Templi ja templi vahe

Siia võiks postitada filateelia-alaseid küsimusi ja probleeme, millele kogenumatelt kommentaari soovitakse või siis häid nõuandeid, mis ka huvikaaslastel kasulik teada võiks olla
Vasta
Janek
Postitusi: 12
Liitunud: 14.03.2007 19:21

Templi ja templi vahe

Postitus Postitas Janek » 07.01.2008 16:15

Kas oskab keegi nõu anda või arvamust avaldada erinevate templite kohta margil. Küsimus nimelt kas on olemas mingi levinud tõekspidamine selle kohta, kas tembeldatud markide kogusse sobib ainult tõelise, postist läbi käinud templiga mark, või ka templiga mark, mis on tellimuse korras "kustutatud". S.t. nagu on Tallinna Peapostkontoris kasutusel "F"-tempel, millega saab lasta puhtaid marke "kustutada". Olen kohanud ka muude riikide marke, mis on küll tembeldatud, kuid on näha, et need margid pole mitte postist läbi käinud, kuna tagaküljel liim. Ma ei pea silmas siin endiste sots- ja arengumaade CTO-sid, ehk siis trükitud templiga marke, mida ringleb ka arutul hulgal.

Kõik arvamused on teretulnud! :)

Janek
Postitusi: 12
Liitunud: 14.03.2007 19:21

Elmo Viigipuu:

Postitus Postitas Janek » 16.01.2008 00:20

Kellelt: Elmo Viigipuu <elmo@hot.ee>
Kellele: hobi.filateelia@lists.ut.ee
Teema: [filateelia:2490] Re: Templi ja templi vahe
Aeg: 14.01.2008 19:18


Janek Lepp kirjutas:
>
> Kas oskab keegi nõu anda või arvamust avaldada erinevate templite
> kohta margil. Küsimus nimelt kas on olemas mingi levinud tõekspidamine

> selle kohta, kas tembeldatud markide kogusse sobib ainult tõelise,
> postist läbi käinud templiga mark, või ka templiga mark, mis on
> tellimuse korras "kustutatud". S.t. nagu näiteks on Tallinna
> Peapostkontoris kasutusel "F"-tempel, millega saab lasta puhtaid marke

> "kustutada".

Minu hinnangul on iga koguja enda otsustada, mida ja kuidas ta kogub.
Reeglid tulevad mängu siis, kui soovime kogutut kasutada
näituseeksponaatides, mida žürii hindama hakkab. Samuti on igati
loomulik soov koguda nii, et kogutul oleks võimalikult kõrge väärtus
kaaskogujate silmis nii täna kui ka tulevikus. Nii väärib tõstatud
küsimus igati arutlemist ning mida rohkem listikaaslasi kaasa lööb, seda
parem.

Edasi veidi konkreetsemalt. Tellimuse peale tembeldatud ja "tõelistesse"
postist läbi käinud templiga markidesse võiks suhtuda samuti kui
filateeliapoest ostetud ja postis mitte kulgenud eritemplitega ümbrike
või postkaartide ning postis kulgenud sarnaste ümbrike või postkaartide
kogumisse. Esimesena nimetatud näevad tihti kenamad välja. Aadressiga ja vahel postis kulgemisest veidi "ümardunud" nurgaga saadetis on rohkem tavalise postisaadetise moodi.

Ega piir nende vahel ka enam väga selge ole -- margil saab liimi ära
pesta ning nüüd ei lööda Eestiski juba mõnda aega saabumistemplit (mõnel juhul küll näitab sorteerimismasina kriipskood, et saadetis on
tegelikult postis kulgenud) ning aadressi saab lisada ka postis mitte
kulgenud saadetisele.

Niisiis on kõige õigem otsustaja selles küsimuses enda enesetunne --
kumb variant meeldib rohkem ja tundub õigemana. Mina isiklikult eelistan
tegelikult postis kulgenud materjali, kuid tunnustan igati ka kogujaid
kes postis kulgemata materjali eelistab. Igaüks otsustab ise, mis talle
enam meeldib.

