Mis asi on MINU MARK? Arutelu.

Info postmarkide kohta, mis on valminud kasutades Eesti Posti teenust Minu Mark
Vasta
Peeter Pärn
Postitusi: 410
Liitunud: 25.02.2008 10:03
Asukoht: TARTU

Mis asi on MINU MARK? Arutelu.

Postitus Postitas Peeter Pärn »

Lisan siia enda kokkuvõtte Minu Margi olemusest ja mõtetest:

Olin üks osalejatest Hiiumaal (viewtopic.php?f=20&t=4586) kui arutati Minu Margi olemust. See on väljaanne, milles on mitmeid vastuolusid. Minu üks küsimustest oli: kas Eesti Post ei peaks kõikidest pakutavatest nominaalidest ka ise väljaande tegema (näide Saaremaa aluse puhul 0,45; 0,55; 1,00; 1,10; 1,20 ja 1,30) – leiti, et see tõstaks väljaannete arvu ja pole otstarbekas. Samas jääb/jäi õhku küsimus, miks üks nominaal on katalogiseeritud (seda just Saaremaa ja Hiiumaa-Kassari aluste puhul), kuid teised ei ole. Ja veel. Miks ei saa Minu Marki tellida tähtkirja tariifi-nominaaliga? Miks Eesti Post ei teinud ühtegi nn põhiväljaannet ületrükkidest? Miks ei ole Minu Mark ületrükkidel väljaandmisnumbrit? Neid ületrükke justkui nagu poleks olemas. Eesti Post on teinud ka teisi Minu Marke erinevate nominaalidega, miks nende nominaale pole katalogiseeritud? Kas Eesti Post peaks ise seda teenust kasutama, kas üllitada ise Minu Mark või jätta see turutooteks?

Peamine uudis filatelistidele oli see, et Minu Marki on menetlema hakatud kahe trükiga. Eesti Posti poolt väljaantud nn ametlik mark trükiti ofset trükis, ülejäänud laserprinttrükis. See, et trükitakse Minu Marke kahes erinevas trükis, oli minu jaoks üllatus. Tol korral ei osanudki midagi kosta. Kuid olen edasi mõtelnud. Kas see on otstarbekas? Kui nüüd mina, eraisikuna, soovin ka 50000 Minu Marki tellida, kas seda tehtaks ofsetis trükikojas või laserprinteri abil? Kes otsustab millist trükki kasutada viimase näite puhul? Kes otsustas, et ofseti asemel trükime osad laserprinteri vahendusel? Selliseid mõttekäike olen hiljem mõlgutanud. Vastama peaks neile ilmselt Eesti Post/Omniva.

Mina ise pole läbi aegade olnud Minu Margi fänn, kuid sellega kaasnevaid eri nominaale olen albumisse pannud küll. Olen pidanud nominaale oluliseks.

Hiljuti soovisin tellida esimest korda Minu Marki, seetõttu lugesin Minu Margi tingimusi ja sattusin jahmatava paneva avastuse otsa.

Alustame definitsioonist, tingimustest jne: Omniva (Eesti Post) kodulehel on välja toodud Minu Mark tellimustingimused:

2. Mõisted
Minu Mark – ASi Eesti Post poolt emiteeritud kupongiga postmark, mis on kliendi poolt individuaalselt kujundatav.
Klient – Minu Margi tellija.
Margi personaliseerimine – Kliendi poolt soovitud pildi Minu Margile lisamine.
Tellimiskeskkond – ASi Eesti Post veebipõhine tellimiskeskkond, milles on võimalik vormistada Minu Margi tellimust.
Poogen – A4 formaadis leht, millel on 20 personaliseeritud Minu Marki.
Värviseadistus – mis tahes kujul ja vormis Minu Margi värvikombinatsioon.
Reprodutseerimine – ühe või mitme ajutise või alalise koopia otsene või kaudne tegemine Minu Margist või selle osast mis tahes vormis või mis tahes viisil.
3. Tingimuste objekt ja sisu
3.1. Minu Mark on individuaalselt kujundatav kupongiga postmark. See koosneb võltsimiskindlast post¬margist ning trükiga kaetavast tühjast väljast. Trükiga kaetavale tühjale väljale kantakse kliendilt saadud digitaalselt edastatud pilt (edaspidi: Pilt).
4. Minu Margi tellimine ja tellimuse täitmine
4.7. Post kontrollib pärast tellimuse vastuvõtmist selle vastavust käesolevatele Tingimustele, sh kvaliteedile ning headele kommetele.

