Elmar Ojaste 1920-2017

Teated parajasti päevakorral olevatest sündmustest ja uudistest, mis filatelistidele Eestis huvi võiks pakkuda
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 4132
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Elmar Ojaste 1920-2017

Postitus Postitas elmo »

Pilt

In memoriam Elmar Ojaste

14. oktoobril suri Rootsis "Eesti Filatelisti" kauaaegne toimetaja ning Eesti filateelia ja postiajaloo käsiraamatu üks autoreid Elmar Ojaste. Ta sündis 31. augustil 1920. aastal Suure-Jaanis. Koolipõlves noorkotkaste seas haukkapoisse juhendades pani Elmar Ojaste aluse oma pikaajalisele tegevusele skaudijuhi ja skaudiliikumise edendajana. Keskkool jäi olude sunnil pooleli. 1938. aasta sügisel astus ta Eesti sõjaväkke. Kahe aastaga sai temast allohvitser, Irboska tolliametnike kooli lõpetamise järel tolliametnik. Teenistust alustas Elmar Ojaste Eesti-Läti piiril Lauras ning jätkus Suurupis. Koos oma riigiga kadus ka uute võimude usaldus selle riigi alamate vastu, eriti veel oma uuel välispiiril. Saksa ajal, aastail 1941-1944 õnnestus veel kord õpitud ametit pidada Keila-Joal ja Laulasmaal. Vahetult enne nõukogude võimu tagasitulekut, 24. septembril 1944 õnnestus Elmar Ojastel koos kaaslastega Keila-Joalt lahkuda. Paadireis viis ta Hiiumaa kaudu Rootsi rannikule. Mitmeks aastakümneks jäi kaugenev Kõpu tuletorni tuli viimaseks vahetuks märgiks sünnimaast.

Uuel kodumaal oli kõigepealt vajalik õppida keelt, leida sobiv töö ja täiendada ennast vastavalt uutele oludele ja vajadustele. Elmar Ojaste ametitöö seostus laomajanduse ning kvaliteedikontrolliga. Noore aktiivse mehena ei jäänud juubilar kõrvale eestlaste tegemistest. Tema peamiseks rolliks sai skaudiliikumise arendamine. Kalevipoja lipkonnas juhendas ta hundusid, oli Tallinna lipkonna asutajaliige ning üheks eestvedajaks Metsakodu ja Koitjärve rajamisel.

Skauditeemaline oli ka esimene kaastöö 1965. aastal ilmunud "Eesti Filatelisti" 10. numbrisse. Alates 1955. aastast New Yorgis ilmunud ajakirja toimetamine anti 11. numbrist alates üle Eesti Filatelistide Ühingule Rootsis. Toimetajaks valitud Madis Üürike jõudis enne oma surma teha vaid ühe numbri. Seejärel sai toimetajaks Elmar Ojaste. Eesti filateelia ja postiajaloo populariseerimiseks eesti keelt mitte oskavate huviliste seas lisas ta juba 12. numbrisse artiklite lühikokkuvõtted inglise keeles. Neist nappidest kokkuvõtetest kasvas välja püsiv traditsioon. Võõrkeelsete kokkuvõtete mahud kasvasid kuni artiklite avaldamiseni paralleelselt kahes või koguni kolmes keeles. See aitas kaasa "Eesti Filatelisti" lugejate arvu suurenemisele ning mõistagi kasvatas huvi Eesti filateelia ja postiajaloo vastu. Elmar Ojaste käe all kasvas ja arenes meie filateelia esindusväljaanne oluliselt. Ta kirjutas sinna ise ja tõmbas kaasa arvuka autorite ringi. Numbrid läksid paksemaks ja sisukamaks. Maailmanäitusel STOCKHOLMIA 74 omistati väljaandele hõbemedal. See oli esimene. Kuni Elmar Ojaste toimetaja-aja lõpuni lisandus näituseauhindu veel kakskümmend. 1993. aastal ilmunud "Eesti Filatelisti" 35. numbrisse koondas ta kõigi seni ilmunud numbrite sisukorrad ning lõpetas sellega oma töö ajakirja toimetajana ning jätkas vaid autorina. Kõigis järgmistes "Eesti Filatelisti" numbrites on midagi ka tema sulest sees olnud.

