Mõttevahetusõhtu Kärdlas 11.10.2008

Teated parajasti päevakorral olevatest sündmustest ja uudistest, mis filatelistidele Eestis huvi võiks pakkuda
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 3864
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Mõttevahetusõhtu Kärdlas 11.10.2008

Postitus Postitas elmo » 07.11.2008 03:07

Filateelianäitustega kaasnevad õhtud Hotell Sõnajala külalistemaja hubases baaris on kujunenud kenaks traditsiooniks. Järgnevate fotode autoriteks on Urmas Hellisto ja Juhan Tammeraid.

Pilt

Pilt

Pilt

Filateelianäituse "Hiiu Ruut 2008" eksponaadid olid hinnatud ning nii said kohal viibinud autorid kätte auhinnad: Jaan Otsason
Pilt

Tiit Marnot
Pilt

Krista Luuk
Pilt

Per Gustavsson
Pilt

Peeter Sgirka
Pilt

Kärdla sõpruslinna Pargase filatelistide esindajad Hans Lõnroth ja Per Gustavsson tutvustasid oma ühingut ning selle tegemisi ning vastasid kuulajate paljudele küsimustele.
PiltPilt

REFS Estonia uudiseid rääkis Peeter Sgrika
Pilt

Jaan Moik Pärnust
Pilt

7. oktoober 2008. a. 1:57
[filateelia:3097] 11.10 Kärdla arupidamise peateema
Head listikaaslased!
On viimane aeg tutvustada filateelianäituse HIIU RUUT 2008
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... _RUUT_2008
ajal, 11. oktoobril Kärdlas toimuva mõttevahetuse peateemat.

Kavas on arutleda filateelia ning postiajaloo huviliste koostööd Eesti Postimuuseumiga. Teatavasti annab Eesti Post postimuuseumi varad Eesti Rahva Muuseumi http://www.erm.ee/ hoole alla. Leping on ettevalmistamisel ning selle piduliku allakirjutamise aeg on juba kindlaks määratud.

Eesti Posti suhted postimuuseumiga on oluliselt juba muutunud (postimuuseumi isikkooseisu on suuresti vähendatud) ja muutub veel, kui varade haldamine läheb üle Eesti Rahva Muuseumile.

Filatelistide ja postiajaloo huviliste koostöö ilmselt muutub ka, kuid loodetavasti mitte sedavõrd oluliselt. Minu arvates on praegu igati sobiv püüda selgusele jõuda, millised on huviliste ootused koostööle postimuuseumiga. Kunagi pole võimalik saavutada kõikide ootuste ning unistuste
täitumist ning seetõttu tuleb piiratud võimaluste korral kasuks, kui on kokku lepitud eelistused. Neid saab võimalust mööda silmas pidada postimuuseumi tegevuse jätkamisel uutes oludes.

Järgnevalt nimetan ka mõned tegemised, mida koos tehtud on.

Filateelia veebil on käivitatud filateelia- ja postiteemaliste artikliviidete andmebaas http://www.filateelia.ee/viitebaas
Andmebaasi täiendamine on augusti algusest seismas (postimuuseumi raamatukogu hoidja ametikoht koondati). Andmebaasi osas on teostamisel mõningane arendustöö, kuid selle praktilist kasutamist või täiendamist see ei sega. Ma ei tea kui palju filatelistid seda kasutavad, kuid täiendusettepanekute lisamisel mulle kuuldavasti konkurentsi ei tekkinud.

Filateelia veebinäitusel
http://www.filateelia.ee/naitus
on jätkuvalt vaatamiseks üks eksponaat postimuuseumilt:
Eesti skautlus paguluses 1944 - 1991 (180 lehte)
http://www.filateelia.ee/naitus/001/index.html

Võimalus sinna uusi eksponaate lisada on olemas. Eksponaatide skaneerimine on konkreetne aega ning asjakohaseid tehnilisi vahendeid ja oskusi eeldav töö.

