Eesti Vabariigi riigipead. Jüri Uluots 125 -- 589-13.01.15

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 3703
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Eesti Vabariigi riigipead. Jüri Uluots 125 -- 589-13.01.15

Postitus Postitas elmo » 08.01.2015 19:48

Pilt

Nominaal: 0.55 EUR
Ilmumiskuupäev: 13.01.2015
Kujundaja: Lembit Lõhmus
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... %C3%B5hmus
Trükiarv: 40 000
Poogen: 5 x 2
Mõõt: 27,5 x 33,0 mm
Perforatsioon: 13¾ : 14
Trükk: ofset
Trükikoda: AS Vaba Maa
http://www.vabamaa.ee/

Eesti Vabariigi riigipead - Jüri Uluots 125 / 589-13.01.15
https://pood.post.ee/postmargid?id=1595 ... c_tpl=1019
Heads of state of the Republic of Estonia - Jüri Uluots 125 / 589-13.01.15
http://pood.post.ee/1946?id=1946&prod_id=8740

* 13.01.1890 Kirbla vallas Läänemaal
† 09.01.1945 Stockholmis

peaminister presidendi ülesannetes
17.06.1940-09.01.1945
1937-1940 Isamaaliidu keskjuhatuse esimees, 1938-1939 Riigivolikogu esimees, 1939-1940 peaminister. 1919-1920 Asutava Kogu, 1920-1926 I, II, 1929-1932 IV Riigikogu, 1938-1940 Riigivolikogu liige. 18.09.1944 nimetas ametisse O. Tiefi valitsuse.
Lõpetas Pärnu gümnaasiumi, õppis 1910-1916 Peterburi Ülikooli õigusteaduskonnas, lõpetas I järgu diplomiga. 1916-1918 Peterburi ülikooli stipendiaat rooma ja tsiviilõiguse alal. 1920-1924 Tartu Ülikooli rooma õiguse dotsent, 1924-1925 Eestimaa õiguse ajaloo professori kt, 1925-1927 erakorraline, 1927-1940 ja 1942-1944 korraline professor. 1921-1924 õigusteaduskonna sekretär, 1924-1931 dekaan, 1931-1934 ülikooli prorektor. 1938-1940 Eesti Teaduste Akadeemia liige.
1918-1919 kohtu-uurija ja rahukohtunik Haapsalus. 1919-1920 ajalehe "Kaja" vastutav toimetaja. 1922-1924 Riigikohtu tsiviilosakonna abiprokurör. 1937-1938 "Postimehe" peatoimetaja. 1922-1925 Eesti Evangeeliumi - Luteriusu Kiriku konsistooriumi ilmalik asepresident, 1926-1929 vaimuliku ülemkohtu liige. 1928-1940 Eesti-Saksa vahekohtu liige.
1924-1932 Akadeemilise Õigusteaduse Ühingu, 1930-1934 Tartu Ülikooli koguduse juhatuse ja nõukogu, Rahvusvahelise Parlamentide Uniooni Eesti grupi jt esimees, 1928-1940 Arhiivinõukogu, 1935-1940 Kultuurkapitali nõukogu, 1937-1940 Eesti-Soome Ühingu juhatuse, samuti Haridusliidu nõukogu, Vabadussõja Ajaloo Komitee juhatuse jm liige.
1932 Szegedi Ülikooli õigusteaduse audoktor, 1932 Akadeemilise Õigusteaduse Ühingu auliige. Osales Eesti seaduste koostamisel, töid Eesti õigusajaloo alalt.
1940-1941 varjas end, 1944 pääses Rootsi.
31.08.2008 maeti ümber Kirbla kalmistule.

