hobi.filateelia list | foorum | viki | artikliviited | REFS Estonia | Tartu Filatelistide Selts | Näitus

ESTIVAL 83

Rootsi eestlaste kultuuripäevad Göteborgis 1983

Rootsieestlaste kultuuripäevad, nimemärgiga ESTIVAL 83, toimusid Göteborgis 1983-aasta suvistepühade ajal (20. – 23. mail). Kontsertide, laulupeo, teatrietenduste, rahva- ja rahvatantsupeo, kunstinäituste ja paljude muude üituste kõrval toimus ka kolm näitust kogujate väljapanekutega. Neid näitusi ja nendega seotud tegevust organiseeris ja juhtis toimkond Estival Filateli: Elmar Ojaste (esimees), Aino Jakobson (sekretär) ja Gerhard Peet (laekur).

  •  EESTIS KEHTINUD RAHAD JA EESTI VABARIIGI AU- NING TEENETEMÄRGID. Väljapanejaks oli Taavi R. Triumph. Näitus toimus Handelsbankeni ruumides 9. maist kuni 10. juunini, selle avas pangadirektor Rudolf Jalakas. Külaliste arvuks loeti umbes 12 – 15.000.

•  EESTI ÕHUPOST 1920—1940 . Väljapanejateks olid Vambola Hurt ja Virgo Kimber. Näitus toimus postkontoris Göteborgi paraadtänaval Kungsportsavenyl 11. maist kuni 10 juunini. Külastajate arv umbes 20.000. Selle näituse avas Põhjala tuntuim aerofilatelist Örjan Lünig. Avatalituse alguses puhus Göteborgi Muusikaülikooli õppejõud Sture Olsson vanal postisarvel tema enda poolt selleks ürituseks komponeeritud sarvesignaali. Rootsi Posti poolt tervitas postmeister Svante Liljedahl.

Näituse EESTI ÕHUPOST avamine 11. mail 1983. Vasakult: Gerhard Peet, Vambola Hurt , Svante Liljedahl, Örjan Lünig, Elmar Ojaste , Meemo Trepp ja Aino Jakobson.

•  EESTI MEIE SÜDAMEIS oli kolmanda näituse nimetus ja see toimus Konserthoones Götaplatsil 21. ja 22. mail. Ligi 20 väljapanejat esitas oma kogusid postiajaloo, filateelia, filokartia, markofiilia, erinniofiilia, ekslibristika ja teistelt kogumisaladelt. Näituse avas Rootsi Filatelistide Liidu esindaja Roland Frahm. Sellest osales väljapanejana, 18 koguja kõrval, ka Rootsi Postimuuseum, kes oma kogudest näitas Eesti Posti poolt kunagi deponeeritud esemeid: postkasti, asutuste silte ning posteljoni mannegeeni täies varustuses.

 

Rootsi Post valmistas oma trükikojas kaks nn PT-postkaarti ja kasutas sellel näitusel (20., 21. ja 22. mail) kui ka Õhupostinäitusel (11. mail) erikustutustemplit. Postivalitsuse andmeil kasutati esimest 3.561 ja teist 3.799 saadetisel.

Rootsi Posti näitusepostkontoris täötas kaks eeslannast postidaami (Tiina Kamarik, Kungsbacka Postkontorist ja Maire Malmer, Askimi Postkontorist), kes kandsid seejuures eesti rahvarõivaid.

Seda näitust külastas Rootsist, Taanist, Norrast, Inglismaalt, Saksamaalt kui ka ülemeremaadelt umbes 3.500 inimest.

Elmar Ojaste

 

<<< artiklite nimekiri