EESTI
POSTMARGID


1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2003 ...


POSTITEMPLID


UUDISED JA VIITED

Eesti postmargid


1918 - 1940

... leiavad põhjalikku käsitlemist Eesti filateelia ja postiajaloo kataloog-käsiraamatus, mille koostajateks on Vambola Hurt ja Elmar Ojaste.

Seda käsiraamatut ja mõnda haruldasemat marki sellest ajast tutvustab oma WWW-lehel Alar Pastarus Rootsist.

Stephen V. Kowalski (California, USA) Balti riikide filateelialehel on Eesti postmarkide katalooginumbrite võrdlustabelid Scott - Michel - Hurt-Ojaste käsiraamat Estonia: 1918-1935 ja 1936-1941

Jörgen Andersson - Estonia Stamp Collection

Michael Siegumfeldt - Varieties in Estonian Stamps 1918 - 1940

Philnet (Prantsusmaa) tutvustab oma Eesti lehel tuvi-markide sarja postmargi 100 aasta juubeliks (1940) /inglise keeles/


1991 -

Eesti postmarkide väljaandja AS EESTI POST WWW-lehtedel:
1997. a. markide tutvustus /eesti ja inglise keeles/
1998. a. markide tutvustus /eesti ja inglise keeles/
1999. a. markide tutvustus /eesti ja inglise keeles/
2000. a. markide tutvustus /eesti ja inglise keeles/
2001. a. markide tutvustus /eesti ja inglise keeles
2002. a. markide tutvustus /eesti ja inglise keeles/

Jörgen Andersson - Estonia Stamp Collection

Internet Stamp Database Project (Bjorn Munch - Norra) andmebaasi näitena on esitatud Eesti margid 01.10.1991-13.11.1993 /inglise keeles/

Philnet (Prantsusmaa) tutvustab oma Eesti lehel
postmarke 1991-1992

NVI Club (Alain.Vailly - Prantsusmaa): Nominaali numbrita Eesti postmargid 1992 (P.P.A...E...I...R...X...Z)
/inglise ja prantsuse keeles/

Olulisemad paberile trükitud allikad:

 • Eesti Postmargi poolt koostatud markide ja eritemplite tutvustused
 • Eesti Vabariigi postmargid (väljaanded alates 1991) -- Eesti Muinsuskaitse Seltsi Filateeliatoimkond (Pikk 46, Pk 3141, 10505 Tallinn) 1. - 5. trükk, Tallinn 1995-2001 (edaspidi lühidalt: EMS kataloog)
 • Elva Filatelist -- Elva Filatelistide Seltsi infoleht, toimetaja Gunnar Kirs (Valga mnt 1a 61504 Elva), 1992-2001
 • Hiiu Koguja -- infoleht kollektsionääridele, toimetaja Jaan Otsason (Palade, 92301 Pühalepa, Hiiumaa), 1990-2000

 • Autorid:
  Tekst: Elmo Viigipuu elmovi@et.ee
  Kujundus: Rain Viigipuu c53rain@leedi.dako.edu.ee
  Pildid: Mart Mõniste mart@bka.hiiumaa.ee

  EESTI FILATEELIA
  KÄRDLA 1999-2002