Vambola Hurt

POST ZEPPELINIGA PÕHJA-AMEERIKASSE AASTAL 1936

(Eesti Filatelist #39, 2005)

Aprillis 1936 pakkus Saksa Postiministeerium Eesti Postivalitsusele võimalust posti (liht- ja tähtsaadetised) saatmiseks Põhja-Ameerikasse õhulaevaga ”Hindenburg” (ERA 54.4.221.37-8). Küsimuses oli lennuposti saatmine järgmistesse maadesse: USA, Kanada, Mehhiko, Kesk-Ameerika riigid, Lääne-India saared, Kolumbia ja Venezuela. Filatelistlikke saadetisi aktsepteeriti vaid aasta esimesele sõidule, 6. mail 1936. Paluti teada Eesti Postivalitsuse huvi osavõtuks. Soovitud veotasu oli küllaltki suur ja ei mahtunud kehtivate lennuposti tariifide raamidesse.

Postivalitsus otsustas siiski vastata jaatavalt ja veokulude katteks otsustati kehtestada eritariif õhulaevaga saatmiseks - kr 1:- iga 5g eest. Eritariif kattis ka veokulud New Yorgist edasi nimetatud maadesse. 2. mail 1936 teatas postivalitsus ringkirjaliselt postkontoritele võimalusest lennuposti saatmiseks õhulaevaga ja kehtestatud eritariifist.

Taoline eritariif oli meile seni tundmata, kuna seda polnud avaldatud Riigi Teatajas. Nimelt annab Postiseaduse §7 postivalitsusele võimaluse kehtestada välismaiseid tariife ilma Tariifinõukoguga kooskõlastamata. Eeldusel, et tariifi muudatus oleneb kokkuleppest välismaaga.

Nimetatud eritariif oleks kehtinud ka 1937. aasta lendudeks. Praktilist tähendust sellel aga ei olnud, kuna ”Hindenburg” hukkus 1937. aasta esimesel lennul ja kõik õhulaevade reisid katkestati.