Eesti Posti postitempleid tutvustavatele viki.filateelia veebilehtedele ja foorumisse lisas Urmas ka postimuuseumi infot mis oli väärtuslikuks täienduseks filatelistide poolt lisatud infole. Sellise koostöö jätkumiseks pole filateelia.ee poolel vähimatki takistust. Postimuuseumi poolel eeldab see vastava tööjõu olemasolu.

Postimuuseumide osalemine filateelianäitustel on laialt levinud tava.
See kehtib järjest enam ka Eesti kohta. REFS Estonia suvisel näitusel Viljandis oli võimalus tutvustada väärt koguga postimuuseumi varasalvest ning ka käimasoleval HIIU RUUT 2008 näitusele sai lõppenud päeval üks postimuuseumi eksponaat üles pandud ning tulemas on lisa.

Postimuuseumi raamatukogu on kujunenud väärtuslikuks info hankimise kohaks eelkõige tartlastest huvilistele, vähemal määral ka teistele.

Postimuuseum on postiajaloo ja ka filateelia ajaloo hoidja ning säilitaja. Filatelistidel ja postiajaloo huvilistel oli postimuuseumi näol koht kuhu annetada või mõistliku hinnaga müüa Eesti postiajaloo seisukohalt olulise väärtusega materjal. Loodetavasti taastub Eesti Rahva Muuseumi väärika maine
toel postimuuseumi usaldusväärsus ning huvilistel saab olema jätkuvalt sobiv paik kuhu teemakohane materjal hoiule anda.

Lisaks neile juba toimivatele koostöö aladele on võimalusi koostööks palju enam. Näiteks vajaksid paljud kohaliku ajaloo huvilised abi konkreetse koha postiajaloo osas. Koostöö nendega tooks kasu mõlemale poolele. Tükike postiajalugu saaks kirja vähema vaevaga, kui postiajaloo asjatundjad vajaliku info või infoallikate osas tuge pakuvad.

Vahest jätkub teemade tutvustamisest, nii ehk nii jääb loetelu osaliseks.

Püüame laupäeval jõuda eelistuste ning miks mitte lausa pingerea sõnastamiseni filatelistide huvide seisukohalt.

Postimuuseumi töötajate arv senise mahuni kardetavasti ei suurene.
Sellest tulenevalt saab veelgi aktuaalsemaks huviliste vabatahtlik tööpanus ja filateelia.ee keskkond pakub selle jaoks juba praegugi mitmeid võimalusi. Nii võiks soovide ning unistuste sõnastamise kõrval määrata ka valdkondi, kus sellist praktilist koostööd arendada saab.

Olge head -- kommenteerige ja avaldage arvamust. Eelistatult läbi listi, kuid võib kirjutada ka mulle või Aivele eraviisiliselt. Enne reede keskpäeva saadetut saame ka mõttevahetuse osalistele vahendada.

Elmo Viigipuu
8. oktoober 2008. a. 10:38
[filateelia:3099] Re: 11.10 Kärdla arupidamise peateema
Hetkel tuli pähe selline mõtteuit - nüüd, kus Postimuuseumil on olemas eesti filateelia põhikogu, kas põhimõtteliselt oleks võimalik näha näiteks mõnede markide näidiseid kui eksperteeritud originaale - mitte just hetkel, vaid põhimõtteliselt (lillemustri perf, hädalised, õhupostid, võibolla ka mõned okupatsioonid,...)
Jaanus
8. oktoober 2008. a. 11:01
[filateelia:3100] Re: 11.10 Kärdla arupidamise peateema
Head listikaaslased,
Põhimõtteliselt on võimalik huvi korral näha Postimuuseumi filateeliakogusid, ent kuna hetkel on
käimas Postimuuseumi kogude täielik inventuur seoses üleandmisega ERMile, on mõistlik oodata
inventuuri lõppemiseni, mis on planeeritud 22. detsembriks k.a.

