1. leht 1-st

Eesti gaidlus 100 -- 739-23.04.20

Postitatud: 20.04.2020 20:56
Postitas elmo
Pilt

Nominaal: 1.50 EUR
Ilmumiskuupäev: 23.04.2020
Kujundaja: Jaan Saar
https://viki.filateelia.ee/index.php/Jaan_Saar
Järjenumber: 739-23.04.20
Trükiarv: 15 000
Poogen: 4 x 5
Pilt
Mõõt: 48 x 30,5 mm
Perforatsioon: 12½ : 12½
Trükk: ofset
Trükikoda: AS Vaba Maa
http://viki.filateelia.ee/index.php/AS_Vaba_Maa

Eesti gaidlus 100
https://pood.omniva.ee/et/margid-uele-m ... s-100.html

Esimesed teated gaidide tegevusest Eestis pärinevad juba 1919. aastast. Esimene gaidide malev loodi Tallinnas 1920. aastal, Tartu ja Valga gaidide malevad alustasid tegevust 1921. aasta kevadel.
Saja aasta jooksul on gaidluse põhialused jäänud muutumatuks. Gaidlus on rahvusvaheline, vabatahtlik, avatud, apoliitiline ja kasvatuslik noorteliikumine. Meie mõtteviisi aluseks on hoolimine, positiivsus, enesest ja teistest lugupidamine. Gaidid on gaidid ka loomade ja looduse sõbrad. Suur osa meie tegevustest toimub värskes õhus, metsas ja laagris.
Liikumise algusaastatel pakkus gaidlus noortele palju uudset ja huvitavat, osavõtt liikumisest oli elav. Nii on ka praegu, 2020. aastal, Eesti Gaidide Liit elujõuline noorteorganisatsioon, mis oma põneva ja seiklusrikka tegevuse kaudu valmistab lapsed ja noored ette eluks pidevalt muutuvas maailmas. 

Guiding in Estonia 100

The first information on guiding in Estonia dates all the way back to 1919. The first guide group was established in 1920 in Tallinn, and the Tartu and Valga groups started in the spring of 1921.
Over the one hundred years the principles of guiding have remained the same. Guiding is an international, voluntary, open, apolitical and preparatory youth movement. Caring, positivity, respect for oneself and others form the basis of our way of thinking. Guides are also friends of animals and nature. The majority of our activities take place in fresh air, in the forest, and in camps.
In the early years of the movement, guiding offered young people lots of new and exciting things, and participation was very active. And it is the same today, in 2020. The Estonian Girl-Guiding Association is an active youth organisation that prepares kids and youth for life in a changing world through exciting and adventurous activities. 

100 Jahre weibliche Pfadfinder in Estland

Die ersten Berichte über die Tätigkeit von weiblichen Pfadfindern in Estland stammen bereits aus dem Jahr 1919. Die erste Pfadfindergruppe wurde 1920 in Tallinn gegründet, in Tartu und Valga nahmen Pfadfindergruppen im Frühling des Jahres 1921 ihre Tätigkeit auf.
Im Lauf von hundert Jahren sind die Grundlagen des Pfadfindens unverändert geblieben. Das Pfadfinden ist eine internationale, freiwillige, offene, unpolitische und pädagogische Jugendbewegung. Unsere Philosophie basiert auf Fürsorge, Positivität und Respekt sich selbst und anderen gegenüber. Pfadfinder sind auch Freunde der Tiere und der Natur. Ein Großteil unserer Aktivitäten findet an der frischen Luft statt, im Wald und in Camps.
In den frühen Jahren der Bewegung bot das Pfadfinden der Jugend viel Neues und Interessantes und es gab eine rege Beteiligung an der Bewegung. So ist der Estnische Pfadfinderbund auch heute, im Jahr 2020, eine lebendige Jugendorganisation, welche Kinder und Jugendliche durch ihre spannenden und abenteuerreichen Aktivitäten auf ein Leben in einer sich ständig verändernden Welt vorbereitet.

Esimese päeva eritempel Tallinnas, eriümbriku (FDC) hind 2.35 EUR
https://pood.omniva.ee/et/esimese-paeev ... 0-fdc.html
Pilt Pilt
FDC - Price: 2.35 EUR
https://pood.omniva.ee/en/first-day-cov ... 0-fdc.html

Postmargiväljaande infokaart:
https://pood.omniva.ee/et/eritooted/269 ... _valik-est
Pilt

Valik viiteid lisainfoks

Eesti Gaidide Liit
https://www.gaidid.ee/
https://www.facebook.com/EestiGaidideLiit/
https://www.instagram.com/eestigaidideliit/
Ajalugu
https://www.gaidid.ee/ajalugu
100 aastat gaidlust Eestis
https://www.gaidid.ee/gaidlus-100

Eesti gaidlus: Ajalugu ja traditsioonid (Tiia Lillemaa) jaanuar 2002
http://www.vaido.net/gaiderit%F6%F6.pdf

Eesti gaidlus 100 (Tiina Ets) Vaba Eesti Sõna 19.03.2020
http://www.vabaeestisona.com/index.php/ ... s-100.html

Re: Eesti gaidlus 100 -- 739-23.04.20

Postitatud: 21.04.2020 18:16
Postitas Peeter Pärn
Eesti gaidlus 100 FDC tiraaž on 800 tk, lisaks puhtaid FDC alusümbrikke 200 tk.

Re: Eesti gaidlus 100 -- 739-23.04.20

Postitatud: 22.04.2020 12:46
Postitas elmo
Margi trükipoogen koosneb neljast müügipoognast. Kahel ülemise rea müügipoogna ülemisel serval puuduvad margi tellimuse numbrid. See tähendab, et pooltel müügis olevatel poognatel on ülemises servas tellimise numbrid ja pooltel need puuduvad.
Pilt
Müügipoognate pakid sisaldavad vaid ühesuguseid poognaid st väga suure tõenäosusega konkreetses postkontoris poogna mõlemat varianti osta võimalik ei ole ja huvilisel tuleb teise variandi ostmiseks leida teine ostukoht.