tagasi filateelia.ee lehele

Eesti uuemate postmarkide liimierinevused

Andrus Martin ja Aivar Kuuskvere kutsuvad üles uurima ka uuemate Eesti postmarkide liimipoolt. Nimelt on selgunud, et mitme väljaande puhul esineb erineva liimipinnaga postmarke. Liimi pind võib olla kolmel erineval kujul, millel saab minu hinnangul kõige kergemini vahet teha vaadeldes liimi pinda väikese nurga all valgusallika suunas.

Sileda liimipinna puhul pole mingit vahet kas vaadata marki pildi suhtes horisontaalselt või vertikaalselt

Horisontaalse rihvelduse puhul on liimil märgatavad horisontaalsed jooned, õieti varjud, mis paistavad välja kui sobiva nurga all marke valguse poole vaadata ning vaatesuund on paralleelne margi küljega. Piki rihveldust vaadates mingeid varje ei teki ning liimi pind tundub siledana.

Vertikaalse rihvelduse puhul on jooned või varjud märgatavad siis, kui vaatesuund on paralleelne margi ülemise ning alumise servaga.

Loodetavasti leidub igal huvilisel piisav hulk puhtaid näidismarke ning vähekese proovimise järgi hakkavad eelpool nimetatud erisused "välja paistma".

Senileitud erimid on koondatud tabelisse, mille algversiooni lisan allpool tabelina

Kui keegi peaks leidma veel niisuguseid margiväljaandeid, mille puhul esineb erinevaid liimi variante, siis paluks kirjutada sellest foorumisse

või saata kiri minu e-posti aadressil. Korrigeerin vastavalt veebilehel olevat tabelit.

Tellimusnumbril klikkides avaneb uues aknas vastava postmargi tutvustus Eesti Posti veebil.

Elmo Viigipuu

margi
liim
liimi rihveldus
tellimus
nominaal
motiiv
sile
horisont.
vertik.
 
0,20
Standard lõvid III
X
X (?)
0,30
Standard lõvid III
X
X
3,60
+3,60
Ristna ja Kõpu tuletorn
X
X
3,60
Eesti Kongress 10 aastat
X
X
3,60
Tallinna loomaaed. Amuuri goral
X
X
X
4,50
Viljandi-Tallinna raudtee 100
X
X
X
5,00
IX rahvusvaheline
fennougristika kongress
X
X
3,60
Standard lõvid IV (aastaarv 2000)
X
X
6,00
Standard lõvid IV
X
X
X
8,00
Standard lõvid IV
X
X
X
4,40
Kagu-Eesti rahvariided - Hargla
X
X
8,00
XXVII suveolümpiamängud Sydneys
X
X
X
4,40
August Mälk - 100 aastat sünnist
X
X
X
12,00
Eesti Rahvuslik Eksliibris 100
X
X
X
4,40
Standard lõvid IV
X
X
0,10
Standard lõvid IV
X
X

 

Eesti postmargid

2005

Liimierinevused