Tervitades
Aive Küng
Postimuuseumi juhataja
8. oktoober 2008. a. 13:43
[filateelia:3101] Re: 11.10 KXrdla arupidamise peateema
Ega küsimus ei olnudki konkreetses vaatamises - pigem selles, et postmargid (filateelia) kui postiajaloo atraktiivne ja suht kergesti eksponeeritav osa oleks laiale avalikkusele jälgitav. Näiteks kasvõi heakvaliteediliste skaneeringutena - üks asi on pilt raamatus, teine asi "poolfüüsiline" ajaloohõnguline objekt. Näiteks läheb inimene mingile saidile, võtab sealt vastava kirje lahti ja saab lahenduse oma küsimusele või innustava tõuke oma huvile. Ja kui siis veel vaja, siis pöördub juba kogude halduri poole kas tasuta või tasu eest nagu kord kehtestab.
Jaanus
10. oktoober 2008. a. 9:59
[filateelia:3106] Eesti Post ja ERM sõlmivad lepingu
Head filatelistid!

Käesoleva aasta 16. oktoobril keeratakse Postimuuseumi ajaloos uus lehekülg. Just sellel päeval allkirjastatakse Tartus pidulikult Eesti Posti ja Eesti Rahva Muuseumi (ERM) vaheline leping, mille tulemusena hakkab 1. jaanuarist 2009 Postimuuseum kuuluma eraldi osakonnana ERMi alla. Üleminekuperiood on jäetud meelega pikk, et kõik kogud saaksid põhjalikult läbi vaadatud ja varad korrektselt ERMile üleantud.

ERMi professionaalses kollektiivis on valdkonna edasiarendamine kindlates kätes, muuseumi varad jäävad riigiasutuse valdusesse ning see on loogiline samm Postimuuseumi edasises arengus. ERMi uue maja valmimise järel Raadil on spetsiaalsed ruumid ette nähtud ka Postimuuseumi kogude eksponeerimiseks. Seniks jätkatakse tegevust samas kohas kus täna, Tartus Rüütli tänav 15.

Eesti Posti ja ERMi juhtkonnal on hea meel, et pikkade läbirääkimiste tulemusena jõuti konstruktiivse lahenduseni. Eesti Post lööb ka edaspidi Postimuuseumi tegemistes aktiivselt kaasa. Ühe koostöö võimalusena näeme iga-aastaste kampaaniate korraldamist valdkonna populariseerimiseks, samuti jätkame postiajaloo seisukohast oluliste objektide edastamist muuseumi kogudesse ning kindlasti toetame Postimuuseumi arengut ka rahaliselt.

Meie eriline tänu Tartu linna juhtidele ja Postimuuseumi Sõprade Seltsile, kes aitasid kaasa lahenduse leidmisele ja Postimuuseumi tegevuses sünergia tekkimisele.

Kohtumiseni Postimuuseumis!

Krista Aru
Eesti Rahva Muuseumi direktor

Ahti Kallaste
Eest Posti juhatuse esimees

Lisainfo
Kaido Padar
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
5076644
[filateelia:3113] Re: 11.10 KXrdla arupidamise peateema
Aeg: 16.10.2008 20:59
Head listikaaslased!

Püüan järgnevalt tutvustada filateelianäituse HIIU RUUT 2008
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... _RUUT_2008
ajal, 11. oktoobril Kärdlas toimunud mõttevahetust filateelia ning postiajaloo huviliste koostöö üle Eesti Postimuuseumiga.

Kõigepealt tutvustas postimuuseumi juhataja Aive Küng
Pilt
asjade tänast seisu:
Eesti Post pidas postimuuseumi varad haldamise küsimuses läbirääkimisi
Eesti Rahva Muuseumiga http://www.erm.ee/
Lepingu sätetega Aive Küng kursis ei olnud. Selle pidulik allakirjutamine 16.10.2008.

Postimuuseumi järelejäänud personal tegeleb varade inventuuriga, millega selle aasta lõpuks peab valmis saama.