Veidi ka neist kalendertemplitest tunnustähega F, mis peaks vähemalt
igas maakonnas olemas olema. Uurisin väheke listi arhiivi ja leidsin, et
kalendertempli kasutamise teema filatelistide soovide täitmiseks
lahtiste postmarkide tembeldamisel tõusis päevakorda 28.01.2000. Järgnes mõningane mõttevahetus, millest jäi kõlama filatelistide kindel soov sellist tembeldamisteenust saada. Kuna postitempli kuupäeval on mõnel juhul mingi tähtajalise saadetise juures oluline tähtsus, siis tahtis
Eesti Post kaitsta end mõimaluse eest, et nii lahtiselt tembeldatud või
saadetistele kleebitud kuid samas mitte postitatud postmarke ei
kasutataks ebausatel eesmärkidel. Nii sündiski kompromiss, et Eesti Post
võttis igas maakonnas kasutusele suure F-tähega kalendertempli, millega
võis tembeldada lahtisi kehtivaid postmarke või posti mitte minevaid
saadetisi. Samas keelati selleks kasutada kõiki ülejäänud
kalendertempleid. Meeldetuletuseks:

From: Elmo Viigipuu <elmovi@et.ee>
To: hobi.filateelia <hobi.filateelia@lists.ut.ee>
Cc: Maire Lodi <maire.lodi@post.ee>
Subject: [filateelia:423] Juhend postmarkide ja tevikasjade tembeldamise

kohta
Date: 17. aprill 2001. A. 15:36

Edastan uue juhendi täisteksti, millele olen joonte vahel lisanud paar
selgitavat kommentaari.
Elmo Viigipuu
==================

J U H E N D
postmarkide ja tervikasjade tembeldamise kohta filatelistlikke nõudeid
arvestavalt

Kinnitatud AS Eesti Post peadirektori käskkirjaga "9". märts 2001.a. nr.
49 ja hakkab kehtima 1. maist 2001

1. AS Eesti Post käsutuses ja kasutuses olevad kalendertemplid
jagunevad:

1.1. KALENDERTEMPEL , mida kasutatakse igapäevases töös nii käsi - kui
masintemplina postmarkide kustutamiseks postisaadetistel ja
-dokumentidel lähtekoha ning kuupäeva märkimiseks.
...

2. Postmarkide kustutamiseks filatelistlikel eesmärkidel on lubatud
kasutada ainult spetsiaalset F litriga kalendertemplit.

Kustutada on lubatud:

2.1 aadressita ümbrikele ja postkaartidele kleebitud postmarke

2.2 üksikuid, 2-he või 4-kaupa jne. kõiki kehtivaid Eesti postmarke
ja plokke. Kuupäeva n.ö. tagasikeeramine on keelatud.
...
=============
Usun, et see juhend on jätkuvalt kehtiv. (Head postitöötajad, andke
teada, kui see väide on ekslik)

Minu hinnangul on F-literaga kalendertempli eripäraks see, et erinevalt

teistest kalendertemplitest võib sellega filatelistide erisoove täita,
muus osas on tegemist igati tavapärase Kalendertempliga, mille
kasutamisel piiranguid pole. Seega pole mingit põhjust selle templiga
tembeldatut kuidagi vähem väärtuslikuks pidada. See tähendab, et selle
templiga tembeldatud postmark võib, kuid ei pruugi olla postis kulgemata
margil või ümbrikul.

02.05.2001 võeti kasutusele esimesed F templid, tänaseks on need
asendatud uutega, millel EESTI asemel AS EESTI POST.

Loodetavasti saame lugeda veel arvamusi sel teemal
Elmo Viigipuu
Viimati muutis Janek, 16.01.2008 00:26, muudetud 1 kord kokku.

Janek
Postitusi: 12
Liitunud: 14.03.2007 19:21

Arno Rohlin:

Postitus Postitas Janek » 16.01.2008 00:23

Kellelt: Arno Rohlin <arno.rohlin@er.ee>
Kellele: hobi.filateelia@lists.ut.ee
Teema: [filateelia:2497] Re: Templi ja templi vahe
Aeg: 15.01.2008 11:37
Manus(ed): part.1001 (2.1 KB) ,


Aitäh Janek Lepale väga olulise teema püstipaneku eest. Püüan vastusena kirja panna mõned põhimõtted.
1. Ehtsal postiteel osalenud tempel on parem kui pseudo.
2. Puhtale margile iselöödud tempel on küll pseudo, kuid siiski parem kui filateeliakaubandusse suunatud massitembeldused, sest margi eest on makstud täishind.
3. Valmistembeldusega marke on turustatatud sageli vaid osalise nominaalväärtusega (NL markide puhul näiteks kolmandik, neljandik või isegi viiendik täishinnast). Sellise "toodangu" kohta sobib ajakohane sõna dumping. Õnneks pole Eesti sellise inetu turusolkimisega kaasa läinud. Ainus teadaolev näide on 100-kroonine mark, mida väga väikeses koguses ja kitsas ringkonnas müüdi kolmandikhinnaga.
4. Valmistembeldusega mark sobib siiski algajale esimeste kogumisharjumuste kujundamiseks. Ka vilunum filatelist võib sellist marki albumis hoida, kuni õnnestub hankida mõni ehtsalt tembeldatud eksemplar.
Arno Rohlin

