hobi.filateelia list | foorum | viki | artikliviited | REFS Estonia | Tartu Filatelistide Selts | Näitus

1992. aasta algus oli Eesti Posti taasülesehitamise ajal üks raskemaid ajaperioode. Galopeeruv infalatsioon tegi rublavääringus postmarkide ja muude postimaksevahendite kasutamise ebakindlaks ja oli karta, et ollakse sunnitud tõstma postitariife. Ei olnud ka teada millal just käivitatakse rahareform ja milline saab olema Eesti krooni suhe endise rublaga ning välisvaluutadega.

RE Eesti Post valmistas ette meetmeid mõeldava kriisi vältimiseks. Oli kavandatud ja ka tellitud tähttähistega (PP E, PP I, PP A ja PP R) postmarkide väljalase, aga kuna need trükiti Saksamaal oli ebakindel, millal need jõuavad Eestisse.

Selles olukorras, 1992. aasta veebruari esimestel päevadel, lasi Eesti Post valmistada umbes 250 ovaalset kummitemplit tekstiga: 

”POSTIMAKS TASUTUD / Taxe perçue / EESTI”

Need templid saadeti maakondade postkontoritesse, et neid seal ja alluvais postiasutustes kasutatakse ”postmarkide aseainena”. Umbes 130 postiasutust kasutas neid templeid kolme erineva eesmärgiga:

•  Ajutiste tervikasjade valmistamiseks,

•  varemvalmistatud postimaksevahendite (ümbrikud, postkaardid jne.) lisafrankeerimiseks ja

•  sularahas tasutud postimaksu märkimiseks postisaadetisel.

Ajutiste tervikasjade valmistamise aluseks oli RE Eesti Post peadirektor Ants Litvinovi ringkiri (6. aprill 1992, nr. 17), milles ta palus postiasutusi nende templitega valmistada ettemüümiseks elanikkonnale ja asutustele ümbrikke ”piisavas koguses”. On tuvastatud, et vähemalt 20 postiasutust tegid seda ja tõenäoliselt vähemalt sama palju asutusi järgnes veel sellele üleskutsele. Sealjuures kasutati kas lillat (violett) või musta templivärvi.

Vastava korralduse kohaselt saatsid Kärdla, Rakvere, Tartu, Valga ja Viljandi Postkontorid 1992. aasta sügisel mahakantud ajutised tervikasjad (kokku 77.900 tk.) Eesti Postmarki. Jõgeva, Kuressaare ja Võru Postkontorite piirkondades on ka tuvastatud nende ümbrikkude kasutamisest postiametliku kirjavahetuse juures. Kuidas aga ülejäänud Postkontorid müümata ajutiste tervikasjadega toimusid ei ole teada.

Elmar Ojaste

 

<<< artiklite nimekiri

<<< viki.filateelia.ee: Eesti Post alates aastast 1991