Filateelianäitus Hiiu Ruut 2004 3. - 7. november

postiaadress: Pk. 4
92401
Kärdla
e-mail: hks@hot.ee
telefon: 463 1313
fax: 463 1488

Ühe stendi kogude hindamine

 1. SELGUS (10 punkti)

  Teema arenduse selgus. Teema on täpselt määratletud ja hästi jälgitava arendusega. Pealkiri on valitud täpselt ning see vastab eksponaadi ulatusele ja sisule.

 2. ULATUS JA ARENDUS (20 punkti)

  Filatelistliku materjali abil on esitatud käsitletava aine või teema arenduse kõik peamised aspektid. Teema või aine käsitlus on eksponaadis terviklik.

 3. TÄPSUS JA KORREKTSUS (15 punkti)

  Materjal on korrektselt identifitseeritud. Esitatud informatsioon on piisav ja täpne.

 4. TEEMALE VASTAVUS (15 punkti)

  Iga eksponaadis kasutatav objekt on käsitletava teema või aine arendamise seisukohalt oluline.

 5. TEADMISED JA UURIMUSLIK TÖÖ (15 punkti)

  Eksponendi teadmiste taset näitab teema või aine arenduse asjatundlikkus ning selle illustreerimiseks kasutatava filatelistliku materjali mitmekesisus.

 6. KVALITEET (10 punkti)

  Esitatud materjali kõrgeim võimalik kvaliteet. Vo^imaluse korral kasutada postis kulgenud materjali, eelistades filatelistide poolt üksteisele saadetule tavakasutajate korrespodentsi.

 7. LÜHIDUS (5 punkti)

  Filatelistlikku materjali kirjeldused ja kommentaarid on võimalikult napisõnalised, kuid piisavad teema või aine arenduse edasiandmiseks esitatava materjali kaudu.

 8. MATERJALI HARULDUS (5 punkti)

  Kasutatakse materjali, mis on antud teema või aine käsitlemisel tavapärasest haruldasem.

 9. ESITUS (5 punkti)

  Filatelistlik materjal paistab silma. Eksponaat äratab vaataja tähelepanu. Lehed on täidetud ühtlaselt. Eksponaat on tervilkik ka kujunduslikust seisukohast.

 10. AUHINNATASEMED:

  auhind Täiskasvanud Noored
  Kuldnõel 90 - 100 80 - 100
  Hõbenõel 70 - 89 60 - 79
  Pronksnõel 50 - 69 40 - 59

Käesolevad hindamiskriteeriumid on kinnitatud Eesti Filatelistide Liidu juhatuse poolt 28. märtsil 1996. a.