Eesti Vabariigi riigipead. Konstantin Päts 140

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 3850
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Eesti Vabariigi riigipead. Konstantin Päts 140

Postitus Postitas elmo » 13.02.2014 14:21

Pilt

Nominaal: 0.45 EUR
Ilmumiskuupäev: 21.02.2014
Kujundaja: Lembit Lõhmus
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... %C3%B5hmus
Trükiarv: 50 000
Poogen: 5 x 2
Mõõt: 27,5 x 33,0 mm
Perforatsioon: 13¾ : 14
Trükk: ofset
Trükikoda: AS Vaba Maa
http://www.vabamaa.ee/

Eesti Vabariigi riigipead - Konstantin Päts 140 / 563-21.02.14
http://pood.post.ee/postmargid?id=1595& ... c_tpl=1019
Heads of state of the Republic of Estonia - Konstantin Päts / 563-21.02.14
http://pood.post.ee/1946?id=1946&prod_id=8614

* 23.02.1874 Tahkurannas
† 18.01.1956 Buraševos, Kalinini oblastis Venemaal

Ajutise Valitsuse peaminister
24.02.1918-09.05.1919
riigivanem
25.01.1921-21.11.1922
02.08.1923-26.03.1924
12.02.1931-19.02.1932
21.10.1933-24.01.1934
peaminister riigivanema ülesannetes
24.01.1934-03.09.1937
riigihoidja
03.09.1937-24.04.1938
president
24.04.1938-17.06.1940

1917-1918 Eesti Maavalitsuse esimees. 1918 Eesti Päästekomitee esimees. 1918 vangistati Saksa okupatsioonivõimude poolt, juulist novembrini 1918 vangilaagris Poolas. 1918 Eesti Vabariigi Ajutise Valitsuse peaministrina ka sise-, 1918-1919 sõjaminister. 1922-1923 I Riigikogu esimees. 1917-1919 Maanõukogu, 1919-1920 Asutava Kogu, 1920-1934/1937 I-V Riigikogu liige.
Lõpetas Pärnu gümnaasiumi, õppis 1894-1898 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, õigusteaduste kandidaat. 1898-1899 teenis Pihkvas sundaega. 1900-1901 vandeadvokaat J. Poska abi Tallinnas. 1901-1905 ajalehe "Teataja" toimetaja, 1904-1905 Tallinna linnanõunik, 1905 abilinnapea. Osales 1905. a revolutsioonis, põgenes välismaale, mõisteti tagaselja surma. 1905-1906 pagulasena Šveitsis, 1906-1909 Soomes, 1908-1910 ajalehe "Peterburi Teataja" tegevtoimetaja. 1909 andis end Peterburis kohtuvõimudele üles ja mõisteti 9 kuuks vanglasse, karistuse kandis 1910-1911 Peterburi Krestõ vanglas. 1911-1916 ajalehe "Tallinna Teataja" toimetaja, 1916-1917 sõjaväeteenistuses Tallinnas. 1917 Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee esimees.
1919-1933 Kindlustusseltsi "Eesti Lloyd" esimees (vaheaegadega, kui oli Vabariigi Valitsuse liige), 1925-1929 Kaubandus-Tööstuskoja nõukogu esimees, a-st 1935 aunõunik, 1925-1936 Eesti-Soome-Ungari Liidu esimees, a-st 1936 auesimees, 1927-1937 sihtasutuse "Fenno-Ugria" esimees, oli Harju Panga nõukogu esimees, Tallinna Börsikomitee esimees. Pidas Kloostrimetsa talu Tallinna lähedal.
1928 Tartu Ülikooli õigusteaduse, 1938 Tallinna Tehnikaülikooli tehnikateaduste ja Andhra ülikooli (Indias) audoktor. 1938 Loodusuurijate Seltsi, 1938 Õpetatud Eesti Seltsi, 1938 Loodusvarade Instituudi ja 1939 Eesti TA auliige, üliõpilaskorporatsiooni Fraternitas Estica auvilistlane, Tallinna, Narva, Pärnu ja Tartu linna ning Tahkuranna valla aukodanik. Vabadusrist I/1. ja III/1. Töid riigiõiguse ja poliitika alalt.
30.07.1940 vangistati NKVD poolt ja küüditati Venemaale, oli asumisel, vanglas, 1954-1956 Kalinini vaimuhaiglas, kus ka suri. 21.10.1990 maeti ümber Tallinna Metsakalmistule.

