Soome-ugri hõimud -- 099-10-1995

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 3658
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Soome-ugri hõimud -- 099-10-1995

Postitus Postitas elmo » 01.10.2010 18:02

Pilt

Nominaal: 2x(2.50+3.50+4.50)
Ilmumiskuupäev: 17.10.1995
Trükk: ofset
Kujundaja: Riho Luuse
Perforatsioon: 13 3/4 : 14
Poogen: 110 x 94 mm
Trükiarv: 738 368 - 430 000 = 308 368
Trükikoda: AS Vaba Maa
http://www.vabamaa.ee/

430 000 plokki kanti 07.05.2010 maha.

Soome-ugri hõimud/ 099-10-1995
http://pood.post.ee/?id=1595&product_id=699&c_tpl=1019
Finno - Ugric peoples/ 099-10-1995
http://pood.post.ee/1946?id=1946&prod_id=699

Soome-ugri rahvastele pühendatud kuuemargiline väikepoogen. Soome-ugri keeli kõneleb Ida-Euroopa põhjaosas ja Lääne-Siberis ühtekokku 23 miljonit inimest. Arvatavalt põlvnevad need uraali algkeelest, mida kunstnik on edasi andnud stiliseeritud põhjapõdra kujul väikepoogna äärisel. Keelerühmad ja üksikud keeled on kujutatud vastavalt põhjapõdra sarvede alamate või lõpmiste harudena. Iga margi tausta moodustab sellele keelerühmale iseloomulik etnograafiline objekt. Margid (kellaosuti liikumise suunas alates väikepoogna alumisest vasakust nurgast) on pühendatud järgmistele keelerühmadele (tegelikult küll nende algkeeltele) ning keeltele:
Läänemere-soome algkeel: eesti, vadja, soome, liivi, isuri, karjala, vepsa keel. Taustaks karjala kasetohtkiri (pikseloits 13. sajandil).
Saami keel. Taustaks joonised saami šamaanitrummilt (Kopenhaageni Rahvusmuuseumist).
Volga algkeel: mordva, mari keel: taustaks veelinnukujuline pross Kaama jõe piirkonnast (1. a.t. – 2. a.t. algus m.a.j.)
Permi algkeel: udmurdi, komi keel. Taustaks veelinnu lestadega kaelakeeripats (2.-1. a.t. e.m.a.).
Ugri algkeel: ungari, mansi, handi keel. Taustaks handi lintornamendi fragment (linnukujutis külgvaates).
Samojeedi algkeel: neenetsi, eenetsi, nganassaani, sölkupi, kamassi keel. Taustaks pronksamulett (karu kujutis ohverdusasendis).

The six - stamp miniature sheet commemorates the Finno- ugric family of peoples, of which the Estonians are one. Finno-ugri languages are spoken by 23 million people in scattered communities from Scandinavia in the West to Siberia in the East and Danubian plains in the South. They are considered to be descending from Proto - Uralic, represented by a stylized reindeer on the lower margin of the sheet. Groups within the family and individual languages are represented by the branches resp. prongs of the reindeer´s antlers. The background in each stamp is formed by an ethnographic object characteristic of the group. Moving clockwise from the lower left-hand corner of the sheet, the stamps are devoted to the following language groups (actually, their parent languages) and languages: Proto - Baltic - Finnic; Estonian, Vote, Finnish, Liv, Ingrian, Karelian, Veps. Background: Karelian writing on birchbark (13th c. spell against thunder). Saami: Saami (Lapp). Background: Drawings on a Saami shaman´s drum (Copenhagen National Museum). Proto - Volga: Mordvin, Mari. Background: Duck - shaped brooch from the Kama area (1st millennium - beginning of 2nd millennium of our era). Proto - Permic: Udmurt, Komi. Background: Duck - feet necklase pendant (2nd - 1st millennium B.C.). Proto - Ugric: Hungarian, Mansi, Khanty. Background: Khanty band ornament (bird image in side view). Proto - Samoyedic: Nenets, Enets, Nganasan, Selkup, Kamassin. Background: Bronze amulet (bear image in the sacrificial position).

Esimese päeva eriümbrik (FDC)
http://pood.post.ee/?id=3549&prod_id=700
Pilt
FDC - Price: 39.00
http://pood.post.ee/1946?id=3553&prod_id=700

Vasta

Mine