1. leht 1-st

"Tuule templid" -- alates aprillist 1991

Postitatud: 30.03.2006 20:52
Postitas elmo
Elmar Ojaste <elmar.o@telia.com>
Thu, 30 Mar 2006 17:44:32 +0200
[filateelia:912] "Tuule-templid" 15 aastat
Pilt
"T U U L E - T E M P L I D"
Tallinna Peapostkontori lisafrankeerimistemplid aprill 1991
Taasiseseisvustunud Eesti esimesed oma postimaksevahendid
(Kummitemplid, lilla jäljend. Suurus ca 18 x 21 mm)

Neil päivil võiks ja tuleks meenutada üht Eesti postiajaloo olulist sündmust.. Tallinna Peapostkontor juurutas 4. aprillil 1991 (Mart Aru kataloogi andmeil) "TUULE-TEMPLID". Lilla jäljendiga kummitemplid tekstiga "EESTI / 10 või 60 / kop. / POST". Neil templeil on au olla taasiseseisvustunud Eesti esimesed oma postimaksevahendid. Neid kasutati postmarkide defitsiidi tõttu lisafrankeerimiseks N-Liidu tervikasjadel, peaasjalikult frankoümbrikudel. Võeti kasutusele viis templit kupüüriga 10 kop. ja viis templit küpüüriga 60 kop.
Siinkirjutajal ei ole teada, kus (millises ettevõttes) templid valmistati ja kas nende legaliseerimiseks väljastati mõni käsk- või eeskiri. Need on postiajalooliselt olulised andmed ja need tuleks kindlasti talletada.
RE Eesti Post peadirektor Ants Litvinovi aruandest 1991-07-05 selgub, et valmistati liasafrankeerimisi nende templitega:
Tallinnas:
Ümbrikke 10 kop. 181.000 tk. - 60 kop. 51.000 tk.
Postkaarte 60 kop. 2.000 tk.
Kuressaares: Ümbrikke 10 kop. 1991-06-20 - (Tehumardi monoment) 28.000 tk.
Seega emiteeriti ümbrikke küllaltki arvukas koguses, aga kogujate väitel on need tänapäeval harvaleitavad. Põhjuseks võib olla, et need olid esiteks mõeldud suurklientidele (asutused, ettevõtted jne.) kasutamiseks ja alles juunikuu viimasel dekaadil lasti need Tallinna Peapostkontoris vabamüügile.
Tähtpäeva puhul tervitame toonast Tallinna Peapostkontori direktorit ja templite vaimset isa Jaan Tuult!

Elmar Ojaste, postiajaloo huviline, markofiil ja muud.

"Tuule templid" -- alates aprillist 1991

Postitatud: 18.04.2006 21:48
Postitas elmo
Lisan mõned suhteliselt juhusliku valikuga pildinäited:
10 kopikaline lisafrankotempel
Pilt
ja 60 kopikaline lisafrankotempel Tallinnas:
Pilt
Saarlaste jaoks tehti niisuguseid ajutisi tervikasju:
Pilt
Lõpetuseks üks reaalselt posti läbinud saadetise näide ka:
Pilt
Tallinna Telefoni Kaugejaama poolt 14.06.1991 Tallinnas postitatud kiri jõudis pöördel oleva saabumistempli järgi 15.06.1991 Kärdlasse.

Re: "Tuule templid" -- alates aprillist 1991

Postitatud: 20.05.2009 23:45
Postitas Peeter Pärn
2007. a. ilmunud Eesti Filatelist nr 40, Elmar Ojaste artiklis "Postitariifid ja frankeerimised Eestis 1991", on lisana toodud (lk 40) ära koopia dokumendist, milles nähtub, kuna ja kellelt telliti need nn Tuule templid.
Omalt poolt lisan ühe dokumendi koopia, milles siis tutvustatakse EP peadirektorile Tuule templeid ja proovilehe koopia.