Eesti filatelistide ühingud Stockholmis ja New Yorgis otsustasid 1982. aasta detsembris asuda Eesti filateelia ja postiajaloo kataloog-käsiraamatu koostamisele. Elmar Ojaste valiti postiajaloo toimetajaks. Filateelia toimetajana alustas Heldur Alver ning jätkas Vambola Hurt. 1986 aastal sai valmis meile nii tuttav ja asendamatu "must piibel": "Eesti = Estonia : philately & postal history handbook-catalogue". Selle eest saadud kuldmedalid filateelianäitustel -- Stockholm 1986, New York ja Kopenhaagen 1987, Helsingi 1988, Praha 1988, India 1989, Frankfurt 1989, London 1990 -- näitavad, et valminud oli tõesti esmaklassiline töö. Eesti filateelia ja postiajaloo huvilistele sai sellest kohe ilmumise järel asendamatu käsiraamat ning teejuht.

Elmar Ojaste pidas väga tähtsaks huviliste koostööd. Ta oli ise oma teadmiste ja kogemustega lahkesti abiks teistele uurijatele. Niisamuti nautis ta suure hulga sõprade ja kaastööliste toetust ja abi oma kirjatööde tegemisel, "Eesti Filatelisti" toimetamisel ning käsiraamatu koostamisel. Eesti iseseisvuse taastamise järel sai temast väärtuslik nõuandja postiametkonnale postmarkide väljaandmisel ja postimuuseumi tegevuse taastamisel. Niisama toekas oli Elmari panus Eesti filateeliaelu edendamisel. Osaledes näitustel, lüües kaasa postiajaloo teemalistel kohtumistel, kirjutades lühemaid ja pikemaid artikleid oma harrastuse tutvustamiseks ja populariseerimiseks nii Eestis kui ka Rootsis. Tehnika ja tehnoloogia arenguga kaasnenud uued võimalused said samuti sujuvalt kasutusele võetud. Kirjatööd hakkasid valmima arvutil ning mahukale traditsioonilise posti teel toimuvale kirjavahetusele lisandus vilgas suhtlemine e-posti vahendusel.

Lisaks filateeliale ja postiajaloole jagus Elmar Ojastel olulisel määral enegiat ja tähelepanu skaudiliikumise edendamisele nii Rootsis kui ka Eestis. Eesti Muinsuskaitse Seltsi Göteborgis asutajaliikmena osales ta aktiivselt ka muinsuskaitsealastes ettevõtmistes. Pühendas aega oma sünnikoha, Suure-Jaani ajaloo uurimisele. 2001. aastal pälvis Elmar Ojaste koduloolase, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja ja skaudijuhina Valgetähe medali.

Tunnustamaks Elmar Ojaste panust Eesti filateelia ja postiajaloo uurimisel ning talletamisel valisid ta oma auliikmeks Rootsi Filatelistide Liit, Association Internationale des Journalistes Philateliques ja Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Selts. Rootsi Filatelistide Liit autasustas teda Nils Strandelli medaliga ja AS Eesti Post teeneteplaadiga.

Lisaks perele jäävad Elmar Ojastet tänutundega meenutama väga paljud sõbrad ja kaasteelised pikalt ning viljakalt eluteelt. Paljudel meie hulgast on võimalik meenutada koostööd või kohtumisi Elmariga. Tema poolt kirjapandust ammutavad vajalikke teadmisi lisaks tänastele ka tulevased huvikaaslased.

Suur tänu, Elmar Ojaste ehk Wanna Matz!