Janek
Postitusi: 12
Liitunud: 14.03.2007 19:21

Postitus Postitas Janek » 16.01.2008 00:23

Kellelt: Tartu Filatelistide Selts <tartuklubi@hot.ee>
Kellele: hobi.filateelia@lists.ut.ee
Teema: [filateelia:2500] Re: Templi ja templi vahe
Aeg: 15.01.2008 13:48
Manus(ed): part.1001 (5.5 KB) ,

Reaalpostis kulgenud markidel on omamoodi tõelisuse võlu. Olen mõelnud ka sellele, et näiteks templiga eesti postmarkide kogusse võiks panna tegelikult kirjal või pakil olnud suuremaid margitükke - paare, nelikuid 6- või 8-tükke, ribasid, kui need omavad ilusaid tembeldusi.

Jaanus

Janek
Postitusi: 12
Liitunud: 14.03.2007 19:21

Mart Aru:

Postitus Postitas Janek » 16.01.2008 00:24

Kellelt: Mart Aru <martaru44@hotmail.com>
Kellele: hobi.filateelia@lists.ut.ee
Teema: [filateelia:2501] Re: Templi ja templi vahe
Aeg: 15.01.2008 22:37Lisaksin diskussioonile veel ühe aspekti. On ju peale kronloogiliste kogude ka temaatilised ja motiivkogud, kus suhteliselt oluline on margi joonise roll. Sel puhul, kui seesugune kogu on templiga markidest, oleks eelistatav, et tempel ei tõuseks liialt esile ega kataks margi joonise olulisi detaile. Tegelikult eelistaksin ma ka kronoloogilises kogus marke templitega, mis ei ole löödud "otse pähe", vaid jätaksid natuke vaba pinda, kui see vähegi võimalik on ja mis poleks ka liiga rasvased või määrdunud. Teisalt ei tohiks need olla need ka nii õrnad, et neilt poleks kuupäeva ja kohta võimalik selgelt välja lugeda. Ka ei pea ma otstarbekaks, kui näiteks esimese päeva ümbrikul nii põhi- kui ka lisamargid kustutatakse "pähe", samas kui templi saaks lüüa nii, et kuupäev on loetav ümbrikult. Neid marke tõenäoliselt ju kunagi ümbrikult maha ei võeta ja kogu info oleks seeläbi hoopis paremini eskponeeritud.

Mart Aru

Janek
Postitusi: 12
Liitunud: 14.03.2007 19:21

Postitus Postitas Janek » 16.01.2008 00:51

Suure tänud kõigile, kes oma avaldust sellel teemal filateelia listis avaldasid! Lisasin need kirjad siia teemasse, kuna äkki satub neid siin lugema ka mõni selline huviline, kellel on sarnased küsimused, kuid kes ei ole filateelia listi liige. Samuti on foorumis mugav lugeda ühe teema all erinevaid postitusi üksteise järel.

Ka mulle endale millegipärast meeldivad need päris postist läbikäinud tembeldatud margid rohkem. On tõesti kuidagi ehedamad, nagu Jaanus mainis. Kui neil muidugi on kena tempel mis ei ole laiali valgunud, või siis pole sattunud nn. lainelise templi alla. Kuid samas on raske leida tembeldatud blokke tavakirjadelt. Kui just ise ei saada endale kirja blokiga. Nii et siin tundub esmapilgul tõesti lihtne tembeldada blokk F-kalendertempliga, et saada kogusse templiga eksemplar, kuni naeratab õnn ning õnnestub leida konkreetne blokk postist läbi käinuna.

Ning veel kajana Jaanuse teisele mõttele, et korrastan hetkel enda Eesti markide kogu ning panin sinna võimalusel ka just olemasolevad paarid, ribad, või nelikud, mis on kenasti tembeldatud. Või siis kui on margi külge jäänud poognaääred. Lisab ka natuke eripära ja aktsenti, kui nii võib väljenduda. :)

Üks küsimus tekkis veel seoses kataloogidega ja nendes kajastatavate väärtustega. Seal on antud uuematel markidel kataloogi hind puhtale margile ning kasutatud, ehk siis tembeldatud margile. Kas siia alla lähevad ka need nn. tellimusel tembeldatud margid või ikkagi ainult postimaksevahendina kasutatud margid?

Janek

Vasta

Mine