Elmar Ojaste

ANTARKTIS KARTLÄGGARE von BELLINGSHAUSEN FRÅN ÖSEL

Fabian Gottlieb von Bellingshausen (1778—1852), rysk amiral, upptäcktsresande och kartläggare av de sydliga polarområdena. Född 20 september 1778 på godset Lahetaguse på Ösel (Saaremaa) i Estland.

F. G. von Bellingshausen deltog som kartograf i A. J. von Krusensterns jordenruntresa åren 1803-1806. Han var ledare för den andra ryska jordenruntresan 1819-1821 med skeppen ”Vostok” och ”Mirnõi”. I Stilla Havet upptäckte och kartlade han flera öar. Vid Antarktis västkust upptäckte han år 1821 Peter I:s och Alexander I:s öar. Havet där öarna ligger bär hans namn. Bellingshausens namn bär även en udde på ön Sachalin, ett havsdjup, en glaciär och en polarstation på Syd-Shetland i Antarktis.

Med tanke på 225-årsdagen hedrade Eesti Post Öselbon Bellingshausen med ett frimärke på EEK 8:-.
Märket utgavs den 10 september 2003 och är designat av Jaan Saar och tryckta i ett upplaga av 150.000 märken hos ”Vaba Maa” tryckeriet i Tallinn. På frimärket är avbildat Bellingshausens porträtt och hans flaggskepp ”Vostok”. Samma konstnär har formgivit även FDC-stämpeln och omslaget.

Även Ryssland hedrade den stora upptäcktsresande och grundare av Det Kejserliga Geografiska Sällskapet den 27 augusti 2003 med att emittera ett helsakkuvert.

Krusenstern och Bellingshausen var ingalunda de enda sjöfarare, upptäcktsresande och höga ryska marinofficerare, som härstammade från Estland. Förklaringen ligger däri att Estlands godsägare gärna sände sina söner till Kejserliga Sjökadettkåren i Kronstad, som var öppen endast för adelsynglingar.

Mera uppgifter genom www.post.ee och/eller e-post est.phil@online.ee