1. leht 1-st

FDC mõiste

Postitatud: 19.03.2008 14:08
Postitas stiina8
Mul on küsimus, kas on olemas ametlik mõiste, mis on esimese päeva ümbrik? Ma ei mõtle seda, mis asub EP leheküljel. probleem on selles, et üritasin mitu korda saata FDC kuid mitte selle ilmumise päeval vaid hiljem. FDC-del oli 5.50 väärtuses postmark, mis on loomulikult eritempliga kustutatud. Postkontori sorteerimine tagastab pidevalt mulle FDC väitega et pean juurde maksma, kuna sel ümbrikul postmark on juba kustutatud ja ei kehti.
Sellest probleemist tulenevalt ongi küsimus - kellel on õigus? Kas esimese päeva ümbrikul olev mark ei kõlba saatmiseks ja peabki juurde maksma veel 5.50? Kas saaks ametlikku FDC mõistet kusagil lugeda? :?

Re: FDC mõiste

Postitatud: 19.03.2008 16:22
Postitas elmo
Enne esimese päeva ümbriku mõiste juurde jõudmist veidi postmargist ja postitemplist üldisemalt.

Postmark on postimaksevahendina kasutatav puhtana. Postmargi tembeldamisel kaotab postmark väärtuse postimaksevahendina, kuid post võtab endale kohustuse selle postimaksu väärtuse eest toimetada saadetis sihtkohta. Selleks, et kasutajad saaksid hinnata kuidas post oma kohustust täidab on postitempli rolliks lisaks postmargi kustutamisele ka fikseerida kuupäev ja koht, kus post saadetise edasitoimetamiseks vastu võttis.

Uue postmargi ilmumisel hakkavad selle kasutamisel kehtima samad põhimõtted. Puhast, tembeldamata postmarki saab kasutada saatekulu tasumiseks, kui see tembelduskohas kohe postile anda. See tähendab, et ainult siis on postitemplil olev kuupäev ja postkontori nimi õige. Muidugi võib klient postitamisest loobuda ning tembeldatud margiga ümbriku tembeldamise järel postitamata jätta, kuid sellega kaotab ta sama päeva (õieti postiasutuse tööaja) lõppedes võimaluse postmarki postimaksevahendina kasutada. Templil olev kuupäev ei ole hilisematel päevadel lihtsalt enam õigeks saadetise postitamise kuupäevaks. Selles osas pole mingit tähtsust asjaolul, kas tegemist on postmargiga ilmumispäeval või mõnel muul päeval ja kas tembeldatakse tavalise kalendertempliga või margi ilmumise päeva eritempliga.

Eesti Postmark nagu teisetki postmarkide väljaandjad valmistab postmargi ilmumispäeva eritempliga esimese päeva ümbrikke ka müügiks suveniiridena (ja mitte postimaksevahendina) teistes kohtades peale selle, kus esimese päeva eritempel on kasutusel. Samuti müüakse neid ka pärast eritempli kasutamise päeva. Paraku peab sellise ümbriku või postkaardi mujal kui tembelduspäeval tembelduskohal ostmisel silmas pidama, et tegemist on posti suveniiriga ning mitte postmaksevahendiga.

Niisiis on Eesti Post talitanud õigesti keeldudes tunnustamast varasema kuupäevaga tembeldatud postmarki postimaksevahendina. Samuti ei tunnustata postmarki postmaksevahendina, kui see on tembeldatud sama kuupäeva templiga kuid mitte postitamiskoha postkontoris. Nii saab posti poolt valmistatud esimese päeva ümbrikke või postkaarte eritempliga eelnevalt tembeldatud postmarkide väärtust arvestavalt postitada ainult sealtsamast postkontorist ja sel samal ajal, kui seal seda eritemplit kasutatakse.

Esimese päeva ümbrik või postkaart (FDC) on ümbrik või postkaart, millele kleebitud postmark või postmargid on kustutatud ilmumispäeval. See tähendab, et oluline on postmargi ilmumispäeval tembeldamine, kuid pole oluline kas on kasutatud spetsiaalselt selleks päevaks valminud eriümbrikku või postkaarti ja spetsiaalset esimese päeva eritemplit.

Mõnel juhul kasutakse mõistet "ametlik esimese päeva eriümbrik" nende esimese päeva eriümbrike kohta, mis on valmistanud postmargi väljaandja, et eristada neid eraviisiliselt (mõne firma, organisatsiooni või üksikisiku) poolt valmistatud esimese päeva eriümbrikest.

Re: FDC mõiste

Postitatud: 23.10.2008 09:21
Postitas Jaanus
NSVL ajal oli vahel "vaikimisi" praktika, et FDC kõlbas vahel hiljemgi postis postimaksuna kasutamiseks. Sisuliselt see muidugi õige ei ole - esimese päeva tempel on ikkagi esimesel päeval kasutamiseks. Kui siiski "läbi läheb" oluliselt hiljem, kui paar päeva, langeb ka asja filatelistlik väärtus.