* 23.02.1874 in Tahkuranna. † 18.01.1956 in Burashevo, Oblast of Kalinin (Tver), Russia. Prime Minister of the Provisional Government 24.02.1918-09.05.1919. Head of State (Elder of State) 25.01.1921-21.11.1922 02.08.1923-26.03.1924 12.02.1931-19.02.1932 21.10.1933-24.01.1934. Prime Minister in the Duties of the Head of State 24.01.1934-03.09.1937. Protector of State 03.09.1937-24.04.1938. President 24.04.1938-17.06.1940. 1917-1918 Chairman of the Estonian Province Assembly. 1918, Chairman of the Estonian Rescue Committee. 1918, imprisoned by the German occupation powers, from July to November 1918 in a prison camp in Poland. In 1918, while the Prime Minister of the Provisional Government of Estonia, as well as the Minister of Internal Affairs, 1918 the Minister of War. 1922-1923 Chairman of I Riigikogu.1917-1919 member of the Estonian Province Assembly, 1919-1920 member of the Constituent Assembly, 1920-1934/37 member of the I-V Riigikogu. Finished the Pärnu State High School, studied at the Law Department of the Tartu University in 1894-1898, Candidate of Law. 1898-1899 compulsory army service in Pskov. 1901-1905 editor of the Teataja (The Gazette) newspaper. 1904-1905 Member of Tallinn City Council, Assistant Mayor in 1905. Participated in the Russian Revolution of 1905, escaped abroad, was sentenced to death by default by the Russian court-martial. 1905-1906 exile in Switzerland, 1906-1909 in Finland. In 1909 in St. Petersburg gave himself up to the court authorities and was sentenced to 9 months of imprisonment, served the punishment in the "Kresty" prison of St. Petersburg. 1908-1910 editor of the "St. Petersburg Gazette". 1911-1916 editor of the "Tallinna Teataja", 1916-1917 army service in Tallinn. In 1917, Chairman of the Supreme Committee of the Estonian Military in Tallinn. 1928 Honorary Doctor of Law of Tartu University, in 1938 Honorary Doctor of Sciences of the Tallinn Technical University and the University of Andhra (India). 1938 Honorary Member of the Estonian Naturalists' Society, Honorary Member of the Learned Estonian Society, Honorary Member of the Estonian Institute of Natural Resources, 1939 Honorary Member of the Estonian Academy of Sciences, Honorary Alumnus of the student fraternity "Fraternitas Estica". Honorary citizen of Tallinn, Narva, Pärnu and Tartu and the rural municipality of Tahkuranna. Cross of Freedom I/1 and III/1. Publications in the field of state law and politics. 30.07.1940 imprisoned by the NKVD and deported to Russia, lived as deportee, then in prison, 1954-56 in the mental hospital of Kalinin, where also died. On 21.10.1990 was reburied to the Metsakalmistu in Tallinn.

Staatsoberhäupter der Republik Estland-Konstantin Päts 140
*23.02.1874 in Tahkuranna
+18.01.1956 in Buraschewo im Bezirk Kalinin, Russland
Ministerpräsident der Provisorischen Regierung
24.02.1918-09.05.1919
Staatsoberhaupt
25.01.1921-21.11.1922
02.08.1923-26.03.1924
12.02.1931-19.02.1932
21.10.1933-24.01.1934
Ministerpräsident mit Aufgaben des Staatsoberhaupts
24.01.1934-03.09.1937
Reichsprotektor
03.09.1937-24.04.1938
Präsident
24.04.1938-17.06.1940
Konstantin Päts war 1917-1918 Vorsitzender der Estnischen Landesregierung, 1918 Vorsitzender des Rettungskomitees. 1918 wurde er von den deutschen Besatzungstruppen verhaftet und befand sich bis November 1918 im Gefangenenlager in Polen. 1918 war er Ministerpräsident der Provisorischen Regierung Estlands und gleichzeitig Innenminister, 1918-1919 Kriegsminister, 1922-1923 Vorsitzender der I Parlaments.
Nachdem er das Gymnasium in Pärnu absolviert hatte, studierte er Jura in der Universität Tartu, war Kandidat der Rechtswissenschaft, als Rechtsanwalt tätig in Tallinn, 1904-1905 Stadtrat und 1905 Stellvertretender Bürgermeister von Tallinn. 1905 nahm er an der Revolution teil, fluchtete ins Ausland, wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt, befand sich im Exil 1905-1906 in der Schweiz und 1906-1909 in Finnland. 1909 ergab er sich den Gerichtsbehörden in Petersburg und wurde zu 9 Monaten Haft verurteilt, 1916-1917 im Militärdienst in Tallinn und 1917 Vorsitzender des Militärhauptkomitees.
Konstantin Päts war Ehrendoktor der Universität Tartu, Ehrendoktor der Technischen Hochschule in Tallinn und der Universität Andhra (Indien), Ehrenmitglied der Estnischen Akademie der Wissenschaften und auch verschiedener Vereine und Gesellschaften, Ehrenbürger von Tallinn, Narva, Pärnu, Tartu und Tahkuranna. Kavalier der Freiheitskreuzes I/1 und III/1.
Am 30.07.1940 wurde er von der NKWD verhaftet und nach Russland deportiert. 1954-1956 befand er sich im psychiatrischen Krankenhaus in Kalinin, wo er auch starb, am 21.10.1990 auf den Tallinner Waldfriedhof umgebettet.

