hobi.filateelia list | foorum | viki | artikliviited | REFS Estonia | Tartu Filatelistide Selts | Näitus

13. november 1918 - kes, kus ja kuidas?

Riigi Teataja nr. 63/1921 veergudel saab 13. november 1918 riikliku kinnituse kui Eesti Posti ametlik sünnipäev. Ajalooannaalide kinnitusel on see kuupäev ka postitöö tegelik algus.

Eesti Postipeavalitsuse esimene juht Hindrek Rikand (1874-1940) on seoses 20. aastapäeva tähistamisega postiametnike ajakirjas "Postisarv" nr. 11/1938 kirjutanud omi mälestuskilde "Põrandaalune ametkonnaloomine". Rikand oli ka kirjanduslike huvidega laulu- ja muusikamees ning hea jutustaja. Anname talle sõna:
"Olin põranda alla pugenud Eesti Maavalitsuse poolt asutatud vahetalituse büroos ´Kosmos` ametisse saanud. See töötas Suure Karja tän. ääres asuvas majas nr. 6, II korral, sissekäiguga võlvikäigust. See on koht, kus langesid esimesed salaja sosistatud sõnad Eesti Postist, telegraafist ja telefonist.
Umbes septembri-oktoobri kuudel 1918, äratundmisele jõudnud, et lähemal ajal meil kindlasti oma Eesti posti loomisega tegemist tuleb teha, hakkasin ma tasapisi teateid koguma Eesti piirides elavate endiste postiteenijate kohta. Tuli seda teha isikute ja tutvuste kaudu, kuna kirjateed kasutada ei võinud, ehk kuigi vahest, siis äärmiselt mõistukombel. Ühtlasi oli tarvis välja töötama hakata vajalisi esialgseid korraldusi, määrusi ja takse, et kui aeg saabub, siis võimalikud eeltööd tehtud oleksid. Sellel otstarbel toimus `Kosmose` ruumides, kõige tagumises õuepoolses toas nii mõnigi salajane koosolek, millest peale minu mäletavasti osa võtsid hr. V. Soopan, K. Triumph, A. Nilson (praeguse nimega Niitsoo), Georg Kljavin ja veel teisi. ....
Pärastised sündmused näitasidki, et meie instinkt meid polnud petnud. See oli vist 10. nov., kui sain kadunud hr. Poskalt `Tallinna Teataja` ärijuhi hr. Boreli kaudu sõna, et ta mind kiiresti taga otsivat, et mulle postkontori ülevõtmiseks ja posti-telegraafi korraldamiseks käsku anda."

Nii palju Rikandi oma sõnadega. Oli ilmne, et eeltööd olid hästi tehtud, sest 13.11.1918 kogus Hindrek Rikand Eesti P.T.T. (Eesti Posti - Telefoni - Telegraafi) ametkonna loomise koosolekule järgmised vanemad ametnikud, kes moodustasid ka Eesti Postipeavalitsuse selle algaastatel. Koos olid: H. Anto. K. Bõstrov, Ed. Kepp (Kõppo), Ed. Laaban, J. Mits, A. Pitka, H. Rikand, V. Soopan ja K. Triumph. See juhtkond asus otsekohe tööle, et taastada Saksa okupantide poolt lõhutud postiliiklus ja luua vajalikud eeldused ning alused iseseisva riigi postiametkonna tegevuseks.

Kronoloogiliselt reastatud olulisemad ettevõtmised aastal 1918

13. nov. - Moodustatakse Postipeavalitsus
15. nov. - Ajutise Valitsuse Teedeminister Ferdinand Peterson-Petersen (1887-1979) kinnitab esimesed Eesti "Posti ja telegrahwi takside tabeli" (R.T. nr. 2 - 1918).
17. - 19. nov. - Postkontorid Tallinnas võetakse üle Ob. Ost. postiametnikelt.
18. nov. - H. Rikand ja Ed. Laaban külastavad Bernard Mänsi Trükikoda, et tellida postmarke. Faktor Rudolf Zero (1887-19??) soovitab kasutada kivitrüki (litograafilist) menetlust ja seab kokku esimese margi originaal trükivormi.
19. nov. - H. Rikand annab kirjaliku korralduse kahele postiametnikule (Johann Kalkberg ja Karl Saks) sõita Nõmmele ja olla kontrolantideks postmarkide trükkimise juures.
22. nov. - Gustav Bölau (1873-1963) Reljeef- ja kivitrükikoda Nõmmel, Raudtee tänav 10 alustab Eesti postmarkide trükkimist.
24. nov. - Eesti esimene, (5 kop.) roosa nn Lillemustriga postmark tuleb müügile Tallinna Peapostkontoris ja asetab seega Eesti kui uue riigi Euroopa kaardile.
11. dets. - Seoses rahareformiga - 1 mark on 100 penni - kehtestab Ajutine Valitsus uued postitariifid, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 1919.
31. dets. - Eesti Vabadussõda kestab ja Eesti Post asub oma tavapärase tegevuse kõrval täitma ka Väliposti (sõdurite kirjade edastamise) ülesandeid.

Elmar Ojaste

Avaldatud: POSTISARV nr10/100 november 2003 lk 3

 

<<< artiklite nimekiri

<<< viki.filateelia.ee: Post Eestis aastail 1918-1940