Eesti Rahva Muuseumi virtuaalnäitus “Viikingilaev postmarkidel”

By | p.k.p.l.

Eesti Rahva Muuseumi kõige värskem postiajaloo virtuaalnäitus näitab 1920-ndatel aastatel emiteeritud viikingilaeva marke.

Erinevas vääringus, kuid ometi sarnase viikinglaeva kujundusega margid loodi margikunstnik Peet Areni poolt ning trükiti Tartus, Edward Bergmanni trükikojas. Trükipaberi valikul oli määravaks hind, nii on osad margid trükitud kallimale valgele ja teised odavamale hallile paberile.

Viikinglaeva markide virtuaalnäitus on avatud huvilistele igal ajal.

Eesti Rahva Muuseumi virtuaalnäitus “Oma riik, oma mark” fillateelia foorumis.