========================================
Valik veebiviiteid

Vikipeedia: Elmar Ojaste
https://et.wikipedia.org/wiki/Elmar_Ojaste

Eesti teaduse biograafiline leksikon.
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_tea ... e_leksikon
3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013: Ojaste, Elmar lk 218-219
http://www.bahps.org/etbl

Vambola Hurt, Elmar Ojaste. Eesti / Estonia: philately & postal history handbook-catalogue / Estland: Philatelie & Postgeschichte Handbuch-katalog
https://viki.filateelia.ee/index.php/Va ... ch-katalog

Elmar Ojaste rajas Rootsi skaudikeskuse (Helgi Kaldma) -- Sakala 16.08.2008
https://sakala.postimees.ee/2199163/elm ... udikeskuse

Elmar Ojaste 90
https://www.estonia.filateelia.ee/Elmar ... index.html

Eesti skautlus paguluses 1944 – 1991 (180 lehte)
Eesti Rahva Muuseumi Postimuuseum (Tartu)
Kogunud, reastanud, monteerinud ja Eesti Postimuuseumile kinkinud Skm. Elmar “Mats” Ojaste.
http://www.filateelia.ee/naitus/001/index.html

Valik Elmar Ojaste artikleid.

1. filateelia.ee veebil
http://www.filateelia.ee/artiklid/

2. Eesti Filatelistis

Sõjamargid Eesti vägede poolt hõivatud aladel a. 1919 / EF 11, 12, 13, 14

Kunstnike tutvustused:
Johan Theodor Björnström (kaasautorid: S. Arvelin, N. Kukkonen, U. Löfquist) / EF 24
Peet Aren (1889-1970) / EF 26
Günther Reindorf (1889-1974) / EF 27
Guido Pant / EF 33/34

"Ühisabi" margisarjad (1936-1940) esseed / EF 30

Punase Risti kaartkirjad "PARO" / EF 18/19, 24/25

Eestiteemalised frankoümbrikud N. Liidus / EF 14, 20/21

Piltpostkaardid motiiviga Eestist / EF 15, 20/21

Välipost Eesti Vabadussõjas 1918-1920 (kaasautorid: H. Osi ja A. Ostrat) / EF 15, 16/17, 18/19, 20/21, 22/23, 26, 28, 29

Eesti ja eestlastega seoses olev Vene impeeriumi välipost XX sajandil (kaasautor: A. Ostrat) / EF 24/25, 29

Väliposti seadus 1940 / EF 30

Eesti postitariifid 1918-1940 / EF 20/21

Svenska brevtaxor i Estland (1632-1710) / EF 30

Käsipost / EF 16/17

Estonia Airport Cancellations / EF 18/19, 24/25

Postiaurik "Sofia" Stockholm-Paldiski 1870/71 / EF 28

Laevapost ja post merel / EF 30

Postivagunid ja posti transport Eesti raudteedel 1918-1940 (kaasautor: H. Osi) / EF 22/23, 24/25

Eripostiasutused Eestis 1919-1940 / EF 18/19

"Põhjala" - Koitjärve / EF 10

Rootsi Kuningliku Posti eestiteemalised templid / EF 11, 12, 13, 14, 15, 18/19, 24/25, 27, 29, 31, 32, 33/34

Baltica - templid / EF 12, 13, 28, 29, 32, 33/34

Eestitemaatilised eritemplid N. Liidus (kaasautor: A. Kaldver) / EF 13, 14, 15, 16/17, 18/19, 20/21, 24/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Eestis kasutatud N. Liidu saritemplid (kaasautor: A. Kaldver) / EF 31, 32

ESTICA ja BALTICA Euroopa postitemplites / EF 36

Jacob Becker och hans "Postordnung" A.D. 1632 / EF 30

Tallinna ja Narva postkontorid 350 aastat / EF 32

Postitee Riiast üle Tartu Narva A.D. 1639 (kaasautorid E. Küng ja A. Lokko) / EF 38

Via Baltica A.D. 1643-1800 / EF 39

Varaseid põgenikke Eestimaalt Rootsi -- kes nad olid? Aegna ja Naissaare postilaevnike kurb saatus 1710 / EF 40

Erinran beträffande punktnummerstämplar använda i Baltikum / EF 16/17

Postiasutused Kodumaal 1915-11-01 / EF 22/23

Hobupostijaamad Eestis 1710-1915 ja nende postitemplid / EF 27, 28, 29, 30

Tummtemplid Eestis / EF 29

Eesti asundus -- Esto-Haginskoje / EF 29

Das Postgebiet Ob. Ost in Ostland im Jahre 1918 / EF 26, 29

Eesti Postiasutuste võrk 1920-04-08 / EF 22/23

Postiasutused Eestis 1931 / EF 22/23

Postiasutused ja postiühendused Eestis 1923 / EF 24/25

Eesti Postitalitus ja postkontorid 1938 / EF 24/25

Postaalsed kustutused, märkimised, templid ja lipikud Eestis 1918-1944 / EF 28, 29

