suurem kividega koormatud palkplatvorm. Seejuures olid nad küllaltki kõrged, ... Norrby ülemine sihttuli Vormsi saarel -- ligi 25 m. Aluse laius üle 8 m.
... Ei möödunud paarikümmet aastatki, kui sõjaaegsed puidust tornid ekspluateerimisohtlikuks muutusid ja nende uuendamiseks tuli midagi kardinaalset ette võtta.

Uute Norrby tuletornide ehitamist meenutab Armas Luige järgmiselt (lk 66-69) 1935. aastal ehitati Hiiumaal Emmastes alumine tuletorn ja Vormsi saarel kaks Norrby sihttuletorni, milledest ülemine on enne Suurt Isamaasõda ehitatuist suurim -- välisläbimõõt 3 ja ehituskõrgus 34 meetrit. Alumine Norrby tuletorn on 24 meetri kõrgune ja läbimõõt 2 meetrit. Kuna Emmaste alumine tuletorn püsitati veepiirile ja Norrby pinnasetingimused olid halvad, siis tuli neile kolmele tornile jällegi vaialused rammida.
...Kahe Norrby tuletorni maksumus oli 12 200 krooni.
Tuletornide ehitusel vedasid liiva ja kruusa ligi 20 Norrby küla elanikku, nende hulgas ka sel ajal üsna nooruke Oskar Friberg, kelle isatalus oli korteris pool ehitusbrigaadi. Järgmisel aastal oli Friberg tööl ka tuletornide ehitusel Viru rannikul. Suur oli rõõm, kui 1966. a. suvel tööülesannete täitmisel Norrby rannas esimesena Oskar Fribergi -- praegust Norrby tuletornide ülevaatajat -- kohtasin.
... Novembris lõpetasime Norrby tuletornide viimistluse ...

Sellega lõpetan Armas Luige meenutustega aastast 1935 ja tsiteerin üht hoopis värskemat uudist Veeteede Ameti veebilt:
Eesti staažikaim tuletornivaht lahkub ametist
http://www.vta.ee/atp/index.html?id=466
1. novembril 2002. a läheb pensionile tuletornivaht Oskar Friberg, kes alustas tööd 1947. aastal ning on töötanud Norrby tuletornis Vormsil 55 aastat.
Norrby tuletorn asub Vormsi saare kirderannikul. Tegemist on navigatsiooni seisukohalt olulise meremärgiga, mis tähistab Väinamerre suunduvat kirdesuunalist ohutut laevateed.
Eestis on praeguse seisuga ametis 25 tuletornivahti. Nende arv väheneb kiiresti, kuna meremärkidesse paigaldatav kaasaegne aparatuur ei vaja enam inimese pidevat järelevalvet.
===========

[filateelia:1630] Kahe margiga maksimumkaardid

Head huvikaaslased!

Uurisin äsja väheke maksimumkaartide teemat, seoses Eesti Posti uuendusliku tuletornimarkide maksimumkaardiga nr 45, kuhu kleebitud kaks postmarki.

FIP-i näitusejuhend maksimumkaartide hindamiseks
http://www.f-i-p.ch/regulation/pdf/Max-Srev.pdf
ütleb üheselt, et maksimumkaartide pildiküljel peab olema kleebitud AINULT ÜKS postmark (art.3.1: The postage stamp should be postally valid and affixed only on the view side of the picture postcard. ...)

Kui kellegi jaoks soome keel mõistetavam, siis ühingu Maximifilatelistit veebilt

Maksimifilatelian kokoelmien arvosteluohjeet
http://www.saunalahti.fi/~maxfil/arvos.htm
3.1. Postimerkki
Postimerkin täytyy olla moitteettomassa kunnossa. Kortin kuvapuolella tulee olla liimattuna vain yksi postimerkki...

Ma ei tea, miks Eesti Post niisuguse maksimumkaardi tegi, kuid kaaskogujaid tahaks küll hoiatada, et nad kahe margiga maksimumkaarte oma
näituseeksponaatidesse ei paneks.

Usutavasti on Tallinna Peapostkontoris saadaval ka puhtad kaardid ning kohapeal saavad huvilised ka korrektseid maksimumkaarte teha.

Muidugi on mul kahju, et Eesti Post taolise maksimumkaardi valmistamisega filateelias kehtivate reeglite sedavõrd kehva tundmist demostreerib.
elmo
Administraator
Posts: 4300
Joined: 08.08.2004 13:44

Norrby tuletornid - 310-11.01.2005 ja 311-11.01.2005

Post by elmo »

Norrby tuletorne tutvustavad postmargid ilmusid 11. jaanuaril. Kohaliku lehe LÄÄNE ELU
http://www.le.ee/
ajakirjanikud avastasid alles möödunud nädalal, et nende maakonna tuletornid on postmarkidele jõudnud ning avaldasid oma 12. veebruari lehe esiküljel uudise rubriigis OHHOO!
Image

See näitab kõnekalt, kui vähe on vaeva nähtud, et iga uue Eesti postmargi ilmumine oleks sündmuseks vähemalt selles paigas, millega uudismargi motiiv vahetult seotud on. Eks ole see Eesti Posti sisemise tööjaotuse küsimus, milline allüksus (Eesti Postmark, kohalik peapostkontor, avalike suhetega tegelejad või veel keegi) kui palju ja mida uudismargist teavitamiseks peaks tegema ...