Filateelia.ee lehel on Elmo sisestanud Minu Margi alla järgneva teksti (tekst on võetud EP kodulehelt https://pood.post.ee/postmargid?id=1595 ... c_tpl=1019):
Minu Mark on isekujundatav postmark, mida igaühel on võimalus tellida veebiaadressil: pood.post.ee/minumark. 50 000 postmargi kujunduses on kasutatud suuruselt teise Eesti saare Hiiumaa motiivi, ülejäänud osa tiraažist personaliseeritakse vastavalt tellimustele. Niipalju kui on ideid, niipalju on ka Minu Margi kujundamise võimalusi. Eraklient saab oma põneva fotoga jagada rõõmu lapse sünnist, pulmadest, sünnipäevadest, jõuludest, reisielamustest jne. Ärikliendile on see hea võimalus tõsta kaubamärgi tuntust ning on stiilne lisand kirjadele, kutsetele või kingitustele.

Kõik Minu Margi väljaannete sissejuhatav tekst algab nii: Minu Mark on isekujundatav postmark, mida....., 50000 postmargi kujunduses on kasutatud Hiiumaa-Kassari motiivi.....

Arutleme mõistet: nagu lugesite, on Minu Mark AS Eesti Post poolt emiteeritud kupongiga postmark, mis on kliendi poolt individuaalselt kujundatav. Igaühel on seda üldjuhul võimalus tellida veebiaadressilt.

Tahan nüüd ütelda, et need Saaremaa ja Hiiumaa-Kassari (ka varasemad Minu Margid) on klient Eesti Posti poolt tellitud Minu Margid ning need ei kuulu (ei tohiks kuuluda!) põhiväljaannete nimistusse. Lihtsalt Saaremaa ja Hiiumaa-Kassari (Tallinn, ülikool, Narva) pildiga margi tellijaks on Eesti Post, mille on ta individuaalselt kujundanud. Eesti Post on ju ka teisi Minu Marke tellinud (ka teiste nominaalidega) ja need ei ole kataloogis sees ega oma eraldi numeratsiooni. Mis sellest, et nominaali ja pilditrükk on teise menetlusega peale kantud. Kui üks osa on Eesti Post nn põhiväljaanne, siis miks ei ole teised Eesti Post poolt tellitud Minu Margid põhiasjad ja kataloogis/kodulehel välja toodud?

Eesti Post on küll enda kujundatud Minu Marki turustanud ja teinud selle kättesaadavaks, kuid see jääb siiski Minu Margiks, mitte ei saa põhiväljaandeks. Eraisikud üldjuhul enda poolt tellitud Minu Marki ei müü ja kui müüvadki, siis pole neil sellist müügivõrgustikku nagu seda on Eesti Postil. Kas on võimalik nt minu enda poolt kujundatud Minu Marki turustada läbi Eesti Posti müügivõrgu? Eesti Post ise lahterdub ärikliendi mõiste alla ja enda poolt kujundatud Minu Margiga tõstab Eesti Post kaubamärgi tuntust ja propageerib Minu Margi olemust – see on OK.

Tekib küsimus, kas Eesti Posti tellimust tuleb eelistada (tädi Maali tellimus on vähemolulisem)? Kuid, miks on EP tellimus kataloogis kui põhiväljaanne, kuid tädi Maali oma ei ole? Võrdne kohtlemine kõigiga – nii peaks olema? Tellimistingimused on kõigile ühesugused ning Eesti Post peab seda ka järgima ning kinni pidama. Kas Eesti Posti tegevus vastab headele kommetele nagu on mainitud tellimustingimustes?

