Eesti Vabariigi riigipead. Toomas Hendrik Ilves - 698-20.12.18

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 4195
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Eesti Vabariigi riigipead. Toomas Hendrik Ilves - 698-20.12.18

Postitus Postitas elmo »

Pilt

Nominaal: 0.65 EUR
Ilmumiskuupäev: 20.12.2018
Kujundaja: Lembit Lõhmus
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... %C3%B5hmus
Järjenumber: 698-20.12.18
Trükiarv: 25 000
Poogen: 5 x 2
Pilt
Mõõt: 27,5 x 33,0 mm
Perforatsioon: 13¾ : 14
Trükk: ofset
Trükikoda: AS Vaba Maa
http://viki.filateelia.ee/index.php/AS_Vaba_Maa

Eesti Vabariigi riigipead – Toomas Hendrik Ilves
https://pood.omniva.ee/et/margid-eestis ... ilves.html

* 26.12.1953 Stockholmis
Vabariigi President
09.10.2006-10.10.2016

President Toomas Hendrik Ilves sündis 26. detsembril 1953. aastal Stockholmis, pagulasperekonnas. 1957. a. kolis Ilves perega USAsse, kus lõpetas 1976. aastal Columbia ülikooli ja 1978. aastal sai Pennsylvania ülikoolis psühholoogia erialal magistrikraadi.
1984. aastal siirdus Ilves Saksamaale Münchenisse, tööle raadiojaama Vaba Euroopa.
Aastatel 1993–1996 oli Ilves Washingtonis Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides. Sel ajal algatas ta Eestis Tiigrihüppe programmi.
1996–1998 ja 1998-2002 oli Ilves välisminister. Toonane peaeesmärk oli Eesti liitumine ELi ja NATOga, ning Ilvese teeneks peetakse 1997. aastal vastu ootusi saadud kutset liitumisläbirääkimiste alustamiseks.
2002–2004 oli Ilves riigikogu liige. 2004. aastal valiti ta Euroopa Parlamenti, kus ta valiti väliskomisjoni aseesimeheks. Euroopa Parlamendi liikmena algatas ta Läänemere strateegia, millest sai Euroopa Liidu ametlik regionaalpoliitika.
2006. aastal valiti Ilves Eesti Vabariigi presidendiks ja alates 2011. aastast jätkas ta sel kohal teist ametiaega. Oma ametiajal juhtis president Ilves mitut olulist Euroopa Liidu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna institutsiooni.
2011–2012 oli ta ELi e-tervise töörühma esimees ja 2012 - 2014 Euroopa Komisjoni kutsel Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse juhtkomitee esimees. 2013. aastal juhatas Ilves ICANNi üleilmse internetikoostöö ja – valitsemise ekspertide kogu. Aastatel 2014 kuni 2015 oli Ilves Maailmapanga maailma arenguaruande 2016 "Digitaalsed dividendid" nõukoja kaasesimees ning alates 2014. aasta juunist on ta Maailma Majandusfoorumi küberjulgeoleku teemalise rahvusvahelise nõukogu esimees.
Ilvese huvi arvutite vastu algas juba lapsepõlves – 14 aastaselt õppis ta selgeks programmeerimise, millest veerand sajandit hiljem sai alguse Tiigrhüppe idee. Alates Eesti iseseisvuse taastamisest on ta edendanud e-riigi arengut.
E-riigi ja küberjulgeolekuga jätkas Ilves tegelemist ka pärast presidendi ametiaja lõppemist. 2017 asus Ilves tööle Stanfordi ülikooli. Samal aastal liitus ta German Marshall Fund’s Alliance for Securing Democracy nõuandva koguga ning 2018. aastal Oxfordi ülikooli Tehnoloogia ja globaalsete suhete keskuse nõuandva koguga. 2018. aastal sai Ilvesest ka Kofi Annani ellu kutsutud Digiajastu valimiste ja demokraatia komisjoni liige.
Viimastel aastatel on president Ilves kõnelnud paljudel rahvusvahelistel foorumitel Euroopa lõimumisest, Atlandi-ülestest suhetest, e-riigist, küberjulgeolekust ja demokraatlike protsesside tagamisest digiajastul.
Toomas Hendrik Ilvese tegevust e-riigi initsiaatorina ning liberaalse demokraatia eest seisjana on tunnustatud mitmete auhindadega, teiste seas Boston Global Forumi Küberjulgeoleku maailmaliidri auhind, Bertelsmanni fondi Reinhard Mohni auhind, Casimir Pulaski fondi Vabaduse rüütli auhind, Atlantic Councili Vabaduse auhind.
Ilves on avaldanud esseid ja artikleid eri valdkondadest, alates eesti keelest, ajaloost ja kirjandusest ning lõpetades maailma välis- ja julgeolekupoliitikaga. Tema raamatute hulka kuuluvad eesti-, soome-, läti-, vene- ja ungarikeelsed esseekogumikud.

