vlogo.gif (353 bytes) PAKUME JA OTSIME
bullet.gif (81 bytes) Tutvustus
bullet.gif (81 bytes) Koostööpartnerid
bullet.gif (81 bytes) Kroonika
bullet.gif (81 bytes) Raamatukogu
bulleta.gif (81 bytes) Pakume ja Otsime
bullet.gif (81 bytes) Näitused postimajas
bullet.gif (81 bytes) Uudised

PAKUME

Hiiu Kogujate Selts pakub eelkõige enda poolt läbi aegade väljaantud trükiseid. Alates oma esimesest filateelianäitusest DAGO 87 oleme näitusekatalooge ikka mingi infomaterjaliga rikastada püüdnud. Nõnda võivad need tulevikuski huvipakkuvad olla.

Filateelianäituse DAGO 87 kataloog
, sisaldab muuhulgas -- "Aastail 1940-1986 väljaantud Hiiumaa-teemalised postkaardid" (E. Viigipuu).

Postkaardinäitus Mihkel Haavamäe kogust
-- sisaldab järgmisi nimekirju: "Lühemat või pikemat aega Hiiumaal elanud ning tegutsenud postkaartide väljaandjad ja fotograafid (enne teist maailmasõda)", "Hiiumaa-ainelisi postkaarte välja andnud kirjastajad ning fotograafid mujalt (enne teist maailmasõda)", "Nikolai Köningsfesti trükitud postkaardid", "A. Wupperfeldi trükitud postkaardid 1902-1907" (M. Haavamäe, H. Põllo, E. Viigipuu).

Filateelianäituse DAGO 89 kataloog
, sisaldab muuhulgas Hiiumaa postsideasutuste nimekirja läbi aegade koos teadaolevate avamiste, ümbernimetamiste ja sulgemiste aegadega (E. Viigipuu).

Filateelianäituse HIIU RUUT 90 kataloog
, sisaldab muuhulgas nimekirja "Valik Eesti-ainelisi markeeritud ümbrikke" (R. Mänd, E. Viigipuu).

Filateelianäituse HIIU RUUT 92 kataloog
, sisaldab muuhulgas nimekirjad: "NL Sideministeeriumi Eesti-teemalised margiga postkaardid" (järg Evald Vaabeli poolt koostatud nimekirjale filateelianäituse PÄRNU 88 kataloogis), "NL Sideministeeriumi Eesti-teemalised margiga ümbrikud" (järg nimekirjale filateelianäituse HIIU RUUT 90 kataloogis), "Uued Eesti postmargid".

Vanad pildid Hiiumaalt
-- postkaardinäitus meenutamaks Mihkel Haavamäed. Näituse bukletis loetelud tema esinemistest Hiiumaa ning Tallinna näitustel, trükis ilmunud uurimustest ja artiklitest.

Filateelianäituse HIIU RUUT 98 bülletään 2
, sisaldab muuhulgas illustreeritud nimekirja "Hiiumaa eestikeelse tekstiga kalendertemplid 1991-1998" (E. Viigipuu) ja Pildikoda OÜ fotopostkaartide nimekirja.

Filateelianäituse ESTONIA 99 bülletään 2
, sisaldab muuhulgas artikli "Hiiumaa frankotembeldused 1992-1993" (E. Viigipuu).


Soodustamaks oma liikmete Hiiumaa-aineliste kogudega tegelemist tegeleme vähesel määral ka vastava kogumismaterjali vahendamisega.

POSTKAARDID

Hiiumaa. H. Schichtlingi järele 1852. a.
Eesti Rahva Muuseumi värvilise postkaardi järeltrükk, "Leiger", "Olion", 1990, F1306


OTSIME

Eelkõige otsime lisa oma raamatukogule. Ajapikku peaks meie raamatukogu-lehelt saama ülevaate sellest, mis juba olemas ning mis puudub. Alustuseks käib see perioodiliste väljaannete kohta, mille puhul on loomulik püüd täielike aastakomplektide suunas.

Soovides oma liikmetele pakkuda nii informatsiooni kui ka täiendust kogudele on Hiiu Kogujate Selts valmis etendama ka vahendajarolli. Iga konkreetne vahendusettepanek muidugi eeldab läbirääkimisi, kuid sellekohased ettepanekud on teretulnud.

Elmo ja Rain Viigipuu Kärdla, 2000