hobi.filateelia list | foorum | viki | artikliviited | REFS Estonia | Tartu Filatelistide Selts | Näitus

Amorpost

Eelmise (XX) sajandi algupoolel oli Euroopas levinenumaid suhtlemisviise ballid, tantsupeod, simmanid jne. Briti aladel nimetati neid tihti Tuhkatriinupidudeks, kuna need tavaliselt lõppesid keskööpaiku. Sarnased peod olid ka meie isade-emade ja nende vanemate peamised suhtlemisvõimalused ja kohad enne kindlate sidemete loomist ja abiellumist.

Amoripost, millest siin tuleb juttu, levines Eestis eriti 1920-aastatel ja 1930-aastate algupoolel, siis kui peale Vabadussõda elustus seltskondlik tegevus eriti maakohtades. Põhja Euroopas tunti seda nähtust kui kontaktivõtmise viisi "Ballpost" või "Feiertagspost" nime all Saksamaal ja "Balpost" või "Basarpost" Skandinaavias jne.

Asi oli organiseeritud üldjoontes nii, et peokorraldaja andis külalistele rinnaskantava numbri ja müüs romantilisi postkaarte. Need olid varustatud peokorraldaja templijäljendiga. Leidub ka kaarte ilma templita ja võib arvata, et mõni kitsi vanapoiss võttis kaardid kodust kaasa. Mõeldav on muidugi ka, et kõik peokorraldajad ei omanud templit ja müüsid kaarte ilma jäljendita. Aadressiks oli rinnaskantav nummer, vahest varjunimi ja kui vastuvõtja oli juba tuttav, siis kasutati ka õiget nime. Kuna see kõik toimus "siin ja nüüd", siis kaardid ei ole dateeritud. Kaarte korjas kokku ja viis vastuvõtjale kätte "Postillion d'amour", kes Eestis tavaliselt oli mõni skaut või noorkotkas.

Nagu postkaartide juures ikka, võib neid jagada kahte ossa: küsimus/tervitus ja/või vastus. Küsijateks olid - nagu elus ikka - tavaliselt noormehed ja vastused tulid - kui tulid - daamidelt. Kuna kirjutada tuli n.ö. püstijalu ja rahvatrügimise sees, siis postkaardid ei hiilga oma ilusa käekirja ega korraliku väljanägemise poolest. Läbi aastate säilinud Amoriposti kaarte tuleb vaadelda kui kultuuriajaloolisi säilmeid möödunud aegade ühest suhtlemisviisist.

OIU POSTI ÜHING Viljandi maakonnas.
Anonüümne austaja Nr. 75-le:
"Kõik maailm on lilla -- nii algusest kuni lõpuni käib läbi elu vool.

NAISKODUKAITSE * Võrumaa Ringkond * Nursi jaoskond
Nr. 159 Nr. 51-le:

"Häämeelel saaksin Teiega tuttavaks"

Serie 7013/1. Printed in Germany. Import
Sageli kasutati mujal trükitud sobiva motiiviga postkaarte

PALIVERE RAHVAHARIDUSE SELTS * Läänemaal
Nr. 161 Nr. 165-le:
Ärge unustage nii palju. Siin kaks Teie kaarti.

Kogujaid ja isegi väljapanejaid leidub Tuhkatriinu (Cinderella) filatelistide ridades, Inglismaal, Rootsis ja ka mujal. 2003-aasta Sõbrapäeva puhul toimus Eesti Postimuuseumis Tartus Amorposti näitus, mis pakkus külalistele mõnu ja jällenägemisrõõmu.

Elmar Ojaste

 

Esmakordselt avaldatud "Postisarv" 2002 nr. 2 (81) lk 4

<<< artiklite nimekiri