* 26.12.1953 in Stockholm
President of the Republic
09.10.2006-10.10.2016

President Toomas Hendrik Ilves was born into a refugee family in Stockholm on 26 December 1953. In 1957, Ilves moved to the U.S. with his family, where he graduated from Columbia University in 1976 and obtained his master’s degree in psychology from the University of Pennsylvania in 1978.
In 1984, Ilves moved to Munich, Germany, to work at Radio Free Europe.
In 1993–1996, Ilves was the ambassador of Estonia to the United States in Washington, D.C. During that time, he initiated the Tiigrihüpe (Tiger’s Leap) programme in Estonia.
In 1996–1998 and 1998–2002, Ilves was the minister of foreign affairs of Estonia. The main aim at the time was membership of the EU and NATO, and it is thought that Estonia received the unexpected invitation to begin membership negotiations in 1997 thanks to him.
In 2002–2004, Ilves was a member of the Riigikogu. In 2004, he was elected to the European Parliament, where he became the vice-chair of the Committee on Foreign Affairs. As a member of the European Parliament, he initiated the EU Strategy for the Baltic Sea Region, which became an official regional policy of the European Union.
In 2006, Ilves was elected as the president of the Republic of Estonia, and in 2011, he started his second term in the position. During his time in office, President Ilves led several important institutions of the area of information and communications technology.
In 2011–2012, Ilves was the chairman of the EU Task Force on eHealth, and in 2012–2014, the chairman of the European Cloud Partnership Steering Board. In 2013, he chaired the High-Level Panel on Global Internet Cooperation and Governance Mechanisms convened by ICANN. In 2014–2015, Ilves was co-chair of the advisory panel of the World Bank’s World Development Report 2016 ‘Digital Dividends’ and since June 2014, he has been the chair of World Economic Forum’s Global Agenda Council on Cyber Security.
Ilves’ interest in computers began in his childhood – he learned programming at the age of 14, leading to the Tiigrihüpe idea a quarter of a century later. Since the restoration of Estonian independence, he has promoted the development of the e state.
Ilves continued his work on the e-state and cybersecurity after his term as president ended. In 2017, Ilves began working at Stanford University. In the same year, he joined the Advisory Council of the German Marshall Fund’s Alliance for Securing Democracy. In 2018, he joined the advisory council of the Centre of Technology and Global Affairs of the University of Oxford. In the same year, he became a member of the Kofi Annan Commission on Elections and Democracy in the Digital Age.
In recent years, President Ilves has given speeches in many international forums about the integration of Europe, transatlantic relations, the e-state, cybersecurity, and ensuring democratic processes in the digital age.
Toomas Hendrik Ilves’ activity as an initiator of the e-state and a promoter of liberal democracy has been recognised with numerous awards, including the World Leader in Cybersecurity Award by the Boston Global Forum, Reinhard Mohn Prize by the Bertelsmann Stiftung, Knight of Freedom Award by The Casimir Pulaski Foundation, and the Freedom Award by the Atlantic Council.
Ilves has published essays and articles on numerous fields of expertise, spanning from Estonian language, history, and literature to global foreign and security policy. His books include essay collections in Estonian, Finnish, Latvian, Russian, and Hungarian.

