MÄDARA-PÄRNUMAAL AG. A + EESTI

Info Eestis kasutatud postitemplite kohta, mis on olnud või on eravalduses ning millega tembeldatu suhtes peaks eriti ettevaatlik olema. Siin võiks käsitleda ka postitempleid, mida "lahked" postiametnikud on ebausaks tegevuseks kasutada andnud.
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 4291
Liitunud: 08.08.2004 13:44

MÄDARA-PÄRNUMAAL AG. A + EESTI

Postitus Postitas elmo »

Elmar Ojaste filateeliauudiste listis 18.08.2004:

Tänases Pärnu Postimehes kirjutab väsimatu Pärnus elav postiajaloo uurija Eero Lõhmuste artikli Mädara postiagentuuri postikorraldusest 1927-1940. See artikkel on oluline ja huvitav lisa meie kodumaa postiajaloole. Seda liini peaks jätkama postiajaloo huvilised, filatelistid, koduloolased, ja kõik "lokaalpatrioodid" ning koguma andmeid ja avaldama artíkleid oma kodukoha postiajaloo kohta, millised Postimuuseum koguks, süstematiseeriks ja säilitaks.
Selle agentuuri korraline kalendertempel - ainus teadaolev - tekstiga MÄDARA-PÄRNUMAAL AG * EESTI (H/O kataloogis nr. 370:1) on aga eriline ja sunnib mind kirjutama mõned read meie listis, kuna see on "mäda". Mitte ainult vähe mäda vaid läbi-läbi mäda ja selle hilisemat järelkasutamist võib pidada kriminaalseks. - Üheks suuremaks häbiplekiks meie kodumaa sõdadevaheliste kalendertemplite juures.
On päris ilmne, et see tempel asus pärast II Maailmasõda Rootsis ühe "laia südametunnistusega" aga kaunis teadliku koguja kätes, kes seda kasutas aastatel 1960--1975 laiadlaselt "huvitavate" kirjade valmistamiseks. Ta tegi isegi 1941-aasta markidega FDC-e ja kasutas templit "Aita hädalist" ja teiste markide "kustutamiseks". Tempel markidel on tavaliselt osaline, aga hästi tuntav, kuna pika teksti tõttu on tähed eriti kokkusurutud. Templi kohta leidub kirjutis ja hoiatus "Eesti Filatelist nr. 13-1972 veergudel ja samas (lhk. 26) on ka New Yorgi Eesti Filatelistide Seltsi seletuskiri selle templi järelkasutamise kohta. Soovitan lugeda!

xxx

Elmar Ojaste filateeliauudiste listis 01.09.2004:

MÄDARA-PÄRNUMAAL AG. A + EESTI
TALLINN-VÄLISP. E + EESTI

Mõni aeg tagasi tuli meie listis juttu Mädara postiasutusest Pärnumaal ja siis kerkis loomulikult kõne alla ka kalendertempel MÄDARA-PÄRNUMAAL AG. A + EESTI (H/O nr. 370:1). Postiajaloo tundja ja uurija Ants Tagel, Keila, avaldas arvamist, et see tempel asub tänapäeval Rootsi Postimuuseumis Stockholmis. See ei vasta kahjuks tõele. Seal asub küll teine mädamuna TALLINN-VÄLISP. E + EESTI (H/O nr. 651:5). Ants soovis ka, et avalikustakse nende meeste nimed, kes olid Stockholmis neid templeid kasutanud. Varem polnud see mõeldav, kuna ei olnud võimalik esitada juriidiliselt siduvaid tõendeid. Tänapäeval pole see ka eetiliselt sobiv, kuna kõik asjaosalised on surnud ja neil puudub seega võimalus end kaitsta. Selle õnnetu loo stsenaarium on aga kaunis hästi teada ja meil on mõte anda see siinkohal edasi praegustele ja tulevastele kogujaile ja postiajaloohuvilistele.