Kui kohalik ajaleht peaaegu kuu pärast markide ilmumist nende olemasolu avastab, siis peaks asjaosalistel küll põhjust mõtisklemiseks ja järelduste tegemiseks olema.
elmo
Administraator
Posts: 4300
Joined: 08.08.2004 13:44

Norrby tuletornid - 310-11.01.2005 ja 311-11.01.2005

Post by elmo »

Võrdustamaks aasta esimeste markide tutvustamist järgnevatega lisan piltide paari:
Image Image

Eesti Posti veebil on selle esimese päeva eriümbriku tutvustus aadressil
http://www.post.ee/?id=3549&prod_id=487
Dunamis
Posts: 72
Joined: 02.12.2011 21:35

Re: Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Post by Dunamis »

Viimases ajakirja "Eesti Filatelist" numbris (42) konstateerib Lembit Lõhmus Mart Aru artiklis erimitest Juminda, Suurupi ülemise ja Hara tuletorni markidel, et tillukesi erinevusi võib esineda ka teistel tuletornimarkidel.

Tundub, et nii see on. Uurisin täna erinevaid tuletornimarke ja kõige silmatorkavamad erinevused leidsin Norrby tuletorni markidel.

Norrby alumise (310) poognal on kahte laadi platvorme - poogna mõlema rea teisel, kolmandal ja neljandal margil on platvormi vasakpoolses osas üks vertikaalne raudpulk, mida esimesel ja viiendal margil ei ole. Neil aga on platvormi parempoolses osas vertikaalne raudpulk, mida teisel, kolmandal ja neljandal margil pole.

Norrby ülemise (311) poognal on tuletorni tipus peenike antenn, mis ulatab isegi üle margipildi. Poogna keskmistel markidel seda antenni ei esine.

Kas keegi on ka teistsuguseid poognaid tähele pannud?
Robert
Posts: 20
Joined: 04.11.2010 16:35

Re: Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Post by Robert »

Väga "peen" tähelepanek. Kuid nii see tõesti on. Kuna ei ole tervet poognat käepärast siis mul oli kaks vasakpoolset antenniga ja kolmas ilma aga edasi ei oska enam öelda. Olen parempoolsed ära kasutanud. Küsimus tegelikult ka. Kas antenniga on siis see planeeritud versioon või on see sinna tekkinud kuidagi ?

tervitades
Robert
okasrebane
Posts: 869
Joined: 05.08.2011 23:55

Re: Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Post by okasrebane »

310 - Lisan pildid puuduvatest raudpulkadest, et oleks parem ülevaade. Punase ringiga märgistatud pulgad puuduvad alumistel piltidel.
Lisaks on erinevad ka tuletorni aknad. Vasakul pool keskmised margid ja paremal pool ääre margid.

http://www.aagallery.eu
Attachments
ENN_310_viga1_1.jpg
ENN_310_viga1_1.jpg (37.8 KiB) Viewed 10766 times
ENN_310_viga2.jpg
ENN_310_viga2.jpg (14.43 KiB) Viewed 10766 times
okasrebane
Posts: 869
Joined: 05.08.2011 23:55

Re: Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Post by okasrebane »

310 poogen + märgistus

http://www.aagallery.eu
Attachments
310.jpg
310.jpg (27.93 KiB) Viewed 10766 times
EP_310_1.jpg
EP_310_1.jpg (83.07 KiB) Viewed 10766 times
okasrebane
Posts: 869
Joined: 05.08.2011 23:55

Re: Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Post by okasrebane »

311 - vastused Dunamise ja Roberti küsimustele

Dunamis :
On (vähemalt) kahte sorti poognaid :
1. poogna kõik tuletornid on antenniga (alumine pilt)
2. poogna keskmised tuletornid on ilma antennita + puudub keskmine piirdevarras + tuletorni aknad on erinevad (ülemine pilt)

Robert :
1 on planeeritud
2 on erim

http://www.aagallery.eu
Attachments
ENN_311_viga1.jpg
ENN_311_viga1.jpg (35.94 KiB) Viewed 10754 times
okasrebane
Posts: 869
Joined: 05.08.2011 23:55

Re: Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Post by okasrebane »

311 poogen + märgistus (on ka ilma märgistuseta poogen)

http://www.aagallery.eu
Attachments
311.jpg
311.jpg (28.74 KiB) Viewed 10752 times
EP_311_1.jpg
EP_311_1.jpg (52.89 KiB) Viewed 10752 times
elmo
Administraator
Posts: 4300
Joined: 08.08.2004 13:44

Re: Norrby tuletornid - 310-11.01.05 ja 311-11.01.05

Post by elmo »

Eesti Rahva Muuseumi virtuaalnäitus "Tuletornide lugu markidel"
https://www.erm.ee/et/tuletornid
ja ajaveeb 28.05.2020 "Tuletornide lugu markidel. 25 aastat tuletornide margisarja"
https://blog.erm.ee/?p=13757
Post Reply

Return to “Eesti uued postmargid alates 1991. aastast”