1. leht 1-st

Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08

Postitatud: 18.01.2008 15:00
Postitas parnakas
Pilt

Nominaal: 5.50
Ilmumiskuupäev: 24.01.2008
Trükk: ofset
Kujundaja: Roman Matkiewicz
Perforatsioon: 14 : 13¾
Poogen: 2 x 5
Trükiarv: 220 000
Trükikoda: AS Vaba Maa
http://www.vabamaa.ee/

Mehikoorma tuletorn/ 395-24.01.08
http://pood.post.ee/?id=1595&product_id=7437&c_tpl=1019
Mehikoorma Lighthouse/ 395-24.01.08
http://pood.post.ee/index.php?id=1946&prod_id=7437

1938. aasta sügisel ehitati Mehikoormasse Peipsi järve rannamaade suurim ja kõrgeim laternaruumi ja rõduga silindrikujuline raudbetoonist tuletorn (läbimõõt 3 m, kõrgus jalamist 15 m). Tuletorni tuli on valge ja põleb pimedal ajal aprillist novembrini, nähtavuskaugus on 10 miili. Mehikoorma tuletorn kindlustab ohutut laevaliiklust Peipsi ja Lämmijärve vahel. Mehikoorma alevik (umbes 300 elanikku) asub Tartumaal Meeksi vallas. Peale tuletorni on siin põhikool, raamatukogu, hüdromeetrijaam ja piirivalvekordon. Mehikoorma on üldse Peipsi rannamaade vanimaid asulaid; esimest korda on teda mainitud 1242. aastal seoses järvejääl ordurüütlite ja Vene vägede vahel toimunud kuulsa Jäälahinguga. 2008. aastal saab Mehikoorma tuletorn 70-aastaseks.

In autumn 1938 the biggest and tallest lighthouse of the Lake Peipsi area was put up in Mehikoorma. The cylindrical reinforced concrete lighthouse is three meters in diameter and stands 15 meters high; it has a lantern and gallery at the top. Its white light is lit in the dark hours from April to November and is visible to ten miles. The lighthouse ensures safe navigation in the area between Lakes Peipsi and Lämmijärv. Mehikoorma, a village of about 300 inhabitants, is situated in the Meeksi rural community in Tartu County. In addition to the lighthouse it has a basic school, a library, a hydrometrical station and border guard post. Mehikoorma is one of the oldest settlements on the Estonian shore of Lake Peipsi, first mentioned in 1242 in connection with the Ice Battle fought on the ice of Lake Peipsi between the Livonian Order and a Russian army. In 2008 the Mehikoorma light will be 70.

Esimese päeva eritempel Tallinnas, esimese päeva eriümbrik (FDC) koos margiga maksab 13 kr
Pilt Pilt
http://pood.post.ee/?id=3549&product_id=7438&c_tpl=1019
FDC - Price: 13.00
http://pood.post.ee/index.php?id=3553&prod_id=7438

Maksimumkaart nr 64 koos margiga maksab 14 kr
Pilt
http://pood.post.ee/?id=3318&product_id=7439&c_tpl=1019
Pilt (suurendatuna) maksimumkaardi tagaküljelt:
Pilt
Maxicard No 64 - Price: 14.00
http://pood.post.ee/index.php?id=3321&prod_id=7439

Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08

Postitatud: 18.01.2008 19:27
Postitas elmo
Viiteid lisalugemiseks

Veeteede Ameti
http://www.vta.ee/atp/
Mehikoorma tuletorni tutvustav veeb
http://195.50.203.61:8010/TORNID?Lan=P30

Tartu linna ja maakonna turismiinfo
http://www.visittartu.com/
Mehikoorma tuletorn
http://www.visittartu.com/33484

Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08

Postitatud: 24.01.2008 18:32
Postitas elmo
Postmargi müügipoogen:
Pilt

Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08

Postitatud: 18.05.2008 11:16
Postitas elmo
Greengate.ee vana veeb
http://www.greengate.ee/vana
Roheline Värav 28/01/2008:
Nädala algus: Mehikuurma tulõtorn´ hoit umma rahvast ja tervitäs küläliisi
http://www.greengate.ee/vana/index.php? ... te]Esimest nädalat saab kirjale kleepida Mehikoorma tuletorniga postmarki. Sündmusest kõneleb võru keeles Mehikuurma mees Urmas Kalla

Tulõtorne om Peipsi veeren viil, näq ommaq eihtedüq küländ ütel aol ja viskasõq ütte vurhvi, näütüsest Ninal (1936) ja Rannapungerjal (1937). Mehikuurma (amõtlikult - Mehikoorma) uma sai valmis 1938 ja om näist kõgõ korõmb – 15 meetrit. Siin om Lämmijärv´ kõgõ ahtamb - Vennemaani vaivalt 3 kilomeetrit. Torn´ sais Kõrdsinõna kotussõ pääl, niimuudu tä paistus küländ kavvõdahe järvele ja timä plinkmine om pimmel aol järve pääl sõitjile iks abist ja julgustusõst olnuq, olku näq sis Esti vai Venne inemiseq. Põrõhõlla ommaq ümbretsõõri upitõduq hoobis uhkõmbaq ja korõmbaq piirivalvõtorniq ja mobiilimastiq, a tulõtorn´ tege iks umma tüüd, hoit umma järge aost aigo. Sii pand mõtlõma, et tä nigu pidä terve külä järge.

Viimätse aoni oll´ külän olõman majakavaht´, a nüüt om asi lännüq automaadi pääle. Torn´ tund esiq, kuna om paras´ aig plinkmä naataq, ja tollõ ärtunmise iist pidä huult Viiteie Ammõt´.