On päris selge. et nende mõlemate kalendertemplite "maaletooja" (Rootsi) oli üks ja sama isik: koguja aga kaunis piiratud postiajalooliste teadmistega. Ta näiteks arvas, et lühend "VÄLISP:" templis tähendab "VÄLISPOST". Templit kasutati TALLINN-VÄLISPAKKIDE postkontoris, mis tegutses 1926-10-01 kuni 1941-10-01, pakilaos laomaksu tasumisel postmarkide kustutamiseks ja ei leidnud kunagi kasutamist kirjaposti juures. Esimene kasutaja - nimetame teda "X" - valmistas ja levitas ka lihtkirju selle templiga., siis on need kohe tuntavad ja seetõttu mitte eriti kardetavad kogujate seisukohalt. On ka päris selge, et Mädara-Pärnumaal kalendertempel läks 1940-date aastate lõpus või 1950-date aastate alguses edasi ühele teisele kogujale, kelle "tooted" olid ja on jätkuvalt hoopis kardetavamad, kuna see stockholmlane oli rohkem teadlik filateeliast ja postiasjandusest. Nimetame teda siinkohal "Z". Tema tehtud asjad on küll "ilusad" aga ei paista esimesel pilgul silma võltsituna. Asjatundjail on siiski võimalik "Z" omatoodangut määrata. Meie nimetame siinkohal mõned kriteeriumid:
a) Templivärv. Eesti postkontorid kasutasid enne II Maailmasõda kalendertemplite juures orgaanilise õli (värnits?) ja tahma (nõgi = kiindrus) segu, mida lahjendati tärpentiini abil. Jäljend oli tuhm ja tihti laialivalguv. Seda templivärvi ei olnud võimalik Rootsis hankida vaid kasutati musta trükivärvi, mis jättis puhta ja läikiva jäljendi.
b) Ümbrikud on tihti "tänapäevased" ja näiteks 1927 ning 1944 aastate juures samasugused.
c) Aadressid on tihti kirjutatud kirjutusmasinaga või on kasutatud pastapliiatsit.
d) Saaja ja ka saatja aadressid võib tihti leida Rahvusvahelise Filatelistide Seltsi Estonia liikmete nimekirjast, mis oli avaldatud ajakirja Estonia lisana.
e) Lahtised margid on tavaliselt kustutatud osalise templiga, nii et ei selguks postiasutuse nimi.
Kuna tekst templis on äärmiselt kokkusurutud siis on tempel seetõttu kergesti määratav.

Kokkuvõte. Mädara-Pärnumaal kalendertempli tänapäevane asukoht ei ole teada ja kogujad peaksid olema tähelpanelikud, et tootmine uues reziimis ei saaks alustada tegevust..

xxx

Andrus Martin kirjutas filateeliauudiste listis 12.09.2004:

Täienduseks Hr.E.Ojaste infole selle "mädamuna" saatusest saan lisada,et usun ta olevat "eksiilist" kodumaale saabunud.Või vähemalt oli ta kindlasti Eestis 90 ndate alguses, kui ma ühe huvitava juhuse tõttu sain teda oma silmaga näha ja oma käega katsuda. Edaspidisest saatusest ei tea kahjuks midagi, kuigi usun,et küllap ta kodumaale jäi. Nii et, kolleegid - olgem jätkuvalt valvsad!

xxx

Viiteid:
Vello Mändvere, "Probleemtemplid Eesti kirjadel ja markidel", EESTI FILATELIST nr. 13-1972, lk. 26-30
Eero Lõhmuste, "Mädara postiagentuuri postikorraldusest 1927-1940" (Pärnu Postimees 18.08.2004)
http://www.parnupostimees.ee/180804/esi ... 049791.php
elmo
Administraator
Postitusi: 4291
Liitunud: 08.08.2004 13:44

MÄDARA-PÄRNUMAAL AG. A + EESTI

Postitus Postitas elmo »

Olof Linder AB
Postal auktion - Mail bid auction - Fernauktion
Nr 299 den 11 april 2005
http://www.oloflinder.se/aubild.html

5393 ESTLAND - tysk ock. 4U-9U i par. Svårt objekt. Mi 500e 1 500 SEK

Pilt

Ajendiks siinsele hoiatusele oli Ülo Randpalu kiri koos kahe artikli tekstiga.

