hobi.filateelia list | foorum | viki | artikliviited | REFS Estonia | Tartu Filatelistide Selts | Näitus

VIA BALTICA A.D. 1643—1800

P O R K K A L A - Porkala Udde (>1710)

A E G N A - Wolfsön (>1710)

T A L L I N N - Reval

K A N A M A A - Kannamäggi, Friedrichshof (1719-1753, 1795>) 19 versta 140 sülda *)

JÕGISOO – Jöggis (1753-1777)
VÄIKE SAUE – Klein Friedrichshof (1777-1795)

R U U N A V E R E - Runafer (1719> ) 29 versta

S Õ T K Ü L A - Setküll 1945> Sõtke (1791>) 25 versta 65 sülda

MÄRJAMAA - Merjama (1719-1728)
H A I M R E - Heimar (1728-1737)
PAEKÜLA – Paenküll (1737-1791)

J Ä D I V E R E - Jeddefer (1737>) 19 versta 360 sülda

PIPRA – Pipara (1719-1737)

H A L I N G A - Hallick (1719>) 17 versta 375 sülda

P Ä R N U - Pernau 26 versta

T A H K U R A N N A - Tackersorth (1719>) 23 versta

H Ä Ä D E M E E S T E - Gudmannsbach (1719>) 15 versta

T R E I M A N I - Dreimannsdorf (1719>) 17 versta

S A L A C A - Alt-Salis, 1945> Vecsalaca , eesti keeles Salatsi (1719>) 16 versta

S V Ē T C I E M S - Neu-Salis (17 ?>) 16 versta

Ķ I R B I Ž I S - Kürbis (1719-17 ?>)

L I E P U P E - Pernigel (1719>) 16 verst

P Ē T E R U P E - Peterskappelle (1719>) 19 versta

I Ļ Ķ E N I – Samuelsfehr, Hilchensfehr (1719>) 20 versta

R Ī G A - Riga, eesti keeles Riia 22 versta  

* Verst - Werst - verst = 500 sülda - Faden - fathom = 1.066,8 km

Elmar Ojaste

 

<<< artiklite nimekiri

<<< viki.filateelia.ee: Post Eestis aastail 1638-1710

<<< viki.filateelia.ee: Post Eestis aastail 1710-1917