Esimese päeva eritempel Tallinnas, koos margi ja templiga ümbriku hind: 1.05 EUR
http://pood.post.ee/index.php?id=3549&p ... c_tpl=1019
Pilt Pilt
FDC - Price: 1.05 EUR
http://pood.post.ee/index.php?id=3553&prod_id=8615

[filateelia:5947] 19 ja 21 veebruar ilmuvate markide esimese päeva tempel
13.02.2014 11:31
Head listikaaslased

21.02.2014 ilmuva postmargi „Eesti Vabariigi riigipead - Konstantin Päts 140“ esimese päeva tempel on kasutusel Tallinna postkontoris Narva mnt.1 8:00-13:00 ja 16:00-20:00.

Tervitades
Ain Muldmaa

Alati avatud Post24 ühendab Baltikumi pakiteed!
Vormista pakk iseteeninduses Post24 - Connecting Parcel Services in the Baltics
Valik viiteid

Eesti riigipead
http://www.president.ee/et/eesti-vabari ... index.html
Konstantin Päts
http://www.president.ee/et/eesti-vabari ... state.html

Eesti Vabariigi valitsused
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused
Konstantin Päts
ajutise valitsuse ministrite nõukogu esimees, siseminister, kaubandus- ja tööstusminister (koht ilmselt täitmata) 24.02.1918 – 12.11.1918
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/vara ... sed/id/912
ajutise valitsuse peaminister, siseminister 12.11.1918 – 27.11.1918
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/vara ... sed/id/902
ajutise valitsuse peaminister, sõjaminister 27.11.1918 – 09.05.1919
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/vara ... sed/id/892
riigivanem 25.01.1921 – 21.11.1922
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/vara ... sed/id/832
riigivanem 02.08.1923 – 26.03.1924
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/vara ... sed/id/812
riigivanem 12.02.1931 – 19.02.1932
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/vara ... sed/id/722
riigivanem 01.11.1932 – 18.05.1933
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/vara ... sed/id/692
riigivanem kuni 24.01.1934, peaminister riigivanema ülesannetes 24.01.1934-03.09.1937, riigihoidja 03.09.1937-24.04.1938 21.10.1933 – 24.04.1938
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/vara ... sed/id/672

Vikipeedia: Konstantin Päts
http://et.wikipedia.org/wiki/Konstantin_P%C3%A4ts
Eesti Vabariigi valitsuste loend
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vaba ... uste_loend
Konstantin Pätsi näopildiga postmargid
http://et.wikipedia.org/wiki/Konstantin ... postmargid

Histrodamus.ee: Poliitikud: Konstantin Pätsi lugu
http://www.histrodamus.ee/index.php?&ev ... yer_id=110

Eesti Entsüklopeedia (1932–1937)/Konstantin Päts
http://et.wikisource.org/wiki/Eesti_Ent ... _P%C3%A4ts

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum
http://www.konstantinpaetsimuuseum.ee/
Trükised
http://www.konstantinpaetsimuuseum.ee/trykised.php
Koguteos "Alasi ja haamri vahel. Artikleid ja mälestusi Konstantin Pätsist". Tallinn, 2007.
http://www.konstantinpaetsimuuseum.ee/K ... ts_web.pdf
"Eesti riigivanemad - märtrid ja tulehoidjad" MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, Tallinn 2006 (Wordi fail, 18lk, 62Kb):
http://www.konstantinpaetsimuuseum.ee/Riigivanemad.doc
"Konstantin Pätsist. Artiklite kogumik". Tallinn, 2002 (Wordi fail, 44lk, 200Kb):
http://www.konstantinpaetsimuuseum.ee/K ... ogumik.doc

Delfi: Konstantin Päts
http://www.delfi.ee/teemalehed/konstantin-pats

Postimees: Konstantin Päts
http://www.postimees.ee/teema/konstantin%20p%C3%A4ts

Vikerraadio: Eesti lugu 23.02.2008: Konstantin Päts
http://vikerraadio.err.ee/saade/eesti_lugu/246
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=909941

Eesti esimene president Konstantin Päts (Vaino Kallas)
http://www.hot.ee/vabadussoda/pats.htm

Moskva salatoimikud: President Konstantin Päts ja tema pere -- ekspress.delfi.ee 09.10.2011 15:19
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudi ... d=59216790

viki.filateelia.ee: Eesti Vabariigi riigipead
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... _riigipead

elmo
Administraator
Postitusi: 3850
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Konstantin Päts 140

Postitus Postitas elmo » 19.02.2014 22:41

Müügipoogna pilt
Pilt

elmo
Administraator
Postitusi: 3850
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Konstantin Päts 140

Postitus Postitas elmo » 14.03.2014 23:28

K. Pätsile pühendatud postmargi esitlus
http://www.youtube.com/watch?v=_oPcA58v3dM

Piltuudis: Konstantin Pätsile pühendatud postmargi esitlemine
http://www.president.ee/et/meediakajast ... -18-18-33/

Vasta

Mine “Eesti uued postmargid alates 1991. aastast”