Kuna Minu Mark on kliendi poolt isekujundatav, siis peaksid kõik kliendi olema ka võrdsed. Pole vahet, kas ta tellib 150000 tk, 50000 tk või 20 tk Minu Marki. Ning pole vahet ka, mis nominaali klient kasutab. See (võrdsus, võrdne kohtlemine) aga tähendab seda, kas kõigi tellijate Minu Margid on katalogiseeritud (kaasa arvatud eri nominaalid) kui põhiväljaanded või tuleb Eesti Post väljaanded Minu Margist kataloogist välja arvata. Ei saa olla ühest väljaandest kaks väljaannet – põhiväljaanne ja teised (Minu Mark). Et üks on Eesti Post põhiväljaanne, on see siis nn Saaremaa või Hiiumaa-Kassari põhjal. Ja siis ülejäänud kliendid. Kusjuures on Eesti Post nn põhiväljaanne katalogiseeritud ja on eraldi numbri all. Aga Minu Margil on oma numeratsioon – Eesti Posti nn põhiväljaanded on ilma Minu Margi numeratsioonita. Miks?

Tegelikult Eesti Post ei saagi nn ametlikku väljaannet teha kuna definitsioon ja tellimistingimuste kontseptsioon seda üldse ei võimaldagi. Isegi, kui Eesti Post seda teenust kasutab, ei ole see nn ametlik väljaanne vaid on ühtedest paljudest Minu Markidest.
Lahterdamine: filateelia.ee lehel peaks asetama kõik Minu Mark lahtrisse, mitte aga lahtrisse Eesti postmargid. Nii ka kataloogis ja Eesti Post/Omniva kodulehel.

Oma olemuselt jäävad siis kõik nn Paro kaartide (võimalik, et see ei ole kõige parem kõrvutamine) lahtrisse ehk siis Eesti Post poolt välja antud privaatväljaanded erinevate nominaalidega, millised tuleb kindlasti välja tuua ja ära märkida, katalogiseerida. Need siiski ei oleks põhiväljaanded ning kaob nendel kogujatel see mure, et neil ei ole 1,10 ületrükiga väljaannet. Kes aga tahab Minu Marki koguda, see saab küll põnevust juurde.
Kui aga need mainitud Eesti Post poolt välja antud jäävad põhiväljaanneteks, siis nagu juba eelpool välja tõin, tuleb kõik teised (teiste klientide) väljaanded ja erinevad nominaalid samuti põhiväljaanneteks lugeda.

Tellijast, pildist, trükiviisist ja nominaalist olenemata on kõik põhiväljaanded või otse vastupidi – nimetame asju õigete nimedega, ongi turundusväljaanne Minu Mark. Ehk siis Eesti Posti kujundatud Minu Margid on üks paljudest – neid ei pea panema ka aastakomplektidesse.

Kui Eesti Post oleks tahtnud seda üldse välja anda nn põhiväljaandena, siis oleks pidanud väli tühjaks jääma, Hiiumaa-Kassari aluse puhul pole aga sellist võimalustki. Kui aga on juba koos pildiga või nominaal+pilt, on tegemist Minu Margiga.

Jutt sai pikk. Mõtlemisainet on meil kõigil, eriti peaks mõtlema ja analüüsima Eesti Post/Omniva ise (pöördusin enda kirjaga Eesti Post/Omniva poole otse). On see UPU reeglitega vastavuses? Mida võiks arvata asjast UPU? Loodan, et arutelu peamiseks vastuargumendiks ei saa lause „Eesti Post/Omniva võib teha, mida tahab“. Pigem, kuidas edasi!?
elmo
Administraator
Postitusi: 4197
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Mis asi on MINU MARK? Arutelu.

Postitus Postitas elmo »

Minu mäletamist mööda alustas personaalsete markidega 1999. aastal Austraalia. Nagu Eesti Posti omadelgi, anti ka neil klientidele kujundada postmargi kupong. Põhimarkidena katalogiseeriti muidugi vaid margid, mille küljes need personaalselt kujundatavad kupongid olid.