* 13.01.1890 in the Kirbla rural municipality, Lääne (Western Estonia) County † 09.01.1945 in Stockholm Prime Minister in duties of the President 17.06.1940-09.01.1945 1937-1940 Chairman of the central leadership of the Fatherland's Union (the only legal political party since 1937), 1938-1939 Chairman of the Riigivolikogu (second chamber of the Riigikogu 1938-1940), 1939-1940 Prime Minister. 1919-1920 member of the Constituent Assembly (Asutav Kogu), 1920-1926 member of I, II, 1929-1932 member of IV Riigikogu, 1938-1940 member of Riigivolikogu. 18.09.1944 appointed O. Tief's Government. Finished Pärnu State High School, 1910-1916 studied at the law department of the St. Petersburg University, graduated with the 1st degree diploma (simple graduation). In 1916-1918, got the St. Petersburg University scholarship for Roman law and civil law. 1920-1924 Assistant Professor of Roman law at Tartu University, 1924-1925 Acting Professor of the history of Estonian law, 1925-1927 extraordinary, 1927-1940 and 1942-1944 ordinary Professor. 1921-1924 Secretary, 1924-1931 Dean of the legal department, 1931-1934 Prorector of the University. 1938-1940 member of the Estonian Academy of Sciences. 1918-1919 court investigator and Justice of the Peace in Haapsalu. 1919-1920 editor of the "Kaja" (Echo) newspaper. 1922-1924 assistant prosecutor of the civil department of the State Court. 1937-1938, Editor-in-Chief of the "Postimees" newspaper. 1922-1925 the secular Vice- President of the Consistory of the Estonian Evangelical Lutheran Church, 1926-1929 member of the Ecclesiastical Supreme Court of the Estonian Evangelical Lutheran Church. 1928-1940 member of the Estonian-German court of arbitration. 1924-1932 Chairman of the Academic Law Society, 1930-1934 member of the board and council of the Tartu University Congregation, Chairman of the Estonian Group of the International Union of Parliaments, etc., 1928-1940 member of the National Archive Council, 1935-1940 of the National Cultural Foundation Council, 1937-1940 of the board of the Estonian-Finnish Society, as well as the council of the Educational Union, board of the Committee of the History of the War of Liberty, etc. 1932 Honorary Doctor of Law of the Szeged University, 1932 Honorary Member of the Academic Law Society. Participated in the creation of the Estonian legislation, has published papers in the field of Estonian history. 1940-1941 hid himself in Estonia, in 1944 escaped to Sweden. 31.08.2008 was reburied to the Kirbla Cemetery.

Staatsoberhäupter der Republik Estland - Jüri Uluots 125
* 13. 01. 1890 in der Gemeinde Kirbla im Bezirk Läänemaa
+ 09. 01. 1945 in Stockholm
17. 06. 1940-09. 01. 1945 Ministerpräsident mit Staatspräsidentspflichten
1938-1939 war er Vorsitzender der Staatsversammlung, 1939-1940 Ministerpräsident, Mitglied des I, II und IV Parlaments, am 18. 09. 1944 ernannte er die Regierung von O. Tief.
J. Uluots absolvierte 1916 die Universität St. Petersburg als Jurist und studierte danach noch drei Jahre als Stipendiat Römisches und Zivilrecht. 1920-1944 war er tätig in der Universität Tartu als Dozent, Professor, Dekan und drei Jahre Prorektor, 1938-1940 Mitglied der Estnischen Akademie der Wissenschaften. Inzwischen war er auch stellvertretender Staatsanwalt im Staatsgericht, 1928-1940 Mitglied des Estnisch-Deutschen Schiedsgerichts.
Er war Mitglied und Vorsitzender verschiedener Gesellschaften, Vereine und Organisationen, wie des Akademischen Juraverbands, der Estnischen Gruppe der Internationalen Parlamenten Union, der Estnisch-Finnischen Gesellschaft u.a., nahm teil an der Ausarbeitung von Gesetzen und der Estnischen Rechtsgeschichte.
1940-1941 verberge er sich und kam 1944 nach Schweden, wo er auch bald starb.
Am 31. 08. 2008 wurde er auf den Friedhof Kirbla umgebettet.

Esimese päeva eritempel Tallinnas, koos margi ja templiga ümbriku hind: 1.15 EUR
https://pood.post.ee/?id=3549&product_i ... c_tpl=1019
Pilt Pilt
FDC - Price: 1.15 EUR
http://pood.post.ee/index.php?id=3553&prod_id=8741

[filateelia:6434] Esimese päeva tempel "Jüri Uluots 125"
08.01.2015 12:06
Head listikaaslased

13.jaanuar ilmuva postmargi „Eesti Vabariigi riigipead - Jüri Uluots 125“ esimese päeva tempel on Tallinna postkontoris 8:00-14:30 ja uuesti orienteeruvalt alates 17:30.

Tervitades
Ain Muldmaa

Alati avatud Post24 ühendab Baltikumi pakiteed!
Vormista pakk iseteeninduses Post24 - Connecting Parcel Services in the Baltics
Postmargiväljaande infokaart:
Pilt

Valik viiteid

Eesti riigipead
http://www.president.ee/et/eesti-vabari ... index.html
Jüri Uluots
http://www.president.ee/et/eesti-vabari ... state.html

Eesti Vabariigi valitsused
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused
Jüri Uluots
Peaminister 12.10.1939 - 21.06.1940
https://valitsus.ee/et/valitsus/varasem ... used/id/27

