Elmar Ojaste

KOMPOSITÖR EDUARD TUBIN 100 ÅR

Lagom till NORDIA 2005 (18 maj) celebrerar Eesti Post den svenska kompositören Eduard Tubin i samband med hans 100-årsdag. Tubin kom 1944 till Sverige som flykting från Estland och med åren blev han en av Nordens stora symfoniker.

Eduard Tubin föddes den 18 juni 1905 i Torila vid Peipussjön. Hans föräldrar var musikaliska och lilla Edi började spela piccolan vid tre års ålder. Han tog examen vid Högre Musikskolan i Tartu (1930) och verkade som konsertmästare och dirigent vid teatern Vanemuine i Tartu (Dorpat). I Sverige blev han ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien och hedersmedlem i Föreningen Svenska Tonsättare. Utöver många musikaliska alster hann han med tio symfonier. Han verk spelades och inspelades samt populariserades av Göteborgs Symfoniker under ledning av Neeme Järvi. Hans tonspråk är en syntes av expressionism, nyklassicism och den nordiska episka tonberättelsen. Eduard Tubin avled i Stockholm den 17 november 1982.

Frimärket har valör EEK 6:- (Brevporto till Norden). Det bär Tubins porträtt och designen kommer från Lembit Lõhmus hand. Märken och illustrerad FDC (Pris EEK 15:- st.) kan beställas genom svenskt postgiro nr 91 59 23-7, Eesti Postmark. En EEK motsvarar 60 öre.