Katalogiseerimise osas on ehk paremaks näiteks Austria, kes 03.12.2003 andis välja samuti Minu Markide näidised,
http://www.wnsstamps.post/en/stamps/AT052.03
http://www.wnsstamps.post/en/stamps/AT053.03
mis katalogiseeriti põhimarkidena koos tavaliste markidega.
Minu Margi järgmine väljaanne ilmus 10.01.2006
http://www.wnsstamps.post/en/stamps/AT003.06
mis samuti kataloogis põhimargina kirjas.
MICHEL kataloogis on Austria Minu Markide alusmarkide katalogiseerimiseks eraldi osa omaette ühest algava numeratsiooniga, kust saame teada, et Minu Markide esimese kujundusega alustati juba 31.07.2003 ja teisega 2005. aasta novembris st varem, kui ilmusid eelpool nimetatud põhimarkidena välja antud näidised.

Niisiis pole Eesti Post Minu Markide kujundusega markide väljaandmisega põhimarkidena mingit uuendust teinud.

Eelnev sündis väga lühikese teemasse süvenemisega. Kindlasti on infot ja näidiseid selle moodsa aja teenuse kohta veel palju ning loodan, et head huvikaaslased jätkavad ...
Peeter Pärn
Postitusi: 410
Liitunud: 25.02.2008 10:03
Asukoht: TARTU

Re: Mis asi on MINU MARK? Arutelu.

Postitus Postitas Peeter Pärn »

Ma siis jätkan...

See teema on tõsisem kui esmapilgul paistab. Paari kliki ja veebinäitega ei lahenda seda asja.

Hirmus lihtsad seletused lähevad hästi peale. Hirmus lihtsaid seletused ei ole kunagi õiged. Eks tulebki minu seletusi-selgitusi põhjalikult lugeda, kaasa mõtelda, analüüsida – need seletused ei ole lihtsad. Tasub süveneda.

Kommenteerin Elmo näiteid: mõlemad head näited, mis kinnitavad minu mõtteid-arutelu. Austraalia on Minu Margi koos tühja kupongiga katalogiseerinud ning tühjaksjäetud kupongiga Austraalia marke saab vähemalt ka ebay vahendusel osta.
Austria on kujundanud enda Minu Margid Austria Post reklaamiga. Kuid samas on Austria Post andnud ka klientidele võimaluse enda poolt kujundatud Minu Mark katalogiseerida – Austria Post kodulehel. Vähemalt on võimalus „tädi Maalil“ enda poolt kujundatud Minu Marki eksponeerida Austria Post kodulehel, kui vaid soovib. Eesti Post seda võimalust ei paku. Seega ei ole me valinud ei Austraalia ega ka Austria eeskuju. Siinkohal ongi küsimus, miks on Eesti Post poolt kujundatud Minu Mark tähtsam, kui teiste klientide kujundatud? See arutelu käib väljaannete käibele laskmise numbrite 355 – Tallinn, 373 - ülikool ja 408 – Narva kohta.

Kuid siit edasi enda aruteluga (kui kohe aru ei saa, loe veel üks kord): järgmine arutelu puudutab järgmist Minu Mark väljaannet – nimetan seda euronominaali ületrükiks. Empiirilise materjali järgi on olemas kolm ületrükki, kolm nominaali: 0,45; 1,00 ja 1,10 eurot ning need on trükitud 355, 373 ja 408 alusmarkidele. Minu Mark kampaanias sai neid tellida ajavahemikul 23.11.2011 kuni 29.03.2012. Trükitud on need Eesti Posti „tagatoas“ (kabinetis) laserprinteriga. Ja ega vist rohkem infot ületrükkide väljaannete kohta ei ole. Või on? Hea, kui keegi seda täiendaks (Eesti Post ise)!

Need ületrükkide aluspõhjad (margid, nominaalid) ei ole Eesti Posti poolt registreeritud, neil ei ole käibele laskmise numbreid! Teistel Minu Markidel on need olemas.

Teadmata on nende tiraaž!

Neid pole märgitud Eesti Post kodulehel aastaväljaannete loetelus!

Neid ei ole lisatud 2011 aasta väljaannete aastakomplekti! Kuigi peaks, sest kõik teised seni ilmunud Minu Margid on aastakomplektides sees.

Ületrükkidel ei ole FDC väljaannet.

Uue nimiväärtuse andmisega on tegemist uue postmargiga.

