Balti riikide kõrgeimad autasud -- 401...402-15.03.08

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 4063
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Balti riikide kõrgeimad autasud -- 401...402-15.03.08

Postitus Postitas elmo »

Eesti-Läti-Leedu ühisväljaanne. Balti riikide kõrgeimad riiklikud autasud
Joint Issue of Estonia, Latvia and Lithuania. The highest state awards of the Baltic countries

Pilt

Nominaal: 5.50
Ilmumiskuupäev: 15.03.2008
Trükk: ofset
Kujundaja: Lembit Lõhmus
http://www.hot.ee/lime/
Perforatsioon: 12 1/2 : 13 3/4
Poogen: 5 x 2
Pilt
Trükiarv: 260 000
Trükikoda: Österreichische Staatsdruckerei GmbH
http://www.staatsdruckerei.at/

Balti riikide kõrgeimad riiklikud autasud/ 401-15.03.08
http://pood.post.ee/?id=1595&product_id=7491&c_tpl=1019
The highest state awards of the Baltic countries/ 401-15.03.08
http://pood.post.ee/index.php?id=1946&prod_id=7491

Pilt

Nominaal: 30.00 (3 x 10.00)
Poogen: 116 x 51 mm
Trükiarv: 75 000

Balti riikide kõrgeimad riiklikud autasud/ 402-15.03.08
http://pood.post.ee/?id=1595&product_id=7490&c_tpl=1019
The highest state awards of the Baltic countries/ 402-15.03.08
http://pood.post.ee/index.php?id=1946&prod_id=7490

Margiplokk koosneb kolmest margist, milledel on kujutatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi kõrgeimad riiklikud autasud. Esimesel margil on kujutatud Eesti Riigivapi teenetemärgi kuldrinnatähte. Teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päeva 24. veebruari 1918. a mälestamiseks. Riigivapi teenetemärk antakse ainult Eesti Vabariigi kodanikele kõrgeima astme teenetemärgina riigile osutatud teenete tunnustamiseks. Teisel margil on Läti Kolme Tähe ordeni rinnatähe kujutis, mis asutati 25. märtsil 1924.a Läti Vabariigi loomise mälestamiseks 18. novembril 1918. a. Selle ordeniga autasustatakse Läti Vabariigile osutatud teenete eest ühiskondlikus, kultuurilise, majanduslikus ning samuti omavalitsuste tegevuses. Kolmandal margil on kujutatud Leedu Vytautas Suure ordeni ketiklassi. Orden on asutatud 1930. aastal tähistamaks Leedu Suurvürsti Vytautas Suure 500. surma-aastapäeva ja sellega autasustatakse Leedu Vabariigi ja teiste riikide juhte ning samuti nende kodanikke Leedule osutatud teenete eest. Antud väljalase on viies kolme Balti riigi ühisväljaanne. Eelmised olid „Via Baltica (1995), „Ajaloolised laevad” (1997), „10 aastat Balti ketti” (1999) ja „Läänemere ranniku loodus” (2001). Mark plokis, millel on kujutatud Eesti Riigivapi teenetemärgi kuldrinnatähte, ilmub ka üksikmargina.

The souvenir sheet consists of three stamps featuring the highest state awards of the Republics of Estonia, Latvia and Lithuania. The first stamp represents the Gold Breast Star of the Order of the National Coat of Arms. The order was instituted in 1936 in commemoration of the proclamation Estonian independence, 24 February 1918. The Order of the National Coat of Arms is awarded only to citizens of Estonia as the highest award for services to the country. The second stamp features the Breast Star of the Order of Three Stars. It was instituted on 25 March 1924 in commemoration of the establishment of the Republic of Latvia on 18 November 1918 . The order is awarded for services to the Republic of Latvia in public, cultural, economic and local government spheres. The third stamp pictures the Collar of the Order of Vytautas the Great. The order was instituted in 1930 to mark the 500th anniversary of the death of the Lithuanian Grand Prince Vytautas and it is awarded to leaders of the Republic of Lithuania and other countries, as well as their citizens, for services to Lithuania. This stamp issue is the fifth joint issue of the three Baltic countries. The previous such issues were Via Baltica (1995), Historical Ships (1997), 10th Anniversary of the Baltic Chain (1999) and Baltic Coastal Landscapes (2001); in 1992 there was a joint issue of the three Baltic countries and Sweden, Mare Balticum, featuring seabirds.

Esimese päeva eriümbrikuid (FDC) kaks, hindadega: 13.00 ja 40.00
http://pood.post.ee/?id=3549&product_id=7494&c_tpl=1019
http://pood.post.ee/?id=3549&product_id=7489&c_tpl=1019
Pilt Pilt
Pilt
FDC - Price: 13.00 and 40.00
http://pood.post.ee/index.php?id=3553&prod_id=7494
http://pood.post.ee/index.php?id=3553&prod_id=7489

Viited lisainfoks

Läti Post
http://www.pasts.lv/en/
filateelia
http://www.pasts.lv/en/privatpersonas/filatelija/

Leedu Post
http://www.post.lt/en/
postmargid
http://www.post.lt/en/?id=236

Eesti Vabariigi President
http://www.president.ee/
Teenetemärgid
http://www.president.ee/et/vabariik/teenetem2rgid.php

Riigikantselei: Riiklikud teenetemärgid
http://www.riigikantselei.ee/?id=2488

Roman Tavast > riiklikud teenetemärgid > riigivapi teenetemärk
http://romantavast.ee/index.php?group_id=32&page=50&

Chancery of the President of Latvia: Historical state awards of Latvia / Three-Star Order
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=1254&lng=en

LATVIAN BROTHERHOOD OF ORDERS
http://www.ordenubraliba.lv/en/about/

Wikipedia: Order of Vytautas the Great
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_V ... _the_Great

viki. filateelia.ee : Balti riikide kõrgeimad riiklikud autasud
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... ud_autasud
viki.filateelia.ee : Eesti - Läti - Leedu ühisväljaanne
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... %A4ljaanne

elmo
Administraator
Postitusi: 4063
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Leedu ja Läti väljaanded

Postitus Postitas elmo »

NB! Kõik ühisväljaande postmargid poognates ning plokkides kõigis kolmes riigis on tegelikult mõõtmetelt ühesuurused. Poognate ja plokkide pildid on järgnevalt erineva suurendusega, et neil kujutatu paremini välja paistaks.

Leedu väljaanne
HIGHEST STATE AWARDS The Order of Vytautas the Great with the Golden Chain
http://www.post.lt/katalogas_en/item_de ... ent_id=197
Pilt
Block HIGHEST STATE AWARDS
http://www.post.lt/katalogas_en/item_de ... ent_id=197
Pilt

Läti väljaanne
Joint issue Baltic countries - The higest state awards of the Baltic countries
http://www2.pasts.lv/en/privatpersonas/filatelija/
Pilt
Pilt

elmo
Administraator
Postitusi: 4063
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Leedu ja Läti väljaanded

Postitus Postitas elmo »

Läti väljaande esimese päeva ümbrikud:
Pilt
Pilt

Leedu väljaande esimese päeva ümbrikud:
Pilt
Pilt

Mell
Postitusi: 95
Liitunud: 21.08.2007 10:01

Postitus Postitas Mell »

Huvitav EE lipuvarvide kombinatsioon Leedu umbrikul...

Vasta

Mine “Eesti uued postmargid alates 1991. aastast”