Vikipeedia: Jüri Uluots
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri_Uluots
Jüri Uluotsa valitsus
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri_Uluotsa_valitsus
Viki-tsitaadid: Jüri Uluots
http://et.wikiquote.org/wiki/J%C3%BCri_Uluots

Jüri Uluots: "Eesti muistsest riiklikust ja ühiskondlikust korrast" Looming, nr. 6/1932
http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=18

Peaminister Uluotsa raadiokõne valitsuse lahkumispalve puhul juunis 1940
http://et.wikisource.org/wiki/Eesti_teg ... orralduses

Eesti peaministri [presidendi kohustes] professor Jüri Uluotsa esinemine raadios 7. veebruaril 1944 a.
http://www.hot.ee/lvpfoorum/Ajalugu/lisa-5a.htm

Presidendi kohustes peaministri, professor Jüri Uluotsa üleskutse Eesti rahvale
(Esinemine raadios 17. augustil 1944. Ajaleht Uus Elu, 20. august 1944.a.)
http://www.hot.ee/vaikal/lisa-5.html

Jüri Uluots (13. 01. 1890 - 9. 01. 1945) : publikatsioonid ja tema kohta kirjutatu
http://www2.nlib.ee/~maia/uluots.html

Histrodamus.ee: Poliitikud: Jüri Uluotsa lugu
http://www.histrodamus.ee/index.php?&ev ... yer_id=126

Eesti Entsüklopeedia: Jüri Uluots
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/uluots_j%C3%BCri

Delfi: Teemalehed: Jüri Uluots
http://www.delfi.ee/teemalehed/juri-uluots

Postimees: Teemad: Jüri Uluots
http://www.postimees.ee/teema/j%C3%BCri_uluots

Ajavaod: Riigimees Jüri Uluots (18.11.2012)
http://arhiiv.err.ee/vaata/ajavaod-riig ... uri-uluots
http://arhiiv.err.ee/guid/2012111817215 ... 0D0F001451

Vestlusi professor Uluotsaga praeguse olukorra kohta -- Postimees 30.08.2008
http://www.postimees.ee/29874/vestlusi- ... orra-kohta

Jüri Uluotsa põrm maeti Kirblasse -- BNS 31.08.2008
http://www.estemb.org/news/aid-2254

http://www.militaar.net: Jüri Uluots ja Kirbla 31.08.08 (suur valik pilte)
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14830

Konverents "Jüri Uluots 125 - Üliõpilasest peaministriks!"
https://www.facebook.com/events/1529528747332645/

viki.filateelia.ee: Eesti Vabariigi riigipead
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... _riigipead

elmo
Administraator
Postitusi: 3703
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Jüri Uluots 125 -- 589-13.01.15

Postitus Postitas elmo » 14.01.2015 02:16

Müügipoogen

Pilt

Valitsuse nädala eelinfo 12.01.2015 13:52 -- E24.ee
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=201 ... ikantselei Teisipäev, 13. jaanuar 2015 Kell 16 Riigikantselei ja Eesti Post esitlevad korporatsioon Rotalia Tallinna konvendis (Lossi plats 4) Jüri Uluotsa 125. sünniaastapäeval talle pühendatud postmarki seeriast „Eesti Vabariigi riigipead 1918–2018“. Üritusel osalevad Uluotsa perekonna esindajad ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste. Uluotsa elust annavad ülevaate professor Andres Kasekamp ja korp! Rotalia esindaja Kristjan Oad. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus@riigikantselei.ee..[/quote]Sündmuse meediakajastusi otsides leidsin ühe pildi ja uudise:
Jüri Uluotsa 125. sünniaastapäeva puhul esitleti postmarki -- Lääne Elu 13.01.2015 18:24
http://online.le.ee/2015/01/13/juri-ulu ... sitlus.jpg[/img]
Jüri Uluotsa postmargi esitlus 13.01.2015. Margikunstnik Lembit Lõhmus. Foto: Kristiina Tiimus / Riigikantselei[/quote]

elmo
Administraator
Postitusi: 3703
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Jüri Uluots 125 -- 589-13.01.15

Postitus Postitas elmo » 14.01.2015 13:13

Jüri Uluotsa 125. sünniaastapäeva puhul esitleti postmarki -- Riigikantselei.ee 13.01.17:20
https://riigikantselei.ee/et/uudised/ju ... -postmarki
Pilte esitluselt:
https://riigikantselei.ee/et/galeriid/j ... s-13012015

Lembit Lõhmus
https://www.facebook.com/lembit.lohmus/
Minu 222. postmargi esitlus 13.01.2015 korporatsioon Rotalia Tallinna konvendis
https://www.facebook.com/lembit.lohmus/ ... nref=story

Vasta

Mine