Vaatame seadusandlust, Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust, mis on jõustunud 01.07.2006 ja on hetkel kehtiv: „Postmarkide käibele laskmise ja kehtetuks tunnistamise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/1039870.

§ 2 – Mõisted ja üldnõuded (2) – Universaalse postiteenuse osutaja teeb postmargid kättesaadavaks kõigis postkontorites ja muudes tema poolt kindlaksmääratud müügipunktides.
Ületrükkide puhul seda nõuet täidetud ei ole – neid ei ole postkontorites müügil olnud.

§ 3. Emissioonikomisjon
(1) Postmarkide käibele laskmise otsustamiseks moodustab universaalse postiteenuse osutaja vähemalt kuueliikmelise emissioonikomisjoni (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad ajaloo-, kunsti- ja filateeliaeksperdid ning posti- ja trükiala spetsialistid.
(2) Komisjon koostab ja kinnitab postmarkide käibele laskmise iga-aastase temaatilise plaani ning kiidab heaks postmarkide kavandid.

Kas 2011 puhul on olemas temaatiline plaan – ilmselt on. Kas selles plaanis on sees Minu Markide ületrükid? Kas komisjon on Minu Margi ületrüki heaks kiitnud?

§ 4. Postmarkide käibele laskmine
(1) Universaalse postiteenuse osutaja korraldab vastavalt komisjoni poolt kinnitatud postmarkide temaatilisele plaanile postmarkide käibele laskmise, sealhulgas kinnitab postmarkide trükiarvu, käibele laskmise tähtpäeva, käibele laskmise numbri, nimiväärtuse ja vajadusel lisaväärtuse ning korraldab postmarkide trükkimise.

Selle § lg 1 järgi,

peab olema kinnitatud trükiarv – ületrükkide puhul pole teada trükiarvu;

peab olema käibele laskmise kuupäev – ilmselt on see 23.11.2011 (võetud Mart Aru poolt koostatud kataloogist, Eesti Post kodulehel märget ei ole);

peab olema käibele laskmise number – neid ei ole;

peab olema nimiväärtus – ületrükkide nimiväärtused on teada empiirilise materjali põhjal.

Edasi: (4) Postmargi käibele laskmisest teavitab universaalse postiteenuse osutaja Ülemaailmset Postiliitu ja teiste riikide postiadministratsioone ülemaailmse postikonventsiooniga kehtestatud korras.

Kas seda on tehtud? Mis andmed on teistele antud?

Edasi: (5) Postmarkide müüki alustab universaalse postiteenuse osutaja nende käibele laskmise päeval.

Veebikeskkonnas seda tehti, kuid mitte ei alustatud müüki vaid tellimist. Kuid postkontorites neid müügil ei olnud.

Ja veel: (6) Postimargi käibele laskmise järgselt antakse tasuta üle kaks postmargi trükipoognat Postimuuseumile ja Eesti Rahvusraamatukogule.

Kas seda on tehtud? Ilmselt mitte.

Mis väljaanded need siis nüüd on? Ametlikud või mitteametlikud? On need üldse postmargid, postimaksevahendid?

Edasi, järgmine Minu Mark 2012 aastal ilmunud nn Saaremaa alus, käibele laskmise numbriga 506. Kuna eelmised Minu Margi väljaanded koosnesid margist ja kupongist, siis piltlikult üteldes on nüüd tegemist ainult kupongiga.

Sellisel kujul postmark (postimaksevahend) see ei ole, sest puudub nominaal ja riigi tähis EESTI. Plank, turvakupong, -lipik, -sedel?! Sellist asja postmargina registreerida ei saa.

Vaatame seadusest: (https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014107?leiaKehtiv) Postiseadus
§ 9. Postimaksevahend
(2) Postmargi kinnitamisega postisaadetisele tõendatakse postiteenuse eest tasumist. Postmargile trükitakse sõna «Eesti» ja margi nimiväärtus araabia numbritega.

Nagu loeme, siis postmargile trükitakse sõna “Eesti” ja margi nimiväärtus ehk nominaal. Ehk siis, see kupong muutub postmargiks siis, kui trükitakse peale Eesti ja nimiväärtus.