Järgneva arutelu käigus püüti postimuuseumi tegemisi järjestada vastavalt nende olulisusele filatelistide ja postiajaloo huviliste jaoks. Tutvustan tegevusi vastavalt arutelu käigus kokku lepitud
pingereale alates kõige olulisemast.

Kuna Eesti Rahva Muuseumi näol on tegemist meie ühe autoriteetsema muuseumiga, siis sealsete töötajate profesionaalsuses pole põhjust kahelda. Siiski peeti oluliseks, et postimuuseumi varad võiksid moodustada ühtse tervikliku kollektsiooni ka Eesti Rahva Muuseumis ja neid ei peaks hajutama muuseumi eri kogude vahel.

Väga oluline on postimuuseumi kogutu tutvustamine. Lisaks püsinäitusele,mis avatakse Eesti Posti juubeliks 11. novembril, tuleks jätkuvalt tegelda ka muuseumi varade tutvustamisega veebis
http://www.filateelia.ee/naitus
Kindlasti peaks postimuuseum ka edaspidi osalema filateelianäitustel. Samas oli juttu ka sellest, et postimuuseum võiks edaspidi oma näitustel rohkem kasutada filatelistide eksponaate.

Postimuuseumi raamatukogu on kujunenud väärtuslikuks info hankimise kohaks ja on väga oluline, et selle kasutamise võimalus oleks tagatud ka edaspidi.

Postimuuseumi kaastöö viki.filateelia ja filateelia foorumi täiendamisel on kogujate silmis äärmiselt väärtuslik ning selle jätkumine on oluline ja vastastikku väga kasulik.

Filateelia veebil käivitatud filateelia- ja postiteemaliste
artikliviidete andmebaasi http://www.filateelia.ee/viitebaas
tuleks muidugi edasi teha. Kahjuks eeldab see piisava tööjõu olemasolu postimuuseumi tulevases koosseisus. Vaid pideva täiendamise korral säilub viimaste aastate tase täielikkuses osas ning saab lisada ka varasemate aastate viiteid. Ilma postimuuseumi poolse toeta ei pruugi andmebaasi täiendamine lõplikult katkeda, kuid senist arengu kiirust ja kvaliteeti pole võimalik säilitada.

Eelnev pingerida oli arutelul osalejate hinnang. Kõik, kellel on teisi arvamusi, võiksid neid esitada siimsamas listis.

Kuna listi lugejate hulgas on mitmeid arutelul osalejaid, siis palun lahkesti mu eelnevat ülevaadet täiendada-täpsustada ...

xxx
Pilt

Pilt

Kärdla kohtumistel on kujunenud kenaks traditsiooniks kogujate poolt kingituste üleandmine Eesti Postimuuseumi kogude täienduseks. Nii ka seekord. Juhan Tammeraid andis üle kotitäie filateeliatrükiseid. Peeter Sgirka ja Ago Papp andsid üle mahuka Jüri Kenni poolt kogutud
filateelianäituste plakatite kollektsiooni.

Elmo Viigipuu
[filateelia:3116] Re: 11.10 Kärdla arupidamise peateema
Aeg: 17.10.2008 08:18
Siin pakutust toetan kahel käel filateeliakogude tutvustamist veebis - alustades Eesti vabariigi vanema osa põhikogust (kaasaarvatud olulisemad margierimid), siis lisades ka "pärleid" nagu näiteks vapimarkide esitlusbukletid ja kuni okupatsioonideni välja.

Jõudu selleks, Jaanus
Vaata ka teemasi:
Tervikasi nr. 49 - Filateelianäitus "Hiiu Ruut 2008" Kärdlas
viewtopic.php?f=15&t=2626
Filateelianäitus "Hiiu Ruut 2008" Kärdlas
viewtopic.php?f=20&t=2646
Postkaardinäitus "Hiiu Ruut 2008" Kärdlas
viewtopic.php?f=20&t=2647

Vasta

Mine “Parajasti päevakorral”