Tallinna Loomaaed -- 125-01-1997

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 3658
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Tallinna Loomaaed -- 125-01-1997

Postitus Postitas elmo » 03.10.2010 20:56

Pilt

Nominaal: 3.30+3.30+3.30+3.30+3.30+3.30
Ilmumiskuupäev: 26.03.1997
Trükk: ofset
Kujundaja: Sándor Stern
Perforatsioon: 13 3/4 : 14
Poogen: 108 x 97 mm
Trükiarv: 238 739 - 97 000 = 141 739
Trükikoda: AS Vaba Maa
http://www.vabamaa.ee/

97 000 marki kanti 07.05.2010 maha.

Tallinna Loomaaed/ 125-01-1997
http://pood.post.ee/postmargid?id=1595& ... c_tpl=1019
Tallinn Zoo/ 125-01-1997
http://pood.post.ee/1946?id=1946&prod_id=302

Ohustatud Liikide Euroopa programm -EEP- on Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumide Assotsiatsiooni egiidi all tegutsevate loomaaedade liigikaitselise ühistegevuse programm ohustatud liikide rahvusvaheliselt koordineeritud paljundamiseks tehistingimusis, et päästa väljasuremisest nende liikide looduslikke asurkondi. Tallinna Loomaaed lööb kaasa 25 EEP raames toimuvas projektis ning on kahe projekti puhul nende rahvusvaheliseks koordinaatoriks.
Hiidmerikotkas (Haliaeetus pelagicus) on suursugusemaid ja võimsamaid küllilisi maailmas, kes pesitseb Kaug-ldas Kamtšatkast Korea poolsaareni. Looduses pole neil otseseid vaenlasi peale inimese, kes raadab selle liigi põlistel elualadel metsi ja reostab keskkonda. See kõik kahandab hiidmerikotkaste sigimisvõimet ja pesitsusvõimalusi.
Euroopa naarits (Mustela lutreola) oli veel poole sajandi eest kogu Euroopos laialt levinud loom, kes on tänaseks suutnud püsima jääda vaid tühisele osale oma kunagisest levilast ning hääbüks ilma kõrvalise abita juba mõnekümne aasta jooksul. Selle liigi on hävingu äärele viinud tema elupaikade, varjuliste metsajõgede kaldaalade, looduse muutmine, üleküttimine ja ameerika naaritsa Euroopasse asustamine. Temaga seotud EEP on Tallinna Loomaaia koordineerida.
Must raisakotkas (Aegypius monachus) on ulatusliku levialaga raipetoiduline lind, kelle mõningad, eriti Euroopasse jäävad asurkonnad on tänaseks kaasaegsete veterinaar- ja sanitaarnõuete toimel jäänud ilma looduslikest toiduvarudest. Neis paigus vajavad nad spetsiaalset tugihoolet ja tehistingimusis paljun-damise varal täiendamist. Selle liigi EEP on olnud üks edukamaid.
Amuuri leopard (Panthera pardus orientalis) on üks maailma haruldasemaid kiskjaid, kelle loodusliku asurkonna koguarv ei ületa tänapäeval enam pooltsada isenditki. Nad asustavad hajusalt maaala Venemaa äärmisest kaguosast üle Hiina kirdenurga Põhja-Koreani, kus on tihedast inimasustusest ja salakuttimisest tulenevalt rikutud nende toidubaas ning seatud täbarasse seisu kiskja enda eksisteerimise võimalused. Ilma radikaalsete kaitsemeetmeteta looduses ja tõhusalt toimiva tehistingimusis paljundamiseta häviks see omapärane loom kõige lähemas tulevikus.
Teravmokkninasarvik (Diceros bicornis) on Aafrika savannides ja põõsastikes erakuna tegutsev loom, kelle arvukus on põhiliselt salakuttimisest tulenevalt viimase kolme aastakumne jooksul kahanenud enam kui kahekümne kordselt. Tänapäevaseks koguarvuks looduses loetakse umbes 3000 isendit ning loomaaedade tehistingimusis peetakse veel paarisadat looma. Täielikust hääbumisest võib seda liiki päästa üksnes looduslikes oludes toimivate kaitsemeetmete ja loomaaedade tegevuse hästikoordineeritud koostöö.
Dagestani tuur (Capra cylindricornis) on endeemne üksnes Kaukaasia idaosa asustav loom, kelle arvukus on viimase kümne aastaga kahanenud umbes neli korda. Rasked majanduslikud olud ja sagedad sõjalised sündmused panevad selle liigi loodusliku püsimise tänapäeval erilisse ohtu. Seda olulisemaks muutub Tallinna Loomaaia poolt koordineeritava EEP osa.

The European Endangered Species Programme -EEP- organization works under the auspices of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). By internationally coordinated captive breeding programmes, it aims to save endangered species from extinction in the wild. The Tallinn Zoo participates in 25 EEPs, and is international coordinator of two of them. Steller’s Sea-eagle (Haliaeetus pelagicus) is one of the world’s most majestic and powerful eagles. It is a native of the Far East, and its range extends from Kamchatka down to the Korean peninsula. The main adversary of the species in the wild is man who destroys its habitats by felling trees and polluting the environment. Half a century ago the European Mink (Mustela lutreola) was spread throughout Europe. By today its range has drastically dwindled and the species is on the verge of extinction due to loss of habitats, excessive hunting and introduction of the American Mink in Europe. The Tallinn Zoo coordinates the EEP of the species. The Black Vulture (Aegypius monachus) is a scavenger with a wide area of distribution. But due to today’s high veterinary and sanitary standards, in some regions, particularly Europe, the species can no longer get sufficient natural food and is in need of protection and increase in stock by means of captive breeding. The EEP of the species has been one of the most resultful ones. The Amur Leopard (Panthera pardus orientalis) is one of the world’s rarest carnivores whose population in the wild does not exceed half a hundred individuals scattered in the boundary regions of southeastern Russia, northeastern China and northern Korea. Due to the density of human population in the area and rampant poaching, the existence of the species has become precarious. Without radical protective measures and purposeful breeding in capitivity this beautiful animal will meet its doom in the nearest future. The Black Rhinoceros (Diceros bicornis) is a solitary animal of African savannas and the bush. As a result of poaching, its numbers have decreased by more than 95 percent during the last three decades. Today, the population is about 3,000 animals in the wild, plus about 200 in captivity. Only efficient conservation work and joint efforts of the zoos can save the species from ultimate collapse. The East Caucasian Tur (Capro cylindricornis) is an endemic species of the eastern Caucasus whose numbers have decreased by 75 percent during the last decade. Because of economic instability and constant warfare in the region the species is particularly endangered. It is to be hoped that the EEP coordinated by the Tallinn Zoo willplay a counterbalancing role.

Esimese päeva eriümbrik (FDC)
http://pood.post.ee/postmargid?id=3549&prod_id=319
Pilt
FDC - Price: 35.00
http://pood.post.ee/1946?id=3553&prod_id=319

Vasta

Mine