==============
Loos 5393 Mädara-Pärnumaal erakätes olnud templiga. Vaata "Eesti Filatelisti" numbrit 13, lk. 26, oktoober 1972, - Vello Mändvere - Probleemtemplid Eesti kirjadel ja markidel. Ühtegi ümbrikku ega marki Mädara-Pärnumaal Ag templiga ei saa osta ilma ekspertiisita. Kõige lihtsam, kui tempel löödi margi nurka, ei ole tembeldus ehtne.

Ülo Randpalu, Brookfield Wisconsin.

Mändvere artikli tekst: Mädara-Pärnumaal AG Agentuur töötas aastast 1927 kuni, arvatavasti veel pärast Eesti Vabariigi okupeerimistki. Viimne regulaarselt tembeldatud mark, mis teada on, kannab 1940. aasta daatumit. Tempel on ehtne, kuid seda on kasutatud laiaulatuslikult ümbrikel, milled on enamuses margistatud kirjadel väga tagaotsitavate väljaannetega, kuid millised on enamuses suhteliselt kerge puhtalt saada. Suuremalt jaolt kannavad need ümbrikud margi väljaandmise kuupäeva templit. Pärast pikemat uurimist kutsus New Yorgi Eesti Filatelistide Seltsi esimees 13. veebruaril 1972 kokku ekspertiiskomisjoni, et selle templi kasutamise suhtes seisukohta võtta. Komisjoni arvamus oli, et olgugi, et tempel on õige, on ümbrikud hiljem margistatud ja järeltembeldatud. Komisjoni põhjendused olid järgmised: suurem osa neist ümbrikes pole Eesti päritoluga, samuti on 1927. ja 1940. aasta tembeldusi leida sama tüüpi ümbrikel. Kõik ümbrikud on adresseeritud sama käekirjaga ning avatud ühtviisi. Templi-värv ei võrdu ehtsaltkasutatud Mädara templite värviga. Suurem osa ümbrikke kannavad esimese päeva templeid (FDC), milledel Eestis erilist rõhku ei pandud. On võimatu, et Pärnu I ületrükk ja 1941. aasta Linnavaadete sari väljaandmise päeval Mädarasse jõudsid. On arvamusi, et see tempel asub Rootsis.

Vaata N.Y. Eesti Filatelistide Seltsi kirjalikkku selgitust selle templi kohta lehek. 26. Tekst leheküljel 26:
Statement It had come to the attention of our Society, that a relatively great number of covers and cancellations with MÄDARA-PÄRNUMAAL AG cancel had reached the United States via Sweden over the last ten years or so. Since that Postal Agency was small and insignificant, it became questionable that such a number of excellent philatelic items actually were created there from 1927 to 1942. On February 13th, 1972, a Committee of Experts, consisting of Messrs. J.Kirsimägi, E.Vaher & K.Viilu met and came to the conclusion that the cancel used was authentic but everything else was a fabrication, manufactured years later in exile. The following facts were to support this theory - 1) Only a few out of 12 covers on hand were envelopes of Estonian origin; 2) all covers were addressed by the same handwriting; 3) all envelopes were opened identically - cut with scissors on the right hand side; 4) most covers had First Day cancellations, although no importance was attached to them in Estonia; 5) physically not possible that First Pärnu Overprint or 1941 View of Cities issues could have reached that Postal Agency on first day of issue.; 6) 1927 and 1940 cancellations on identical, same run envelopes; 7) stamp ink different from the the Estonian-era Mädara-Pärnumaal Ag. cancellations; 8 ) written opinion from Sweden that said cancel was or is still in Sweden.
Rudolf Hämar President
Vasta

Mine “Ettevaatust nõudvad postitemplid”