* 26.12.1953 in Stockholm
Präsident der Republik
09.10.2006-10.10.2016

Präsident Toomas Hendrik Ilves wurde am 26. Dezember 1953 in Stockholm in einer Flüchtlingsfamilie geboren. 1957 zog Ilves mit seiner Familie in die USA, wo er 1976 die Columbia-Universität abschloss und 1978 an der Universität von Pennsylvania einen Magistergrad in Psychologie ablegte.
1984 zog Ilves nach Deutschland und arbeitete in München bei Radio Freies Europa.
1993–1995 war Ilves in Washington Botschafter der Republik Estland in den Vereinigten Staaten von Amerika. In dieser Zeit initiierte er in Estland das Programm Tigersprung (est Tiigrihüpe).
1996–1998 und 1998–2002 diente Ilves als Außenminister. Das damalige Hauptziel war der Beitritt Estlands zur EU und NATO. Als Verdienst von Ilves wird die im Jahr 1997 ausgesprochene Einladung zur Aufnahme der Beitrittsverhandlungen entgegen vorheriger Einschätzungen angesehen.
2002–2004 war Ilves Parlamentsmitglied in Estland. 2004 wurde er ins Europäische Parlament gewählt, dort wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses gewählt. Als Mitglied im Europäischen Parlament initiierte er die Ostsee-Strategie, die zu einer offiziellen Regionalpolitik der Europäischen Union wurde.
2006 wurde Ilves zum Präsidenten der Republik Estland gewählt und 2011 begann er seine zweite Amtszeit. Während seiner Amtszeit leitete Präsident Ilves mehrere bedeutende Institutionen der Informations- und Kommunikationstechnologie der EU.
2011–2012 war er Vorsitzender der Arbeitsgruppe für E-Gesundheit der EU und 2012–2014 auf Einladung der Europäischen Kommission Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Europäischen Cloud-Partnerschaft. 2013 leitete Ilves die weltweite Zusammenarbeit der ICANN im Internet und das Gremium der Regierungssachverständigen. Von 2014 bis 2015 war Ilves Ko-Präsident des Panels des Weltentwicklungsberichts der Weltbank 2016 „Digitale Dividende“ und seit Juni 2014 ist er Vorsitzender des internationalen Ausschusses des Weltwirtschaftsforums zum Thema Cyber-Sicherheit.
Das Interesse von Ilves an Computern begann schon in seiner Kindheit – als 14-Jähriger erlernte er das Programmieren und ein Vierteljahrhundert später führte dies zur Idee des Tigersprungs. Seit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Estlands hat er die Entwicklung der E-Regierung gefördert.
Ilves setzte seine Arbeit im Bereich E-Regierung und Cyber-Sicherheit auch nach seiner Amtszeit als Präsident fort. 2017 nahm er die Arbeit an der Universität Stanford auf. Im selben Jahr trat er dem Beratungsgremium des German Marshall Fund’s Alliance for Securing Democracy bei und 2018 dem Beratungsgremium des Zentrums für Technologie und Globale Beziehungen der Universität Oxford. 2018 wurde er auch Mitglied in der Kommission für Wahlen und Demokratie im digitalen Zeitalter, die von Koffi Annan ins Leben gerufen wurde.
In den letzten Jahren hat Präsident Ilves auf vielen internationalen Gesprächsforen über die europäische Integration, die transatlantischen Beziehungen, die E-Regierung, die Cyber-Sicherheit und die Gewährleistung von demokratischen Prozessen gesprochen.
Die Tätigkeit von Toomas Hendrik Ilves als Initiator der E-Regierung und Verfechter der liberalen Demokratie wurde durch viele Auszeichnungen anerkannt, darunter die Auszeichnung für globale Leader der Cyber-Sicherheit des Boston Global Forums, den Reinhard Mohn Preis der Bertelsmann Stiftung, die Auszeichnung des Ritters der Freiheit der Kazimierz Pułaski Stiftung und die Freiheitsauszeichnung des Atlantic Councils.
Ilves hat Essays und Artikel zu verschiedenen Themen veröffentlicht, darunter im Bereich estnische Sprache, Geschichte, Literatur sowie internationale Außen- und Sicherheitspolitik. Zu den von ihm veröffentlichten Büchern gehören Essaysammlungen auf Estnisch, Finnisch, Lettisch, Russisch und Ungarisch.

