Elmar Ojaste

HELSAKSKORT NR. 20 FRÅN ESTLAND
Eesti Pank 85 år

Den 3. maj 2004 – två dagar efter sitt inträde till EU – emitterade Estlands Postverk ett helsakskort (med nr. 20) för att celebrera Eesti Pank’s (Estlands Riksbank) 85-årsdagen.

Det färggranna kortet kommer från mästaren Lembit Lõhmus hand. Portot är betalt till världens alla länder. Salupris EEK 12 (ca SEK 7). Tryckt hos “Vaba Maa” i Tallinn. Upplaga 5.000 st.

Frankotrycket visar Estlands minnesmynt från år 1999 EEK 15:65 – därmed en €-mynt – både fram- och baksida. På adressidan är det ganla bankhuset, som byggdes 1909 för Tsar-Rysslands Riksbankens Tallinnkontor. På textsidan är svagt avbildad rågskördeska från 10-kronorssedal (1937).

För ester repressenterar Eesti Pank mer än ett bankhus, det är en symbol för frihet, ty i detta hus bildades Estlands första Provisoriska Regiringen och i dess pampiga nyrenessansiska operationssal utropades Republik Estland den 24. februari 1918. Här hade även Estlands finansministeriet sitt säte under de första åren. Här genomförde den dynamiske finansminister Juhan Kukk den första Estlands finansreformen och gjorde valuta ”av makulaturen”. Så sant som det var sagt – han emitterade det provisoriska statslånet som kunde lösas med Tsar-Rysslands och Tyska Ob.Ost-sedlar, som inte längre var gångbara i Estland. 1919 trodde inte Europas bankmän att Ryska Rubel ock Tyska Ob.Ost-Mark försvinner som betalningsmedel. Eesti Pank’s emissarier kunde växla dessa i Stockholm och Köpenhamn till valuta.