Tiraažist. Märgitud on 600000 tükki. Kuna tegemist on planguga, siis on alusplankude arv 600000 tükki. Nimetatud koguarvust on Eesti Post ise ära kasutanud 520000 tükki, laskis sellele ofset trükis trükkida Saaremaa, nimiväärtus 45 senti. Jääki jääb 80000 planku.
Need 80000 on mõeldud klientidele. Neid trükitakse laserprinteri vahendusel – nii nimiväärtus, EESTI, pilt. Kliendid said aga rohkemate nominaalide (nimiväärtus) vahel valida. Alguses 0,45; 1,00 ja 1,10, hiljem 0,55; 1,20 ja 1,30. Kokku siis kuus (6) erinevat nimiväärtust. Ühest väljaandest on saanud 7 väljaannet – liidame nn põhiväljaande juurde. Kliendi ja põhiväljaanne 0,45 on erineva trükimenetlusega valmistatud, seega on need ka erinevad väljaanded.

Kui nüüd kasvõi üks plangupoogen (20 tk) trükkida nominaaliga 1,30, siis on tegemist uue nimiväärtusega, sest Saaremaa nimiväärtus on 0,45 senti.

Vaatame uuesti “Postmarkide käibele laskmise….. korda”:
§ 4. Postmarkide käibele laskmine

(1) Universaalse postiteenuse osutaja korraldab vastavalt komisjoni poolt kinnitatud postmarkide temaatilisele plaanile postmarkide käibele laskmise, sealhulgas kinnitab postmarkide trükiarvu, käibele laskmise tähtpäeva, käibele laskmise numbri, nimiväärtuse ja vajadusel lisaväärtuse ning korraldab postmarkide trükkimise.

Sellest tulenevalt peab antud väljaandel olema nimiväärtusega 0,55; 1,00; 1,10; 1,20 ja 1,30 teada nii trükiarv, käibele laskmise kuupäev, käibele laskmise number. Minu teada neid ei ole.

Samuti puudub nende nimiväärtuste puhul Eesti Post põhiväljaanded – analoogne ületrükiga.

Kas komisjon on kinnitanud nimetatud nimiväärtused vastavalt plaanile?

Seaduse järgi peab postmarkide müümisega alustama nende käibele laskmise päeval ja need peavad olema kättesaadavad kõigis postkontorites ja muudes kindlaksmääratud müügipunkides.

Sama jutt käib ka väljaande 586 Hiiumaa (Kassari) kohta. Nominaalid ja kogutiraažid küll teised.

Seega seadusest tulenevalt on ikkagi tähsad nii tiraaž, käibele laskmise number, eri nominaalid.

Seadusandlusest puudub mõiste Minu Mark. Kui see on postmark, siis võib olla ei ole eraldiseisvat mõistet vaja, sest postmark on seadusandluses ära reguleeritud. Minu Margi mõiste on Eesti Post kodulehel välja toodud – kupongiga postmark, mis on kliendi poolt individuaalselt kujundatav. Sellest järeldan, et Minu Mark on postmark ning nende emiteerimisel tuleb järgida seadusandlust. Kokkuvõtlikult on vastused küsimustele nüüd olemas, millele Hiiumaal kohe ei osanud vastata. Võimalik, et mul jäi veel midagi kahe silma vahele, kuid parandage ja täiendage. Kui olulisi täiendusi ei tule, siis tuleb Eesti Postil oma senine tegevus ümber hinnata.
Peeter Pärn
Postitusi: 410
Liitunud: 25.02.2008 10:03
Asukoht: TARTU

Re: Mis asi on MINU MARK? Arutelu.

Postitus Postitas Peeter Pärn »

Artikkel Minu Margist Eesti Posti brošüüris "Tere tulemast postmargimaailma".
Manused
Tere tulemast postmargimaailma.jpg
Tere tulemast postmargimaailma.jpg (168.15 KiB) Vaadatud 2141 korda
Minu Margist_1.jpg
Minu Margist_1.jpg (156.58 KiB) Vaadatud 2141 korda
Minu Margist_2.jpg
Minu Margist_2.jpg (158.62 KiB) Vaadatud 2141 korda
Vasta

Mine “Minu Mark”