Esimese päeva eritempel Tallinnas, esimese päeva ümbrik (FDC) maksab 1.25 EUR
Pilt Pilt
https://pood.omniva.ee/et/esimese-paeev ... s-fdc.html

Postmargiväljaande infokaart
Pilt

Valik viiteid lisainfoks

Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi Presidendi veebil
https://www.president.ee/et/eesti-vabar ... state.html
Ametiaja koduleht:
https://vp2006-2016.president.ee/et/

Toomas Hendrik Ilves
- Facebook
https://www.facebook.com/thilves/
http://www.facebook.com/pages/Toomas-He ... 4969523859
- Twitter
https://twitter.com/ilvestoomas

Vikipeedia: Toomas Hendrik Ilves
https://et.wikipedia.org/wiki/Toomas_Hendrik_Ilves

Delfi - Teemalehed: Toomas Hendrik Ilves
http://www.delfi.ee/teemalehed/toomas-hendrik-ilves

geenius: Toomas Hendrik Ilves
https://geenius.ee/teemad/toomas-hendrik-ilves/

Postimees: Toomas Hendrik Ilves
https://www.postimees.ee/term/33469/too ... drik-ilves

Propastop - Silt: Toomas Hendrik Ilves
https://www.propastop.org/tag/toomas-hendrik-ilves/

Õhtuleht - Teemalehed: Toomas Hendrik Ilves
https://www.ohtuleht.ee/teemalehed/toomas-hendrik-ilves

Eesti Vabariigi riigipead
http://viki.filateelia.ee/index.php/Ees ... _riigipead
elmo
Administraator
Postitusi: 4195
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Toomas Hendrik Ilves - 698-20.12.18

Postitus Postitas elmo »

Miks katkes Eesti presidentide margiseeria? (Asso Ladva) -- Õhtuleht 17.10.2017, 16:41
https://www.ohtuleht.ee/834532/miks-kat ... argiseeria

President Toomas Hendrik Ilvese 65. sünnipäeva puhul ilmub temale pühendatud postmark (Fred Püss) -- www.DELFI.ee 17.12.2018, 09:14
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=84744911
imbrik
Postitusi: 65
Liitunud: 27.11.2018 17:55
Asukoht: Tallinn

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Toomas Hendrik Ilves - 698-20.12.18

Postitus Postitas imbrik »

Kadriorus presidendi kantseleis esitleti täna president Toomas Hendrik Ilvese 65. sünnipäeva puhul talle pühendatud postmarki.
Galerii:
https://www.postimees.ee/6482282/galeri ... e=11669091
elmo
Administraator
Postitusi: 4195
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Toomas Hendrik Ilves - 698-20.12.18

Postitus Postitas elmo »

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilvese postmargi esitlusel Kadriorus -- www.president.ee 20.12.2018
https://www.president.ee/et/ametitegevu ... index.html

Kadriorus esitleti president Toomas Hendrik Ilvesele pühendatud postmarki -- Lõunaeestlane.ee 20.12.2018
https://lounaeestlane.ee/kadriorus-esit ... postmarki/

GALERII | Kadriorus esitleti president Ilvesele pühendatud postmarki (Kadi Raal) -- Õhtuleht 20.12.2018 12:34
https://www.ohtuleht.ee/912277/galerii- ... -postmarki

Toomas Hendrik Ilves sai juubeliaasta puhul omanimelise postmargi -- wwww.err.ee 20.12.2018 13:40
https://www.err.ee/886380/toomas-hendri ... -postmargi
imbrik
Postitusi: 65
Liitunud: 27.11.2018 17:55
Asukoht: Tallinn

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Toomas Hendrik Ilves - 698-20.12.18

Postitus Postitas imbrik »

Natuke statistikat.

Omnaiva e-poes paisati müüki esimesel müügipäeval 200 postmarki ja 50 rsimese päeva ümbrikut, millest õhtuks kella üheksa ajal oli müüdud juba 66 postmarki ja 15 esimese päeva kaarti.
Huvitav oleks teada, kui palju postmarke 25000-sest trükiarvust esimese päevaga üle Eesti kaubaks läks?
imbrik
Postitusi: 65
Liitunud: 27.11.2018 17:55
Asukoht: Tallinn

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Toomas Hendrik Ilves - 698-20.12.18

Postitus Postitas imbrik »

Vikis on väike trükiviga sisse tulnud. Sinna on saanud 250000.
elmo
Administraator
Postitusi: 4195
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Toomas Hendrik Ilves - 698-20.12.18

Postitus Postitas elmo »

Tänan märkamast ja teavitamast!
Parandasin ära.
Vasta

Mine “Eesti uued postmargid alates 1991. aastast”