Filateelianäitus Hiiu Ruut 2004 3. - 7. november

postiaadress: Pk. 4
92401
Kärdla
e-mail: hks@hot.ee
telefon: 463 1313
fax: 463 1488

Juhend

 1. Organisaatorid, aeg ja koht

  1. Filateelianäituse "Hiiu Ruut 2004" korraldavad Eesti Filatelistide Liit ja Hiiu Kogujate Selts.
  2. Näitus toimub 3. kuni 7. novembrini 2004. aastal Kärdla Kultuurikeskuses Hiiumaal.
 2. Eesmärgid

  1. Luua algajatele filatelistidele soodne võimalus lülitumiseks filatelistide-eksponentide perre.
  2. Igati levitada teadmisi ja vilumusi filateelianäituste eksponaatide koostamiseks ja vormistamiseks.
  3. Luua võimalus väikest mahtu eeldavate üksikprobleemide filatelistlikuks käsitlemiseks kõigile filatelistidele olenemata nende kogemustest ning senistest saavutustest.
 3. Osavõtutingimused

  1. Osaleda võivad kõik Eestis tegutsevate filateeliaorganisatsioonide liikmed.
  2. Osaleda võivad kõigi eesti filatelistlike organisatsioonide liikmed mujalt maailmast.
  3. Lisaks punktides 3.1. ja 3.2. märgitule võib korraldav toimkond teha ettepaneku osavõtuks ka teistele filatelistidele.
  4. Ühe osaleja poolt esitatavate võistlustööde arv ei ole piiratud.
  5. Osavõtusoovist tuleb korraldavale toimkonnale teatada hiljemalt 25. oktoobil kell 12. Teade peaks sisaldama võistlustööde pealkirjad, koopiad eksponaatide tiitellehtedest ja iga eksponaadi kohta mõnerealise tutvustuse kataloogi jaoks.
  6. Osavõtjad peavad hiljemalt koos võistlustööga või töödega tasuma osavõtutasu 25 krooni, mis ei olene eksponaatide arvust. Noortele on osalemine tasuta.
 4. Võistlusklassid

  1. Meistriklass -- täiskasvanud filatelistid (seisuga 1.01.2004 vanemad kui 18 aastat), kelle mõni kogu on rahvuslikul näitusel tunnistatud vähemalt pronksmedali vääriliseks.
  2. Konkursiklass -- kõik ülejäänud täiskasvanud filatelistid.
  3. Noorteklass -- nooremad, kui 18 aastased filatelistid (seisuga 1.01.2004).
 5. Nõuded võistlustöödele

  1. Võistlustööde mahuks on 12 või 16. lehte.
  2. Kasutada võib ainult filatelistlikku materjali.
  3. Kõik eksponaadi lehed peavad olema nummerdatud, varustatud omaniku nime ja aadressiga ning paigutatud kaitsvasse kileümbrisesse.
 6. Osaleja kohustused ja õigused

  1. Osaleja esitab vormikohase avalduse iga võistlustöö kohta.
  2. Osaleja saadab hiljemalt 25. oktoobriks koopia võstlustöö(-de) esimest lehest (lehtedest).
  3. Osaleja on kohustatud kinni pidama FIP-i filateelianäituste üldeeskirjadest ning käesolevast juhendist.
  4. Iga osaleja saab oma kogu(-de) hindamislehe(-d), tasuta ühe komplekti korraldava toimkonna poolt valmistatavaid trükiseid.
  5. Iga osaleja meistri- ja konkursiklassis tasub 25 kroonise osavõtumaksu olenemata esitatud kogude arvust hiljenalt 2. novembril. Osalemine noorteklassis on tasuta.
 7. Võistlustööde hindamine

  1. Võistlustööde hindamiseks moodustatakse žürii
  2. Võistlustööde hindamisel kasutatakse käesoleva juhendile lisatud "Ühe stendi eksponaatide hindamiskriteeriume"
  3. Kõigis kolmes võistlusklassis selgitab žürii välja parima kogu, mille väljapanija saab vastava eriauhinna.
  4. Žürii jaotab ka välja pandud eriauhinnad arvestades võimalust mööda auhinna väljapanija soovide ning ettepanekutega
  5. Žürii otsused on lõplikud
 8. Võistlustööde saatmine ja tagastamine

  1. Osaleja valib kogu(-de) kohaletoimetamise mooduse ise ning tasub vajadusel ka kõik sellega seonduvad kulutused.
  2. Korraldav toimkond informeerib kõiki, kelle avaldused näitusest osavõtuks on rahuldatud, kogude kohaletoimetamise võimalustest ning tähtaegadest.
  3. Kogud peavad näitusepaikka Kärdla Kultuurikeskuses jõudma hiljemalt 2. novembril kell 12.
  4. Eksponaatide tagastamise organiseerivad ja kannavad vajadusel kulud näituse korraldajad.
 9. Julgeolekuabinõud

  1. Näituse korraldajad teevad kõik neist oleneva eksponaatide turvalisuse tagamiseks alates nende saabumisest kuni tagasisaatmiseni.
  2. Näituse korraldajad ei vastuta osalejatele osaks saanud kahjude eest, kui selle on põhjustanud vargus, röövimine, tulekahju või mõni muu õnnetus.
  3. Korraldajad soovitavad osalejatel kindlustada eksponaadid nende tegeliku väärtuse järgi mõnes kindlustusfirmas.
 10. Korraldav toimkond

  1. Korraldav toimkond jätab omale õiguse muudatuste sisseviimiseks käesolevasse juhendisse informeerides sellest võimalust mööda osalejaid.
  2. Korraldava toimkonna kontaktandmed:
   postiaadress: Pk.4, 92401 KÄRDLA
   telefon: 463 1313
   fax: 463 1488
   e-post: hks@hot.ee