Tulõtorn´ sais, võit üteldäq, kesk´ küllä (amõtlikult külh alõvikku), Vana- ja Vahtsõkülä vaihõl, ja viimätside aas´takümnideq suurõq muutusõq ommaq siist olnuq silmägaq nätäq. Estiaotsõ piirivalvõkordooni asõmõlõ tetti kolhoosikontor´ ja rahvamaja, a nüüt om piirivalvõq siin tagasi. Kalavastavõtupunktist ja vanast koolimajast ommaq saanuq puhkõmajaq. Venneaonõ paadisild om kaonu, õnnõ kiviunik järven näütäs, kohemaani tuu kunagi küündü. Ku venne ao lõpul naati ülejärve-ojomiisi pidämä, sis võõti järve veerest võso maaha, et rahval olõs´ par´õmb vahtiq. A tollõ pääle naas´ järv´ perve lahkma, kooni suurõq puuq joba vette sattõvaq. Laineq tahivaq perüs tornini vällä murdaq. Sis veeti suuri kivve kaitsest ette. Nii sai siiäq liivaranna kõrvalõ viil ka kivine rand.

Torni külen om tsõõrik mälehtüstahvli – lihtsä teedäanmisegaq Punaarmee ja Eesti Laskurkorpusõ ületulõki kottalõ 1944. aas´ta augusti- ja septembrikuun. Mitte kavvõn tornist sais vahtsõaonõ mälehtüskivi esti suust sõameestele, kiä 1944. aas´ta talvõ leiväq Punaarmee tagasi üle järve. Niida peetäs meelen mõlõmba poolõ pääl sõdijid.

Tulõtornigaq post´mark´ om ts´ill´okõnõ, ummõtõ om pall´o kotussõnimmi siiäq pääle mahtunuq. Rahanummõr´ om umalõ suurõmbat ruumi nõudnuq, Put´kovo külä kotus´ kaardi pääl om jäänüq „.50“ ala, külä nimi om säält ülespoolõ nihutõduq ja trehvänü Pnevo (miq keeli Haniva) külä kottalõ. Kaardi ja kotussõnimmi mano tasos miilde tulõtadaq, kuis´ Mehikuurma rahvas vana ao perändüst meelen pidä. Vallaval´tsus om külh Mehikuurman, a nime poolõst olõmõ iks Miiksi vald, nigu tsaariaost pääle, mis sõs, et Miiksi mõisa om ammuq kaonu ja härbän häädünüq. 1925 lüüdi suurõmb jago vallast Tartomaaga ütte, aga edimädse esti ao lõpuni tiise rahvas hinnäst võrokõisist pitäq. Sii jutt sai nüüt kah Mehikuurma kandi keelen kiroõdus, et olõssi nätäq, kuvõrd meid või seeniaoni võrokõisi sekkäq arvataq. Ja pidäge meelen – terve vana Võromaa aan´ukõnõ tulõtorn´ om Mehikuurman![/quote]

Re: Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08-ERIM

Postitatud: 09.01.2010 13:28
Postitas Jaanus
Kuna ei ole uudismarkide pidev jälgija, ostsin Mehikoorma margi poogna alles nüüd ja nägin selget erinevust 2 vertikaalrea vahel. Vasakus reas on torni rõdupiirde vasakus servas must joon ("raudpulk"). Paremas reas seda ei ole või peaaegu ei ole. Lisaks on vasakus reas rõdu parem serv pisut esiletungivam (paar värvipikslit). Sama kordub poogna vastavatel äärtel.
Lisan pildi, kus tähistasin tripsudega vastavad kohad.

Pilt

--------------------------

Re: Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08

Postitatud: 11.02.2010 16:58
Postitas Jaanus
leidsin ühe 2008 a kirja mehikoorma margiga, kus "raudpulk" on paremas vertikaalreas, seega neid poognaid on ka mitut tüüpi

Re: Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08

Postitatud: 24.02.2012 22:37
Postitas Dunamis
Mul on kaks Mehikoorma poognat, kus see raudpulk asub hoopis rõdupiirde paremas servas, mitte vasakus. See tähendab nelja erineva poogna olemasolu.

Lisaks sellele on pulkade vahel asuva kaarja rõdupiirde joones katkestus. Ühel poognal on see poogna neljandal ja viiendal margil, teisel kolmandal ja neljandal margil.

Re: Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08

Postitatud: 27.02.2012 14:31
Postitas Jaanus
Keegi trükitööline seletas mulle, et margi algfaili poolelektroonilisel paljundamisel (ümberskännimine või kopeerimine-?) võib see pikslite hulk muutuda ja nii on mõnelgi tuletorni väljaandel ca 4 erinevat müügipoognat, kus mingi joon on peenem-jämedam või puudub hoopis.

Re: Mehikoorma tuletorn -- 395-24.01.08

Postitatud: 27.02.2012 15:01
Postitas Dunamis
Põhjus võib olla, milles iganes. Nendest räägib muuseas üsna põhjalikult Mart Aru oma artiklis "Erinevustest Eesti tuletornimarkidel" viimases Eesti Filatelistis (juttu on Juminda, Suurupi ülemise ja Hara tuletorni kohta). Margierimid on igal juhul fakt. Ja ma olen veidi uurides leidnud, et erimid esinevad kõikidel tuletornimarkidel, mis on trükitud väikepoognatena. Imestama paneb mind see, et keegi ei ole kõiki poognaerinevusi veel kindlaks teinud ja neid avalikkusele esitanud - see oleks kogujale väga vajalik ja huvitav informatsioon.