tagasi filateelia.ee lehele

MARE BALTICUM '05

Läänemere äärsete riikide filatelistide ühisnäitus
26.-28. augustini 2005.a. Baltichallis Maarianhaminas Ahvenamaal.

Eesti komissar JAAN OTSASON
postiaadress: Palade, 92301 Pühalepa, Hiiumaa
telefon: 469 4494

Näituse veeb asub Ahvenamaa Posti veebilehel ning on rootsi, soome, inglise, saksa ja prantsuse keeles.

Näituse veebil on väike segadus Eesti komissari osas -- selleks on siiski Jaan Otsason.

Eesti Filatelistit r.y. korraldas Eesti kogujate kohtumise laupäeval, 27.08 kell 13-14.

Markku Korhoneni pildid näituselt

Näituse ajal kasutas Ahvenamaa Post kolme eritemplit:

ja käibele tuleb kolm uut postmarki.

Eesti kogujate ja Eesti-ainelised eksponaadid

TRADITSIOONILINE FILATEELIA

 • Per Johansson (Rootsi)
  Estlands bruksemissioner 1918-1940 -- (75 p) kullatud hõbe
 • Hannes Westendorf (Luksenburg)
  Estland - Eesti bis 1940 (5 stendi) -- (76 p) kullatud hõbe

POSTIAJALUGU

 • Jaan Otsason
  Einege Seiten aus der Rigaer Postgeschichte bis 1944 (5) -- (75 p) kullatud hõbe
 • Jaan Roots (Norra)
  Postal Rates in Estonia 1918-1941 (8) -- (82 p) suur kullatud hõbe
 • Michael Siegumfeldt (Taani)
  Estonia 1800-1945 (5) -- (71 p) suur hõbe

TERVIKASJAD

 • Aivo Kukk
  Ganzsachen in Estland 1918-1941 (5) -- (73 p) suur hõbe

NOORED

 • Urmas Luuk
  Hiiumaa linnud (3) -- (74 p) suur hõbe
 • Riin Viigipuu
  Koerad ja kassid (1) -- pronks

KIRJANDUS

 • Peter Feustel (Saksamaa)
  EESTI - ESTLAND: 10 senti Päts, Druckabarten und Plattenfehler -- (76 p) kullatud hõbe
 • Peter Feustel (Saksamaa)
  EESTI - ESTLAND: 1 sent Päts, Bogenrekonstruktion und Plattierung -- (71 p) suur hõbe

Kõigi näituse eksponaatide loetelu (PDF-failina) ja tulemuste loetelu (xls-failina)

x x x

Näituse korraldab Ålands Frimärkssamlarförening r.f., kes samas pühitseb oma 60. aastapäeva.

Näituse erijuhend on PDF-failina saadaval rootsi, soome, inglise ja saksa keeles.
Jaan Otsason teinud juhendist kokkuvõtliku tõlke eesti keelde (vaata samal lehel allpool)

Näitusest osavõtu avaldus (PDF-failina)

Näituse korraldustoimkond
MARE BALTICUM ´05
P.O Box 122
AX-22101 MARIEHAMN
ÅLAND, Finland
Tel: +358-(0)400-634 444, fax: +358-(0)18-21985
E-mail: m.erickson.frimarksaml@aland.net

Osaleda saavad kõik Eesti Filatelistide Liidu liikmed. Näitusekomisjoni poolt otsustatakse vastu võetavad tööd. Sobivad eksponaadid, mis mõnel rahvusliku taseme filateelianäitusel on saanud vähemalt hõbemedali.
Noorteklassi vanusepiirid määratakse osaleja vanusega 1.01.2005.

Sooviavaldused vormikohasel plangil saata näituse Eesti komissarile Jaan Otsasonile (Palade, 92301 Pühalepa, Hiiumaa) hiljemalt 1. märtsiks 2005.

Igale sooviavaldusele tuleb lisada eksponaadi esilehe (sisukorra) koopia (rootsi, inglise või saksa keeles).

Näituskogu lubamisest näituse ja eraldatud stendide arvust teatatakse rahvuslikule komissarile hiljemalt 7. mail 2005. a. Sellele järgneva 25 päeva jooksul tuleb kinnitada vastuvõetud kogude osavõttu.

Osalemistasu -- 18€ stend, 30€ ühe stendi kogu, 15€ vabaklassi kogu stend, 30€ kirjandusklassi eksponaat -- tuleb tasuda 1. juuliks Ålands Frimärkssamlarförening r.f. arvele 163030-5538 Nordea pangas. Noorteklassis on osalemine tasuta.

Iga osaleja saab näitusekataloogi ja žürii raporti.

Kirjandusklassis osalevatest teaostest peavad kaks eksemplari jõudma organiseerimiskomitee käsutusse hiljemalt 15.06.2005.

Näituse klassid:

 1. kutsutud osalejad
 2. võistlusklassid
  1. meistriklass
  2. traditsiooniline filateelia
  3. postiajalugu
  4. tervikasjad
  5. lennupost
  6. temaatiline filateelia
  7. tempelmargid
  8. noorte klass
   1. 0-15 aastased
   2. 16-17 aastased
   3. 18-19 aastased
   4. 20-21 aastased
  9. ühe stendi kogud
  10. maksimumkaardid
  11. kirjandus
 3. vabaklass
 4. kollektiivsed kogud (väljaspool võistlust)

Eestile on reserveeritud kuni 60 stendi (mahutab 16 A4 lehte). Eksponaatide lehed peavad olema kiletaskutes. Võistlusklassi kogu suuruseks 4-8 stendi, vabaklassis 2-5 stendi.

Näituse ülespanek algab 25.08.2005 kell 8:00.
Näitus suletakse 28.08.2005 kell 16:00 ja seejärel alustatakse kogude mahavõtmisega.

Eesti näituskogud peavad jõudma komissar Jaan Otsasoni kätte hiljemalt 20.08.2005.a.

 

Näitused

Mare Balticum ´05