Ajutised kustutused Eestis / EF 29

Maapost Eestis / EF 31

Kakskeelsed postitemplid Eestis 1940/41 / EF 22/23, 24/25, 26

"Ostland" ajastu uusi postitempleid / EF 27, 29

Moonutatud kohanimed N-Eesti postitempleis / EF 26, 27, 28

Eriliste postiasutuste R-templeid N. Eestis / EF 28, 29, 33/34

Eesti Posti taassünd (kaasautor: V. Hurt) / EF 35

Eesti tervikasjad 1991-1993 (kaasautor: V. Hurt) / EF / 36

Veel eratervikasjadest Tartus 1991-1992 (kaasautor: V. Hurt) / EF 37

Legaalsed segafrankeeringud Eestis 1991-1993 / EF 38

Frankeerimata postisaadetised Eesti Vabariigis 1919-1940 / EF 37

Postitariifid ja frankeerimised Eestis 1991 / EF 40

Zemstvo post Eestis? / EF 38

Eesti ja UPU / EF 39

Eesti Posti margiloterii 1999 / EF 41

Postiajaloolised ülevaated kuni 1944
Viljandi / EF 29, 30, 33/34
Haapsalu / EF 30, 33/34
Rakvere / EF 31, 33/34
Kuressaare ja kogu Saaremaa / EF 32, 33/34
Pärnu / EF 33/34

Kodukandi postiajalugu-filateelia. Suure-Jaani / EF 41

"SK" - Postitsensuurist ja selle templitest Vabadussõja ajal (kaasautorid: H. Osi ja A. Ostrat) / EF 14, 16/17, 20/21

Eesti postitsensuur N. Liidu baaside ajal 1939-1940 / EF 30
elmo
Administraator
Postitusi: 4132
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Elmar Ojaste 1920-2017

Postitus Postitas elmo »

Suri postiajaloo uurija Elmar Ojaste (Hanneli Rudi) -- www.postimees.ee 15.10.2017 13:23
https://www.postimees.ee/4276869/suri-p ... mar-ojaste

Suri postiajaloo uurija Elmar Ojaste -- kultuur.err.ee 15.10.2017 13:34
http://kultuur.err.ee/636508/suri-posti ... mar-ojaste
elmo
Administraator
Postitusi: 4132
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Elmar Ojaste 1920-2017

Postitus Postitas elmo »

Pilt
Kõnnin või merre
Autorid: Tiit Lääne, Enn Hallik
Sarja “Meritsi maailma läinud eestlaste lood” 1. raamat
Tallinn, Paduvere Talumuuseumi Selts 2012
http://erb.nlib.ee//?kid=28740506
https://www.apollo.ee/konnin-voi-merre.html
https://www.rahvaraamat.ee/p/k%C3%B5nni ... 9949934911#
Selles raamatus on ka Elmar Ojaste meenutusi:
Tollimees Elmar Ojaste nägi pealt "Jossif Stalini" hukku
Lk. 186-199 : fotod.
http://ise.elnet.ee/record=b2689872~S2*est
Index Scriptorum Estonae: Ojaste, Elmar, 1920-2017
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/eOja ... 7&1%2C5%2C

Elmar Ojaste rajas Rootsi skaudikeskuse (Helgi Kaldmaa) -- Sakala 21.10.2008
https://sakala.postimees.ee/2199163/elm ... udikeskuse

Suure-Jaani veeb: Vanna Matz 90 (Tõnu Kukk)
http://web.suure-jaani.ee/leole/showdet ... entid=2544
elmo
Administraator
Postitusi: 4132
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Elmar Ojaste 1920-2017

Postitus Postitas elmo »

Pilt
Vasta

Mine “Parajasti päevakorral”